Anasayfa Kitap Cevapları
6 Mart 2024, 21:04 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172-174-175-176-177-178. Cevapları ANKA Yayınevi

Son Martı Metni Cevapları

6. TEMA: Doğa ve Evren: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172-173-174-175-176-177-178. Cevapları ANKA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları ANKA Yayınevi

Düşünelim – Tartışalım

1. Çevre kirliliği ne demektir? Çevre kirliliğinin sonuçları nelerdir?
Cevap: Çevre kirliliği, kaynakların ve yaşanılan çevrenin düzensiz kullanılması sonucunda doğada oluşan denge bozukluğuna denir. Çevre kirliliği sonucunda doğal denge bozulduğu için küresel ısınma başlamıştır. Bunun yanı sıra iklimler değişmeye başlamıştır. Doğal kaynakların tükenmesine yol açmaktadır.

2. Doğaya zarar vermemek için neler yapmalıyız?
Cevap: Doğaya zarar vermemek için çevremizi her zaman temiz tutmalıyız. Çevreyi kirleten kişileri uyarmalıyız.

3. “İnsan tabiattan uzaklaştıkça kalbi katılaşır.” cümlesinin iletisi nedir?
Cevap: İnsanlar doğal alanlardan uzaklaşıp şehir içindeki yaşama alıştıkça doğanın güzelliklerinden mahrum kalır ve gürültü, kirlilik ruhlarını etkileyerek katılaştırır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları ANKA Yayınevi

1. Etkinlik

a. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıdaki kutucuklara yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları ANKA Yayınevi

b. Bu kelimelerin anlamlarını metinde kullanıldıkları cümlelerden tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğru olup olmadığını sözlükten öğreniniz. Daha sonra bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Yosun 
Tahminim: Nemli ortamlarda oluşan bitki türü
Cümlem: Ağacın dibindeki yosun bize kuzeyi gösterdi.

Diri
Tahminim: Canlı
Cümlem:

Asit
Tahminim: pH seviyesi 7’den küçük yakıcı veya aşındırıcı özelliğe sahip olan maddedir.
Cümlem: Gazozun asiti fazla geldi

Okyanus
Tahminim: Büyük su birikintisi
Cümlem: Cebeli Tarık boğazı Büyük Okyanusa açılıyor.

Ölgün
Tahminim: Canlılığı hareketliliği kalmamış solmuş.
Cümlem: Bu fidan ölgün duruyor.


2. Etkinlik

 Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını bulunuz.
Cevap:

Şahıs ve varlık kadrosu: İnsanlar, akasya ağacı, deniz, ağaçlar, martı, doktor.
Olay: Bir doktor yaşadığı yerde olan küçük parkta oturuyor. Burada şehirden dolayı kirlenmiş bir deniz, koca kentte bir akasya ağacı vardı. Diğer ağaçlar insanların ilgisizliğinden dolayı ölmüşlerdi. Doktor şarkı söylerken arkasına bir martı konuyor. Bunu gören doktor çok mutlu oluyor. Geçmişini hatırlayıp martı ile sohbet ediyor. Martı da o zamanlar da nasıl mutlu olduğunu o zamanın güzelliklerini anlatıyor. Doktor ve martı arkadaş oluyorlar.
Yer: Kent, park
Zaman: Herhangi bir gün.

Sonraki Ödev:  Son Zamanlarda Bilim Alanındaki Gelişmelerden Dikkatinizi Çeken Birini Arkadaşlarınıza Anlatınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları ANKA Yayınevi

3. Etkinlik

Metindeki kurgusal ögeleri bulup aşağıdaki boşluğa yazınız. Ardından arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Ağaçlar da birer birer hastalandılar. Artık kimse onlara güzel sözler söylemiyordu. Sevilmediklerini ve istenmediklerini düşünmeye başladılar. Unutulmanın acısıyla daha fazla yaşayamadılar. Kurudular ve öldüler
– Ne kadar güzel şarkı söylüyorsun!
Martının solgun gözleri renklendi:
– Doktor, dedi. Son nefesimde bile böyle güzel sözlere inanabilirim ve savaşabilirim. Gök ile deniz arasında uçabildiğim sürece sana olanları anlatacağım. Sen de bunları yaz. Ama şimdi gitmeliyim doktor. Kanatlarımı denizin solgun sularına değdirip ona yaşadığımızı anımsatmalıyım. Biliyorsun, o çok yalnız ve suları çok derin


4. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Yazarın akasya ağacının kurumasından korkmasının nedeni nedir?
Cevap: Başka ağaç kalmadığı için o da kurursa çocuklar sonsuza kadar akasya ağacı göremeyeceklerdir.

Yazar, martıyla karşılaşınca neden şaşırmıştır?
Cevap: Kentte hiç martı kalmadığını düşündüğü için şaşırmıştır.

Yazar, martıyla karşılaştığında neleri anımsamıştır?
Cevap: Çocukluğunu anımsamıştır.

 Martı, okyanusun ötesine neden halkıyla gitmemiştir?
Cevap: Bu denizi sevdiği için halkıyla gitmemiştir.

Martının yerinde olsaydınız halkınızla birlikte okyanusun ötesine gider miydiniz? Neden?
Cevap: Ben giderdim. Çünkü halkımla beraber kalarak yeni yerler arardım.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları ANKA Yayınevi

5. Etkinlik

Aşağıda renkli levhalardaki beş kelimeyi, cümle içinde altı çizili olan kelimeler ile değiştirmeniz gerekmektedir. Kelime numaralarını cümlelerin karşılarına yazınız.
Cevap:

Bizi de yanına çağırdı………Annemle beni de yanına çağırdı……
Yarın oraya Ali de gelecek. ……Yarın sinemaya Ali de gelecek…………
Burası bana hep huzur verir. …….Evim bana hep huzur verir…
Onlar, günlerdir çamaşırlıkta asılı. ………..Havlular, günlerdir çamaşırlıkta asılı……
O, benim en sevdiğim kuzenimdir…….Aslı benim en sevdiğim kuzenimdir…….


6. Etkinlik

Metindeki hangi kelimeler adların yerine geçmiştir. Aşağıya yazınız.
Cevap:  Burası, kimse, onlara, onun, bendim, onu, ona, o, bu, beni.


7. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan zamirleri bulup cümlenin karşısındaki boşluğa yazınız.
Cevap:

Yarın ben de size geleceğim. __ben, size__
Onu, yıllar önce birlikte görmüştük. __onu__
Bu, benim yıllar önce sana hediye aldığım atkı. __bu, benim, sana__
Bizler, sorumluluklarımızı yerine getirirsek ülkemiz gelişir.__bizler__
Şunu yerden kaldırıp çekmeceye koyar mısınız?__şunu__


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları ANKA Yayınevi

1. Etkinlik

a. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 68-70-71-72-73-74. Cevapları ANKA Yayınevi

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları ANKA Yayınevi

b. Aşağıdaki soruları görsellerden hareketle cevaplayınız.

1. Bu görsellerin ortak özelliği nedir?
Cevap: Çevre kirliliğinden dolayı canlıların öldüğünü görmekteyiz.

2. Görsellerden çıkarabileceğiniz yargılar nelerdir?
Cevap: Çevre kirliliği canlıların yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.

3.. Çevre kirliliğinin insanlar üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
Cevap: Çevre kirliliği pek çok hastalığa yol açmaktadır. Aynı zaman da küresel ısınma sonucunda mevsimler değişmekte, organik ürünler yetişmemekte, doğal kaynaklar tükenmektedir. Bu da insan sağlığını ve yaşamını olumsuz etkilemektedir.

4. Dünyanın canlılar için daha yaşanabilir bir yer hâline gelmesi konusunda neler yapmalıyız?
Cevap: Çevre kirliliğini azaltma yönünde hareket etmeliyiz. Hava kirliliğine neden olan gazları engellemeli, su kirliliğinin önüne geçmek için denize atıklar atmamalı ve çevre kirliliği için ise insanlar bilinçlendirilerek temizlik sağlanmalıdır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları ANKA Yayınevi

9. Etkinlik

Yandaki karikatürü inceleyiniz. Karikatürden hareketle aşağıdaki yönergeyi dikkate alarak defterinize çevre kirliliği hakkında bilgilendirici bir metin yazınız.
Cevap:

Çevre Kirliliği

Günümüzde çevre kirliliği, doğal kaynaklarımızı ve ekosistemleri tehlikeye atan önemli bir sorundur. İnsan nüfusunun artmasıyla birlikte, doğaya verilen zarar da giderek büyümektedir. İlk olarak, endüstriyel faaliyetlerin hızla artması ve fosil yakıtların yaygın kullanımı çevre kirliliğinin ana sebeplerindendir. Sanayi tesislerinden salınan gazlar, hava kirliliğine yol açarak solunum yolu hastalıklarına ve iklim değişikliğine sebep olur. Ayrıca, tarım ilaçlarının sulara karışması, su kirliliğinin yaygınlaşmasına ve su kaynaklarının tehlikeye girmesine neden olur.

Çevre kirliliğiyle mücadele etmek için atılması gereken adımlar vardır. Öncelikle, temiz enerji kaynaklarına geçiş yaparak fosil yakıtların kullanımını azaltmalıyız.


10. Etkinlik

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları ANKA Yayınevi

 


11. Etkinlik

Arkadaşlarınızla bir grup oluşturup çevre kirliliğini anlatan bir karikatür hazırlayınız. Çalışmanız bittikten sonra karikatürünüzü okul panosunda sergileyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları ANKA Yayınevi


Sonraki Metne Hazırlık

“gov” ve “edu” uzantılı sitelerden ya da yakınınızdaki bir kütüphaneden “kutup ışıkları” hakkında araştırma yapınız
Cevap: Kutup ışıklarının diğer adı Kutup Aurorası olarak da geçmektedir. Kuzey ve Güney kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen Güneş’ten gelen ışık parçacıkları ve yeryüzünün manyetik alanı ile birleşerek ortaya çıkan bir doğal ışımalardır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap