Anasayfa Kitap Cevapları
21 Şubat 2024, 19:56 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76-78-79-80-81 Cevapları MEB Yayınları

İdare Lambası Metni Cevapları

3. TEMA Çocuk Dünyası: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 76-77-78-79-80-81. Sayfa MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Büyükleriniz hangi eşyalara manevi değer yüklemiştir? Niçin?
Cevap: Dedemin  radyo ve pikabı var ve bunlar dedem için çok önemli. Ona eskileri hatırlatıyor ve manevi değeri var.

2. Sizin için manevi değeri olan bir eşya var mı? Bu eşyanın neden değerli olduğunu arkadaşlarınıza
anlatınız.

Cevap:   Manevi değeri olan bir eşyam var. Fotoğraf albümüm benim için çok değerli bir sürü resmim var ve ben onlara baktıkça eskileri hatırlayıp mutlu oluyorum.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

a) Altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi verilen boşluğa yazınız.
• İyice kısılmış fitili, gaz haznesine kaçtı kaçacak.
• Gecelerin en sabırlı gözcüsü ve kâtibiydiler.
• Bir de onun tavanda, duvarlarda dans eden, hora tepen cinleri.
• Yağ kandillerinin işlevini üstlendiği için, “kandil” de denmiş.
Cevap:
Hazne: Tahminim gaz lambasının bir bölümü.
Kâtip: Yazan, kaydeden.
Hora tepmek: Ayaklarını yere vurmak.
Kandil: Eskilerin lambası.


b) Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz, kelimeleri ve kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.
Cevap:
Hazne: Bir şeyin toplandığı  yer.
Haznesi büyük çanta aldım.
Katip:  Yazman
Katipler hakimlerin her dediği şeyi kaydederler.
Hora tepmek: Ayaklarını yere vurarak gürültü etmek
Hora teper gibi kendi kendine dövündü.
Kandil: Sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı.
Şimdilerde kullanılmasa da eskilerin en çok kullandığı araç kandildir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 22-24-25-26-27. Cevapları ANKA Yayınevi

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Yazar, niçin kendini bir uyku bölücü olarak anlatmaktadır?
Cevap:   Korkudan annesinin uykusunu böldüğü için kendini bir uyku bölücü olarak anlatmaktadır.

2. Yazar, geceleri uyandığında neden korkmaktadır?
Cevap: Yazar gölgelerden, seslerden, köpek ulumalarından korkmaktadır.

3. Yazar, gecelerini aydınlatan idare lambasını nasıl tanımlıyor?
Cevap: Can çekişen cılız bir ışık olarak tanımlıyor.

4. Siz de geceleri yazarın yaşadığı duyguları yaşar mısınız? Kendinizi güvende hissetmek için
ne yaparsınız?

Cevap: Evet yaşarım. Korkmamak için uyumaya çalışırım gözlerimi kapatıp. Ya da annemin yanına gider onunla birlikte uyurum.

5. Yazar, idare lambalarına niçin ilgi duymaktadır?
Cevap:    Çocukluğundan anılar hatırlattığı için ilgi duymaktadır.

6. Size, gelecekte bugünlerinizi hatırlatacak hangi eşyaları saklamak istersiniz? Neden?
Cevap: Bir sürü fotoğraf ve annemin aldığı hediyeleri saklamak isterim. Güzel anılarımı bana hatırlatsınlar diye.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları

3. ETKİNLİK

Metinde yapılan benzetme ve karşılaştırmaları bularak yazınız.
Cevap:
Benzetme: Sanki can çekişiyor, hora tepen cinleri.
Karşılaştırma: Bu lambalar şimdiki çocukların başucu lambalarına, el fenerlerine benzemezlerdi elbet.


4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlı en küçük parçalarını bulunuz. Ek almışsa aldığı eklerin türünü örnekteki gibi belirtiniz.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları


b) Aşağıdaki sözcükleri yapısı bakımından inceleyiniz. Sözcüklerin basit ya da türemiş olduğunu nedenleri ile örnekteki gibi belirtiniz.

Çocuklukta: Türemiş bir sözcüktür çünkü -luk yapım ekini almıştır.
Duvarlarda: Türemiş bir sözcük değildir çünkü yapım eki almamıştır
Tutumlu: Türemiş bir sözcüktür çünkü -um ve -lu yapım ekini almıştır.
Dolmuş: Türemiş bir sözcüktür çünkü -muş yapım ekini almıştır.
Antikacıların: Türemiş bir sözcüktür çünkü -cı yapım ekini almıştır.
Depocuklar: Türemiş bir sözcüktür çünkü -cuk yapım ekini almıştır.
Geceleriniz: Türemiş bir sözcük değildir çünkü yapım eki almamıştır


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki fıkrayı okuyunuz. Soruları yanıtlayınız.

ÇOCUKLUĞUNU ÖZLEYEN KAVUK

1. Nasrettin Hoca kavuğunu alan çocuklara nasıl davranmıştır?
Cevap: Peşlerinde koşuşturmuş yakalayamayınca bir şey yapmadan evine gitmiştir.

Sonraki Ödev:  Yaşadığınız Çevredeki Su Kaynakları İle İlgili Bilgi Toplayınız.

2. Nasrettin Hoca’nın eşine verdiği yanıt onun hangi kişilik özelliğini yansıtır?
Cevap: Nasrettin Hoca’nın eğlenceli, anlayışlı ve çocuksu yanını yansıtır.

3. Metinde karşılaştırma anlamı içeren cümlenin altını çiziniz.
Cevap:   — Bey, sen kavuğunu hiç başından çıkarmazdın.

4. Siz Nasrettin Hoca’nın yerinde olsaydınız çocuklara nasıl davranırdınız?
Cevap: Aynı şekilde davranırdım, çocuklar biraz olsun eğlenmek istemişler. Kavuksuz kalabilirim bu onların gülüşüne değer.

5. Yukarıdaki metin ile “İdare Lambası” adlı metni olay örgüsü açısından karşılaştırınız.
Cevap:   İdare lambası adlı metinde idare lambasının geçmişten günümüze değişiminden bahsedilmiştir, yukarıdaki metinde ise kısa bir olaydan bahsedilmiştir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları MEB Yayınları

6. ETKİNLİK

Günümüzde idare lambası yerine hangi aydınlatma araçları kullanılmaktadır? Bunlardan bildiklerinizi betimleyerek arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: Günümüzde idare lambası yerine el fenerleri kullanılmaktadır.  El fenerleri ucunda ışık olan  pilli veya şarz ile çalışan küçük bir araçtır.


7. ETKİNLİK

Yazar, çocukluk yıllarında toplumun daha tutumlu şimdi ise daha tüketici olduğunu belirtmiştir. Tüketim sorununa çözüm önerilerinizi kendi hayatınızdan örnekler vererek aşağıya yazınız.
Cevap: Tüketim sorununa çözüm önerim gereksiz , ihtiyacımız olmayan şeyleri almamak, israf edeceğimiz yemekleri soframıza koymamak ve fazla lükse kaçmamaktır.


8. ETKİNLİK

Manevi değeri olan bir eşyanızın sizde uyandırdığı duyguları yazınız.
Cevap: Arkadaşımın çizdiği bir resmi yıllardır saklıyorum. Onun için kıymetli olduğumu hatırlatıyor bana ve bu beni çok mutlu ediyor.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Farklı ülkelerdeki çocukların ev ve okul yaşamları ile ilgili araştırma yapınız.
Cevap: Almanya’da en az 9 yıl okumak zorunludur. Suriye de savaş olduğu için çocuklar eğitim alamamaktalar. Almanya’da kadınların çoğu çalıştığı için çocuklar okuldan sonra kreşe gidiyorlar. Suriye deki çocuklar ise savaşın ortasında ne eğitim  yaşamlarını ne de ev yaşamlarını yaşayamıyorlar.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap