Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 13:24 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100-105-106-107-108-109. Cevapları ANKA Yayınevi

Bayram Yeri Metni Cevapları

4. TEMA: Milli Kültürümüz: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109. Cevapları ANKA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları ANKA Yayınevi

Düşünelim – Tartışalım

2. Bayram kutlamalarında neler yapıyorsunuz? Anlatınız.
Cevap: Ailecek uyanıp bayramlaşıyor ve ziyaretlere gidiyoruz.

3. Eski bayramlar ile şimdiki bayramların kutlanışı arasında fark var mı? Açıklayınız.
Cevap: Evet, fark var. Eski bayramlar daha kalabalık ve birlik beraberlik içinde olurdu.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları ANKA Yayınevi

1. Etkinlik

Aşağıda bazı harfleri eksik verilen kelimeleri, metinden bularak anlamlarını öğreniniz ve aşağıda verilen boşluklara yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları ANKA Yayınevi


2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız

Yazar, ninesinin çocuk gibi olmasına ninesinin hangi davranışlarını kanıt gösteriyor?
Cevap: Köşeye çekilmesi, yüzünü asması, torunuyla çekişmesini örnek verebiliriz.

 Yazarın ninesinin, bayram yerinde aradığı yiyecek ve içecekler nelerdir?
Cevap: Kıyma kebap yayla sakızı, kırık leblebi, kızılcık şerbeti, keten helva, demirhindi, bayram paşa çeşmesi gibi yiyecek ve içecekleri aramıştır.

Yazarın ninesinin aradığı bayram yerinin bugünkü hâli nasıldır?
Cevap: Daha az yiyecek içecek ve insan olan küçük bir alandır.

Yazar, ninesini kırmadan onun isteklerini yerine getirmeye çabalıyor. Bu davranışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Aile büyükleri ile ilişkilerinizde siz nasıl davranıyorsunuz?
Cevap: Bu çok erdemli ve güzel bir davranıştır. Bende ailem ve çevremdeki büyüklere karşı her zaman saygı, sevgi ve merhametle yaklaşıyorum.

Günümüzdeki bayram yeri, nineyi hayal kırıklığına uğratmıştır. Nine aradığı hiçbir şeyi bayram yerinde bulamamıştır. Ninenin aradığı şeylerden hangilerini biliyorsunuz?
Cevap: Kıyma kebabı ninenin aradıkları içinden bildiğim bir yemektir.

Günümüzde bayram yeri hâlâ kuruluyor olsaydı nasıl olurdu? İçinde neler bulunurdu?
Cevap: Günümüzde bayram yerleri kurulsa içinde bayraklar, renkli kıyafetler, pamuk şekerler, içli köfte, ramazan şerbeti gibi çeşitli şeyler oluyordu.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 68-70-71-72-73-74. Cevapları ANKA Yayınevi

3. Etkinlik

Öykünün sonunda nine neden “Vah vah çocuklar! Siz de bir şey mi gördünüz?” diye söylüyor? Metindeki nineye göre sizin göremedikleriniz nelerdir? Şimdiki bayramların olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?
Cevap: Nine eski bayramlarımızın ve kültürümüzün güzelliklerini görememizden bahsediyor. Çok uzaktaki akrabalarımızla ziyaret amacıyla toplanabiliyoruz, bu olumlu yönüdür. Olumsuz yönü ise eski büyük sofraların kurulmaması diyebiliriz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları ANKA Yayınevi

4. Etkinlik

Aşağıdaki farklı düşünceye yönlendiren ifadeleri, cümlelerin anlamlarına göre uygun olan boşluklara yerleştiriniz. Bu kelimelerin cümlenin anlamına olan etkisini açıklayınız.
Cevap:

Apartmanların arkasına geçtik ..fakat… bayram yerini bulamadık.
Keten helva yoktu …ama.. tost, sosis vardı.
Ninem …ilk olarak… çeşmeyi sordu.
..Özellikler…. şimdiki çocuklar için ninem üzüldü.
Ninemin sakızcıyı sorduğu adam yüzümüze baktı …ancak… ninemin söylediklerini anlamadı.


5. Etkinlik

 Aşağıdaki bölümleri, “Bayram Yeri” adlı metne göre doldurunuz.

Konu: Yazar ninesini bayram yerine götürmesidir.
Ana düşünce: Bayramlar zaman geçtikçe eski güzelliğini kaybetmektedir.
Kişiler: Yazar ve yazarın ninesi
Zaman: Bayram günü
Yer: Bayram yeri
Anlatıcı: I. Şahıs anlatıcı
Olay: Yazarın ninesini bayram yerine götürmesi ve ninesinin eski bayramları bulamamasını anlatıyor.

Okuduğum metnin türü: Hikaye’dir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları ANKA Yayınevi

6. Etkinlik

Vefalı olmak ne demektir? Bayramlarda büyüklerinizi ziyaret etmek niçin önemlidir? Kendinizi, özellikle yaşlanmış olan büyüklerinizin yerine koyarak düşüncelerinizi paylaşınız.
Cevap: Vefalı olmak demek hatır bilmek yapılanların ve sevdiklerimizin değerini bilmek demektir. Büyüklerimiz küçüklerin onlara değer verip gelmesiyle mutlu olurlar.


7. Etkinlik

Aşağıdaki çocukların tutmuş oldukları levhalarda sıfatlar vardır. Bu sıfatları şekerlerin üzerindeki isimlerle tamlama oluşturacak şekilde bir araya getiriniz.
Oluşturduğunuz sıfat tamlamalarını eksik bırakılmış metindeki uygun yerlere yerleştiriniz. Şifreyi, harf ve rakam eşleşmesine bakarak yazınız.
Cevap:

Bayramlarda etrafımızda ..neşeli… çocuklar ve daima …gülen… yüzler vardır. Büyüklerimizle büyük bir masa etrafında yediğimiz ….lezzetli… yemekler, ….cevizli… baklavalar, ..ballı… şekerler bayramın olmazsa olmazlarıdır. Bayramlarda yaptığımız ziyaretler sevincimizi ikiye katlar. Öncelikle büyüklerimizi ziyaret etmeli ve onların gönüllerini hoş etmeliyiz. Çünkü büyüklerimizin üzerimizde hakları çoktur. Unutmamalıyız ki bizler de büyüyecek ve bir gün onların yaşında olacağız. Bu ziyaretler …aydınlık… günlerimizin, gelişmiş ve çağdaş toplumun en …önemli….. erdemlerindendir. ..Pamuk… ninelerimiz, ….duyarlı… torunlarını bekliyorlardır belki de…

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları ANKA Yayınevi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları ANKA Yayınevi

8. Etkinlik

Kendimizi karşımızdakinin yerine koyarak onun duygularını, düşüncelerini, değer yargılarını daha iyi hissedebiliriz. Bu düşünceden hareketle aşağıdaki cümleleri kendi ifadelerinizle tamamlayınız.

Sonraki Ödev:  İyilik Konulu Bir Haber Metni Araştırınız.

1. Ben “Bayram Yeri” metnindeki torun olsaydım ninemin üzüntüsünü anlar ve onun için bütün aileyi bir araya toplayarak bayram kutlardım.

2. Ben “Bayram Yeri” metnindeki nine olsaydım bütün çocukları bir araya toplar ve onlara eski bayramları devam ettirmeleri gerektiğini anlatırdım.


9. Etkinlik

Aşağıda verilen cümle türlerine uygun birer örnek cümle yazınız

Karşılaştırma cümlesi: Yeşil elbise kırmızı elbiseden daha güzel olmuştu.
Örnekleme cümlesi: Örneğin; Adana, Mersin, Hatay Akdeniz bölgesindedir.
Koşul cümlesi: Karnı acıktıysa bize gelsin.
Benzetme cümlesi: Kalbi pamuk gibi bir insan.
Duygu belirten cümle: Bu kedileri gördükçe içim sevgiyle doluyor.
Sebep-sonuç cümlesi: Bugün dersi olduğu için erken uyandı.
Amaç-sonuç cümlesi: Ne giydiğini görmek için yanına gitti.
Abartma cümlesi: Güzelliği karşısında dağlar eridi.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları ANKA Yayınevi

10. Etkinlik

Aşağıda serim bölümü verilen metni sıra arkadaşınızla birlikte tamamlayınız. Metne, uygun bir başlık yazınız. Metni oluştururken cümleler arasında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (ama, fakat, lakin, bununla birlikte, buna rağmen vb.) kullanınız. Bu ifadelerin anlama yaptığı katkıyı konuşunuz.
Cevap:

Bu sabah her zamankinden erken uyandım. Bunda gök gürültüsünün ve şiddetli yağmurun camıma sertçe vururken çıkardığı sesin de etkisi var. Oysa daha geçen hafta, arkadaşlarımla bugün buluşmak için sözleşmiştik. Yağmur hafiflerse belki planımızı gerçekleştirebiliriz. Ama gün boyunca böyle yağarsa buluşmamız zor. Saat biraz geçsin de arkadaşlarımı arayayım. Yağmur dinmezse onları bize davet ederim, dinerse de planımıza uyarız. Ama yağmurun durmadığı için onları arayıp bize davet ettim. Arkadaşlarım teklifime kibarca teşekkür edip hep birlikte başka bir plan yapmayı teklif ettiler. Hepimizin ortak kararıyla bowling oynamaya gittik ve harika bir gün geçirdik.


Sonraki Derse Hazırlık

Ülkemizin farklı yöreleri ile ilgili resimler bulup getiriniz. Türklerin Anadolu’ya nereden ve nasıl geldiklerini araştırınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları ANKA Yayınevi

Hunlar bir taraftan Balkanlar üzerinden Trakya’ya doğru girmiş, bir yandan  Batı Hunları’nın doğu bölümü de Kafkas dağlarını aşıp, Anadolu’ya girmiştir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap