Anasayfa Kitap Cevapları
20 Şubat 2024, 22:26 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102-103-105-106-107-108-109. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102-103-105-106-107-108-109. Cevapları Movies Ünitesi Cevapları

6. Ünite Movies 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102-103-105-106-107-108-109 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları

9. Look at the pictures. Ask and answer the questions about the characters.
Çeviri: Resimlere bakın. Karakterlerle ilgili soruları sorun ve cevaplayın.
Cevap:

  • What do you think about Bilge Can Dede? (Bilge Can Dede hakkında ne düşünüyorsun?)
    – I think he’s smart and old. (Onun zeki ve yaşlı olduğunu düşünüyorum.)
  • What is Keloğlan’s mother like? (Keloğlan’ın Annesi nasıl biri?)
    – She’s fat, short and irritable. (Kilolu, kısa boylu ve sinirli biri.)

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları

10.Read the speech bubble about Harry Potter and tell your friends about your favorite movie.
Çeviri: Harry Potter hakkındaki konuşma balonunu okuyun ve arkadaşlarınıza en sevdiğiniz filmden bahsedin.
Cevap: I love the movie Charlie and the Chocolate Factory. It has an outstanding script and an entertaining plot. (Charlie’nin Çikolata Fabrikası filmini çok seviyorum. Olağanüstü bir senaryosu ve eğlenceli bir konusu var.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB Yayınları

Listen and sing the song.
Çeviri: Dinle ve şarkıyı söyle.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94-95-96-97-98-99-100-101. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

Reflect on your English

I can follow speech describing movie types and characters. (Film türlerini ve karakterlerini anlatan konuşmaları takip edebilirim.)

I can talk about people’s likes and dislikes about movies. (İnsanların filmlerden hoşlanıp hoşlanmadıkları şeyler hakkında konuşabilirim.)

I can state personal opinion about movies. (Filmler hakkında kişisel görüş belirtebilirim.)

I can state the time of an event. (Bir olayın zamanını belirtebilirim.)

I can ask and understand simple sentences about movies on posters. (Afişlerdeki filmler hakkında basit cümleler sorabilir ve anlayabilirim.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1. (Etkinlik 1.)

Complete the sentences with the words below. There are two extra words. Listen and check.
Çeviri: Aşağıdaki sözcüklerle cümleleri tamamlayın. Fazladan iki kelime var. Dinleyin ve kontrol edin.
Cevap:

1- I don’t like horror films. They are _frightening_.
2- Spiderman can lift up cars. He is _strong_ .
3- Scooby Doo has a lot of friends. He is _friendly_ .
4- Pinokyo isn’t _honest_. He tells lies.
5- Garfield is _lazy_. He sleeps all day.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 151-152-153-154-155-156-157. Cevapları MEB Yayınları

Activity 2. (Etkinlik 2.)

Group the words.
Çeviri: Kelimeleri Gruplandır.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

Activity 3. (Etkinlik 3.)

Match the people with their favorite movies.
Çeviri: İnsanları en sevdikleri filmlerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları MEB Yayınları

Activity 4. (Etkinlik 4.)

Follow the route and complete the sentences.
Çeviri: Rotayı takip edin ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları MEB Yayınları

Activity 5. a. (Etkinlik 5. a.)

Look at the pictures and complete the sentences.
Çeviri: Resimlere bakın ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları MEB Yayınları


b) Describe your favorite movie character.
Çeviri: En sevdiğiniz film karakterini tanımlayın.
Cevap: My favorite movie character is Haluk Bilginer. His imitation ability is very advanced and knowledgeable. (En sevdiğim film karakteri Haluk Bilginer. Taklt yeteneği çok gelişmiş ve bilgili biridir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap