Anasayfa Kitap Cevapları
3 Nisan 2024, 23:33 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 155-156-157 Cevapları MEB Yayınları

Bilim ve Teknoloji Hayatımızda Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

4. ÜNİTE: Bilim ve Teknoloji Hayatımızda 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 155-156-157 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

Bilim ve Teknoloji Hayatımızda Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Cevap:
1. Nanoteknoloji günümüzde yanmayan, buruşmayan, ıslanmayan kumaşların üretilmesinde kullanılan teknolojidir.

2. Bir buluşun veya uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belgeye patent denir.
3. Yeryüzünü fiziki, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilime coğrafya denir.
4. Bilimsel araştırmalarda kullanılan kaynaklar kaynakça  belirtilmelidir.
5. Erzurum’da inşa edilen Doğu Anadolu Gözlemevi projesi astronomi alanında faaliyet gösterecektir.
6. Geçmiş toplumlara ait buluntuların ortaya çıkarılmasında arkeoloji  bilimi önemlidir.
7. Bilimsel araştırmaların son aşamasında rapor yazılmaktadır.


Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.
Cevap:

8. Problemin çözümüne yönelik doğruluğu kanıtlanmamış düşünceler (d)
9. Toplumun işleyiş ve gelişimini inceleyen bilim dalı, toplum bilimi(e)
10. Bilimsel araştırmanın ilk basamağı(a)
11. Güvenlik etiketi(ç)
12. Yarı iletken maddelerle tasarlanmış ince, elektronik devre(c)


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

13. Aşağıdaki boşluğa seçeceğiniz bilimsel ve teknolojik bir gelişmeyi yazarak bu gelişmenin insan hayatına olumlu ve olumsuz etkilerini belirtiniz.
Cevap:

Bilimsel ve teknolojik gelişme: Robotların kafe de çalıştırılması

Sonraki Ödev:  Çizgi Film Karakterlerinden Esinlenerek Oyuncaklar Üretilmesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Söyleyiniz.

A) Olumlu yönleri :Daha verimli ve ve daha kazançlı bir durumdur.

B) Olumsuz yönleri: Robotların çalıştırılmasından dolayı işsiz kalan insan sayısı artacaktır.


14. Nanoteknoloji nedir? Kullanıldığı alanlara örnekler veriniz.
Cevap: Nanoteknoloji günümüzde yanmayan, buruşmayan, ıslanmayan kumaşların üretilmesinde kullanılan teknolojidir.Günümüzde kimya,biyoloji,fizik,malzeme bilimi,elektronik gibi alanlarda kullanılır.Ayrıca tıp alanında da gelişmeleri görülmektedir.


15. Korsan ürünlerin topluma ve devlete olan zararlarını yazınız.
Cevap: Korsan satışlardan vergi alınmadığı için devletin trilyonlarca vergi kaybı olmaktadır.Korsan satışlar yüzünden eser sahibi kazanamamaktadır.


16. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

I. Konu ile ilgili kaynaklardan elde edilen bilgilerin sınıflandırılması
II. Konuya ilişkin varsayımların oluşturulması
III. Konu ile ilgili hazırlanan metinlerin rapor hâline getirilmesi
IV. Konunun belirlenmesi
V. Konu ile ilgili yararlanılabilecek kaynakların belirlenmesi
Yukarıda verilen bilimsel araştırma basamakları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?
Cevap: D

A) I-III-V-II-IV B) III-II-I-IV-V C) IV-II-V-III-I D) IV-II-V-I-III


17. Bilimsel araştırmalarda kaynakçanın belirtilmesi neden önemlidir?
Cevap: C

A) Yazarın kitaplarının satışında B) Çalışmamızın beğenilmesinde
C) Yazarın emeğine saygı duyulmasında D) Kitap satışında


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları MEB Yayınları

18. Pelinay’ın sorusuna Özge, aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış cevap vermiş olur?
Cevap: B

A) Korsan yayınlara karşı etkin bir yasa yapılması
B) Korsan yayınlardan daha çok vergi alınması
C) Korsan yayınlara karşı tüketicinin bilinçlendirilmesi
D) Korsan yayınların toplanıp imha edilmesi


19. Göbeklitepe, Şanlıurfa’nın 18 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında yer almaktadır.İnşası MÖ 10.000 yılına uzanan Göbeklitepe, tarihte bilinen en eski ibadet merkezidir. Bölgede yapılan araştırma kazıları sonucunda taş aletler, heykeller ve bitki kalıntıları bulunmuştur.
Metinde anlatılan Göbeklitepe hangi sosyal bilim dalı sayesinde aydınlatılmaktadır?
Cevap: A

A) Arkeoloji B) Coğrafya C) Hukuk D) Sosyoloji

Sonraki Ödev:  Gelenek ve Göreneklerimizden Bildiklerinizi Söyleyiniz.

20. Savunma sanayinde millî üretim ile SOM Füzesi, Kanatlı Güdüm Kiti, Hassas Güdüm Kitleri gibi önemli projeler hayata geçirilmiştir. TÜBİTAK öncülüğünde Türkiye’nin ilk büyük ölçekli seri üretim kapasitesine sahip silisyum temelli çip fabrikasını kurmak için çalışmalara başlanmıştır. Türkiye’nin daha önceki haberleşme uydularından farklı olarak geliştirilen TÜRKSAT 6A’nın millî imkânlarla fırlatılması planlanmaktadır.
Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak Türkiye’de bilim ve teknolojiye yönelik yaşanan gelişmeler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C

A) Millî elektronik sanayisi yeni teknolojik ürünlerin oluşmasına fırsat vermektedir.
B) Savunma sanayisiyle elde edilen teknolojik silahlar millî güvenliğimizi arttırmaktadır.
C) Türkiye’de bilim ve teknolojik gelişmeler yabancı kaynaklarla sağlanmaktadır.
D) Ülkemizde iletişim alanında yapılan çalışmalar millî imkânlarla yürütülmektedir.


21. I. Üreticiliği ve yeniliği teşvik etmek
II. Marka, tasarım ve mülkiyet haklarının etkin korunmasını sağlamak
III. Düşünce özgürlüğünü yasal güvence altına almak
Yukarıdakilerden hangileri Türk Patent ve Marka Kurumunun kuruluş amaçları arasında yer alır?
Cevap: D

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap