Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 22:28 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

2. Ünite Tarihe Yolculuk: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 72-73-74-75-76-77-78-79. Sayfa Anadol Yayıncılık


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 72 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.
Cevap:

(BEDİR) 1. Mekkeli Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk savaşın adı nedir?
(HİCRET) 2. Müslümanların müşriklerin baskısından kurtulmak, İslamiyet’i daha rahat yaşamak ve yaymak amacıyla Medine’ye yaptıkları göç hareketine ne denir?
(ÖTÜKEN) 3. Kök Türk Devleti’nin merkezinin adı nedir?
(GAZNELİ MAHMUT) 4. Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarının adı nedir?
(PASİNLER) 5. Türklerin tarihte Bizanslılarla yaptığı ilk savaşın adı nedir?
(KÜLLİYE) 6. Bir caminin etrafında yapılmış medrese, şifahane, kütüphane, türbe, hamam ve imaret gibi değişik amaçlara hizmet eden yapılar topluluğuna ne denir?
(BAHARAT YOLU) 7. Hindistan’dan başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan ticaret yolunun adı nedir?


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 73 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 73 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?
Cevap: 1,3,4  ve 7


3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap: 2, 5 ve 6

2.Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Mete Han’dır ⇒ Hükümdarı Teoman’dır.
5.Kur’an-ı Kerim ilk kez Hz. Ali Dönemi’nde kitap hâline getirilmiştir.⇒ Ebu Bekir döneminde kitap haline getirilmiştir.
6.Türk-İslam tarihindeki ilk medrese, ilk vakıf ve ilk posta teşkilatını Gazneliler kurmuştur. ⇒ Karahanlılar kurmuştur.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız
Cevap:

1. (D) Avrupa Hun devleti en parlak dönemini hükümdar Attila zamanında yaşadı.
2. (D) Kavimler Göçü sonucunda Avrupa uzun süre siyasi açıdan karışıklıklar içinde kaldı.
3. (Y) İslamiyet gelmeden önce de Arap Yarımadası’nda siyasi birlik vardı.
4. (D) İslamiyet’in gelmesiyle beraber kölelik yasaklandı ve kadına verilen değer arttı.
5. (D) İslamiyet ve Gök Tanrı inancı arasındaki benzerlikler, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde etkili olmuştur.
6. (Y) Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde inşa edilen medreseler sayesinde toplumun
ibadet ihtiyacı karşılanmıştır.
7. (D) Anadolu’ya ilk Türk akınlarını Tuğrul ve Çağrı Beyler başlatmıştır.
8. (Y) Baharat Yolu, Çin’in Şian şehrinden başlayıp Avrupa’ya kadar uzanan dünyaca ünlü bir ticaret yoludur.


Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
Cevap:

1. Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya olarak kabul edilmektedir.
2. Uygurlar Maniheizm dinini kabul etmesi savaşçılık yeteneklerini zaman içinde kaybetmesine sebep oldu.
3. İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda putperestlik yaygındı.
4. Peygamber Efendimiz’in vefatından sonraki dönemde İslamiyet’in lideri olarak kabul edilen kişiye halife unvanı verilirdi.
5. Edebiyat alanında ilk Türk-İslam eserleri Karahanlılar Dönemi’nde yazılmıştır.
6. Çaka Bey ilk Türk donanmasını kuran ve ilk deniz komutanı olan Türk beyi olarak kabul edilmektedir.
7. Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde inşa edilen darüşşifa veya şifahane olarak bilinen mimari yapılar insanlara sağlık alanında hizmet verirdi.
8. II. Kök Türk Devleti en parlak dönemini Bilge Kağan zamanında yaşadı

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 55-57-58-59-60. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 75 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

D. Kutucuklarda isimleri verilen devletlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bunu yaparken kutucuklardaki harflerden uygun olanları noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 75 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 76 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

E. Aşağıdaki tabloda Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden bazılarına ait özellikler verilmiştir. Bunları inceleyerek verilen özelliğin hangi alanla ilgili olduğunu noktalı yerlere yazınız
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 76 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


F. Aşağıda Dört Halife Dönemi’ndeki gelişmelerden bazıları verilmiştir. Bunları inceleyerek verilen gelişmenin hangi halife döneminde olduğunu noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 76 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 77 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

G. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme süreciyle ilgili bazı bilgiler aşağıda karışık olarak verilmiştir. Bunları inceleyerek olayların gerçekleşme sırasına göre doğru sıralamayı yapınız.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 77 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


Ğ. Aşağıda verilen kavramları ve ifadeleri kullanarak ünitede öğrendiğiniz konularla ilgili cümleler kurunuz ve noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

1. Orta Asya, hayvancılık, Türkler
⇒Orta Asya’da yaşarken Türkler hayvancılık ile uğraşmışlardır.

2. Kavimler Göçü, Avrupa Hun Devleti, Balamir
⇒ Avrupa Hun Devleti, Balamir önderliğinde  Karadeniz’in kuzeyine gelerek Kavimler Göçünün başlamasına sebep olmuştur.

3. Müslümanlar, Bedir Savaşı, Mekkeli müşrikler
⇒ Müslümanlar ve Mekkeli Müşrikler arasında Bedir Savaşı olmuştur.

4. Türkler, müslümanlık, Talas Savaşı
⇒ Türkler, talas Savaşı ile Müslümanlığı kabul etmişlerdir.

5. Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti, Dandanakan Savaşı
⇒ Büyük Selçuklu Devleti ve Gazneliler arasında olan savaş Dandanakan Savaşıdır.

6. Alp Arslan, Malazgirt Savaşı, Anadolu
⇒ Alp Arslan önderliğinde Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 78 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

H. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Destan ve yazıtlardan yararlanarak Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin özelliklerinden biri değildir?
Cevap: B. Türklerin Haçlılar ile mücadele etmesi


2. Türkiye Selçukluları Dönemi’nde gerçekleştirilen kültürel faaliyetler, Anadolu’nun yurt edinilme sürecini hızlandırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde yapılan kültürel faaliyetlerden birisi değildir?
Cevap: B. Torumtay Darüşşifası’nın yapılması


3. Orta Asya’da kurulan Türk devletleri ile Çin arasındaki mücadelelerin temel sebebi İpek Yolu’na hâkim olma düşüncesidir. Buna göre Türk devletleri ile Çin arasındaki mücadelelerin sebebi aşağıdaki alanlardan hangisi ile daha çok ilgilidir?
Cevap: B. Ekonomik


4. Müşrikler, Bedir Savaşı’nın intikamını almak için tekrar saldırdılar. Savaş, bir dağın çevresinde yapıldı. Müslümanlar bu savaşta büyük kayıplar verdi. Bu durumun en önemli sebebi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dağa yerleştirdiği okçuların savaşın kazanıldığını düşünerek bulundukları yerleri terk etmesidir. Anlatılan tarihî olay aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. Uhud Savaşı


5. Türkler, İslamiyet ile ilk defa Emeviler Dönemi’nde tanıştılar. Ancak Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri Abbasiler Dönemi’nde gerçekleşti. Buna göre bahsedilen durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. Emevilerin uyguladığı Arap milliyetçiliği politikası

Sonraki Ödev:  Geçmişte Popüler Olup Günümüzde Popülerliğini Yitiren Müzik, Film Vb. Bildiklerinizi Söyleyiniz.

6. İpek Yolu üzerinde ticaret yapan tüccarların barınma, yiyecek, güvenlik ve hayvanlarının bakımı gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan mimari yapılar aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. Kervansaray


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 79 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

7. İslamiyet’in kabulünden sonra ilk Türk-İslam eserleri yazılmaya başlandı. Bunlardan en önemlileri Kâşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divânü Lûgati’t-Türk ve Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig’dir. Bu bilgiden yararlanarak Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik çalışmalar yaptığı söylenebilir?
Cevap: C. Kültürel


8. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da ilk Türk Beylikleri kuruldu. Bu beylikler, yaptıkları çalışmalarla Anadolu’nun yurt edinilme sürecine önemli katkılar verdi. Buna göre;
I. Bizans, Ermeni ve Gürcülerle mücadele ederek Türk yurdunu savundular.
II. Anadolu’daki şehirleri imar ederek geliştirdiler.
III. Anadolu’daki yerleşim yerlerine Türkçe isimler verdiler. uygulamalarından hangileri bu beyliklerin katkılarındandır?

Cevap: D. , II ve III


9. 1. durum: İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda siyasi birlik yoktu. Toplumda kadınlara değer verilmiyordu. İslamiyet’in kabulünden sonra Arap Yarımadası’nda siyasi birlik sağlandı. Toplumda kadınlara daha fazla değer
verilmeye başlandı
2. durum: İslamiyet’i kabul etmeden önce Türk devletlerini yöneten kişilere han ve kağan gibi unvanlar verilirdi. Gök Tanrı inancı hâkimdi. Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra devletin başında bulunan kişiler sultan unvanını da kullanmaya başladı. Cami ve medrese gibi mimari eserler inşa edilmeye başlandı.
Verilen durumlar incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Cevap: A. İslamiyet insanların günlük yaşamlarında değişimlere neden olmuştur


I. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinin, buradaki Türklerin yaşamı üzerindeki etkilerini açıklayınız.
Cevap:   Orta Asya yer şekli dağlık ve engebelidir. Burada yaşamış olan Türkler göçebe bir hayat sürmüşlerdir.


2. İslamiyet’i kabul etmelerinin Türklerin yaşamındaki etkilerini ifade ediniz.
Cevap: İslamiyet’i kabul etmeden önceki yaşamları da İslamiyet’e benzemektedir. Fakat İslamiyet ile yerleşik hayata geçilmiş, tarım  ve ticaret ile uğraşılmaya başlanmıştır. Pek çok yapı inşa etmişlerdir.


3. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesini hızlandıran olayları belirtiniz.
Cevap:

  • Türklerin Gök tanrı inancı ile İslamiyet’in benzemesi
  • Gök Tanrı inanacıda yapılan iyiliği karşılığını alacağını, İslamiyet’te de cennet ve cehennem olması.
  • Gök Tanrı inancında ölümden sonra yaşam olması, İslamiyet’te de ahiretin olması

Bu gibi nedenlerden dolayı İslamiyet daha çabuk benimsenmiştir.


4. Mevlânâ’nın ve Ahi Evran’ın Anadolu’nun yurt edinilme sürecine nasıl katkıda bulunduklarını açıklayınız
Cevap:

Mevlana ⇒ Mevlana’nın görüşüne göre din, dil, ırk fark etmeksizin insanların bir arada barış içinde yaşamaları gerektiğidir. Bu anlayış öne çıkarak Türkler Anadolu’da yurt edinmişlerdir.

Ahi Evran ⇒ Ahilik teşkilatını kurarak insanlara meslek edinip güzel ahlak kazandırmayı hedeflemiştir. Ahilik Teşkilatı yıllar boyu Anadolu da halka hizmet etmiştir.


5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası ilişkileri nasıl etkilediğini belirtiniz.
Cevap: Ticaret yolları ile insanlar kaynaşmış ve kültürel farklılıklar eklenerek kültür zenginliği ortaya çıkmıştır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap