Anasayfa Kitap Cevapları
6 Şubat 2024, 21:25 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 66-67 Cevapları MEB Yayınları

2.Tema Değerlendirme Soruları Atatürk’ten Düşünceler Cevapları

2. TEMA Milli Mücadele ve Atatürk: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 66, 67. Sayfa MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları

(1, 2 ,3 ve 4. soruyu metne göre yanıtlayınız.)

1. Millî Mücadele’de erkeklerimiz varlıklarını nasıl göstermişlerdir?
Cevap: Milli Mücadele’de erkeklerimiz varlıklarını düşman süngülerine göğüs gererek göstermişlerdir.


2. Kadınlarımız neler yaparak ulusun yaşama yeteneğini canlı tutmuşlardır?
Cevap: Kadınlarımız çift sürerek, tarlaları ekerek, ormandan odun kesip getirerek , ailelerini ayakta tutarak ulusun yaşama yeteneğini canlı tutmuşlardır.


3. Sizce Anadolu kadınları fedakârlıkları hangi duygularla yapmışlardır?
Cevap: Anadolu kadınları fedakarlıkları özveriyle, vatan aşkıyla yapmışlardır.


4. Metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Cevap: D

A) Kadınlar da Millî Mücadele’de erkekler kadar görev almıştır.
B) Atatürk Anadolu kadınlarını yüceltmiştir.
C) Kadınlar ulusun yaşama yeteneğini canlı tutmuştur.
D) Kadınlar sadece cephane taşıyarak Millî Mücadele’ye destek olmuştur.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 91-92-93-94. Cevapları ANKA Yayınevi

5. “O genç ve dâhi Türk Şefi’nin o esnada Çanakkale’de bulunması müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.“
Cevap: B
Alan Moorehead (Elın Murhed)
Yukarıdaki cümlede Atatürk’ün hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?
A) İleri görüşlülüğüne
B) Askerî dehasına
C) Vatanseverliğine
D) Milliyetçiliğine


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları

6. Aşağıdaki paragrafta iyelik eki alan sözcüklerin altını çiziniz.
Cevap:

(…)
Milletimizi yetiştirmek gibi kutsal bir görev yüklenmiş olan, gelecekteki kurtuluşumuzun yüce
öncüleri, kadın ve erkek öğretmenlerimiz hakkındaki saygı duygularımı bir kere daha belirtmek
istiyorum. Büyük tehlikeler önünde uyanan milletlerin ne kadar sebatkâr oldukları tarihten de
bilinir. Silahıyla olduğu gibi kafasıyla da mücadele mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde
gösterdiği kudreti, ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur.
(…)
Turgut ÖZAKMAN


7. Aşağıdaki tabloda verilen kelimelere gelen hâl eklerini inceleyiniz. Kelimelerin hangi eki aldığını
işaretleyiniz.

Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla çekim eki almıştır?
Cevap: B
A) yaşamlar
B) çiçekleri
C) sabahtan
D) akşama

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206-208-209-210-211 Cevapları MEB Yayınları

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlantı ifadesi vardır?
Cevap: C
A) Düzenlenen yarışmada eseri üçüncülük aldı.
B) Bütün gün proje ödevimi yapmaya çalıştım.
C) Seninle gelmeyi isterdim ama çok işim var.
D) Kitabında kendinden önceki yazarların izleri görülüyor.


10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hâl (durum) eki almış bir sözcük yoktur?
Cevap: C
A) Mücadeleyi savaşarak kazandılar.
B) Onlar tarihi yeniden yazdılar.
C) Başarısı herkesçe kabul gördü.
D) Cephaneleri zor şartlarda cepheye taşıdılar.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap