Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 23:13 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-131-132-133-134. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-131-132-133-134. Cevapları Fitness Ünitesi Cevapları

8. Ünite Fitness 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-131-132-133-134 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları

1. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

Do you like sports?
Çeviri: Sporu sever misin?
Cevap: Yes I like. (Evet severim.)


What is your favorite activity?
Çeviri: En sevdiğiniz aktivite nedir?
Cevap: Reading book. (Kitap okumak)


2. a) Match the activities with the pictures.
Çeviri: Etkinlikleri resimlerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları


b) Complete the table with the activities you like or dislike and talk about them.
Çeviri: Tabloyu sevdiğiniz veya sevmediğiniz etkinliklerle tamamlayın ve onlar hakkında konuşun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları

3. a) Read the speech bubbles. Ask your friends about the activities they like or dislike and complete the table.
Çeviri: Konuşma balonlarını okuyun. Arkadaşlarınıza sevdikleri veya sevmedikleri aktiviteleri sorun ve tabloyu doldurun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları


b) Talk about the table.
Çeviri: Tablo hakkında konuş.
Cevap:

Hakan likes football but does not like swimming. (Hakan futbolu sever ama yüzmeyi sevmez.)
Ayşe likes cycling but does not like camping. (Ayşe bisiklete binmeyi sever ama kamp yapmayı sevmez.)
Fuat likes tennis but does not like cycling. (Fuat tenis sever ama bisiklete binmeyi sevmez.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları MEB Yayınları

4. Read the picture story. Which activities are the people talking about?
Çeviri: Resim öyküsünü okuyun. İnsanlar hangi etkinliklerden bahsediyor?
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları MEB Yayınları

5. a) Listen to the dialogues and put a tick (√) if they accept and a cross (X) if they refuse.
Çeviri: Diyalogları dinleyin ve kabul ederlerse (√), reddederlerse bir çarpı (X) koyun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları MEB Yayınları


b) Listen to the dialogues again and complete the sentences.
Çeviri: Diyalogları tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

1. _Jack_ must finish his / her school proj ect.
2. _Fatih_ thinks trekking is exciting.
3. _Pelin_ must see the doctor.
4. _Fatih_ feels bored.
5. _Pelin_ has a backache.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 151-152-153-154-155-156-157. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları MEB Yayınları

6. Read the dialogue and make a similar one with the activities below. Would you accept or refuse the suggestions?
Çeviri: Diyaloğu okuyun ve aşağıdaki etkinliklerle benzerini yapın. Önerileri kabul eder misiniz yoksa reddeder misiniz?


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları

7. a) Read the dialogues and put the sentences into the correct places.
Çeviri: Diyalogları okuyun ve cümleleri doğru yerlere yerleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları


b) Listen to the dialogues and check your answers.
Çeviri: Diyalogları dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları MEB Yayınları

8. a) Look at the poster and complete the chart.
Çeviri: Postere bakın ve tabloyu tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları MEB Yayınları


b) Read the dialogue and make a dialogue about the activities above.
Çeviri: Diyaloğu okuyun ve yukarıdaki faaliyetler hakkında bir diyalog yapın.
Cevap:
How about riding horse on 8ᵗʰ May? (8 Mayıs’ta ata binmeye ne dersiniz?)
– That sounds fun. (Kulağa eğlenceli geliyor.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap