Anasayfa Kitap Cevapları
22 Mayıs 2024, 20:19 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 212-213-214-215 Cevapları MEB Yayınları

Dünya Daha Ne Kadar Dönecek? Metni Cevapları

7. TEMA Bilim ve Teknoloji: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 212-213-214-215. Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 212 Cevapları MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Dünya’nın kendi ekseni etrafında döndüğüne kanıt olarak neleri gösterebilirsiniz?
Cevap: Gölge boyumuzun değişimi, gündüz ver gecenin oluşumunu gösterebiliriz.


2. Sizce Dünya dönmeseydi yaşam şeklimizde ne gibi değişiklikler olurdu?
Cevap: Dünya dönmeseydi sadece gündüz veya sadece geceyi yaşardık. Soğuk ve sıcağın farkını anlayamazdık ve uyku düzenimiz değişirdi.


1. ETKİNLİK

Metni dinlerken Dünya, Ay ve Güneş hakkında verilen bilgileri ilgili görsellerin yanına not alınız.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 212 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 213 Cevapları MEB Yayınları

2. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ederek tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

Fizik: Bir cismin, maddenin dış görünümü.
Eksen: Kuzey ile Güney kutbu arasındaki hayali çizgi.
Hayali: Düşlenen.
Küre: Yuvarlak.
Uzay: Her şeyi içine alan boşluk.
Yer kabuğu: Dünyanın en dış katmanı.
Gelgit: Suların yükselip alçalması.
Devasa: En büyük olan.


3. ETKİNLİK

Aldığınız notlardan yola çıkarak dinlediğiniz metni özetleyiniz.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 213 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları MEB Yayınları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle yanıtlayınız.

Sonraki Ödev:  Günlük Hayatınızda En Çok Kullandığınız İletişim Aracı Nedir? Nedenleriyle Açıklayınız.

1. Bilim insanının fizikçi olmasında etkili olan olay nedir?
Cevap: Bilim insanının fizikçi olmasında etkili olan olay; Dünya ve Ay’ın tam olarak ne için döndüklerini anlayamamaları.


2. Dünya’nın dönüşünü neden hissedemiyoruz? Açıklayınız.
Cevap: Dünya çok büyük olduğundan ve yavaş hareket ettiğinden hissetmiyoruz.


3. Dünya, Güneş ve Ay niçin uzayda sürekli hareket hâlindedir? Yazar bunu açıklamak için hangi örnekleri vermiştir?
Cevap: Dünya, Güneş ve Ay boşlukta olduklarından dolayı sürekli hareket halindeler. Yazar bunu açıklamak için hareket eden bir araçtayken elimizi pencereden çıkardığımızda elimize değen havanın ve topların zemine düştüklerinde durması ile örnek vermiştir.


4. Bilim insanına göre Dünya’mızın sonu nasıl gelecek?
Cevap: Ay’ın dünyamıza yaklaşarak çarpışması ve çarpışma etkisi ile parçalanıp, parçalarının da dünya üzerine dağılması ile sonu gelecektir.


5. Dünya’mız neden her geçen yıl kendi ekseni etrafında daha yavaş dönüyor?
Cevap: Durağan olmadığından dolayı her yıl daha yavaş dönmektedir.


6. Metinde adı geçen bilim insanına soru sorma imkânınız olsaydı ne sorardınız? Bu soruyu sorma sebebiniz nedir?
Cevap: Dünyamızın dışında başka bir gezgende yaşam olup olmadığını sorardım.


7. Fizik ve astronomiyle ilgilenen bir bilim insanı olsaydınız uzayla ilgili hangi gizemi çözmek isterdiniz? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Diğer gezegenlerde yaşamın olup olmadığını çözmek isterdim.


5. ETKİNLİK

Astronomi üzerine çalışmış bir Türk bilim insanıyla ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşmak üzere bir sunum yapınız.
Cevap: Astronomi üzerine çalışmış olan Ali Kuşçu’nun asıl adı  Ali bin Muhammed’dir. Astronom, matematikçi ve dil bilimcidir. 1403 yılında Semerkand’da doğmuştur ve 1474 yılının 16 Aralık günü İstanbul’da vefat etmiştir. Ay’ın haritasını çizmiş ve Ay’ın, Güneş’ten aldığı ışınları yansıttığını ortaya koymuştur.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları MEB Yayınları

Sonraki Ödev:  Kahramanları Hayvanlar Olan Hikaye Edici Bir Metin Yazınız.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki elektronik postayı okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

1) Ali’ye “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç“ romanı niçin öneriliyor?
Cevap: Ali öğretmeninden Dünya’nın sonu ile ilgili halk inanışlarını işleyen edebi bir eser adı önermesini istediği için önermektedir.


2) Gönderilen e-postada “edu“ ve “gov“ uzantılı sitelerin önerilme sebebi nedir?
Cevap: Bu uzantılardan ”edu” uzantısı eğitim sitelerinin, ”gov” uzantısının da devlete ait siteler olduğundan güvenilirlerdir ve bu yüzden bu siteleri önermektedir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

Soru: Dinlediğiniz metne göre Dünya’nın dönme hızının gitgide yavaşladığı, uzun bir süre sonra tamamen duracağı ve Dünya’daki yaşamın son bulacağı ifade ediliyor. Bu durum karşısında kendinizi başka gezegenlerde yaşam alanı arayan bir bilim insanı olarak düşününüz. Yeni gezegen arayışınızı anlatan bir hikâye kurgulayınız. Hikâyenizde yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini kullanınız.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Halkla sürekli iletişim hâlinde olan bir meslek sahibinin başarılı olması için hangi özelliklere sahip olması gerekir? Araştırınız.
Cevap: Halkla sürekli iletişim hâlinde olan bir meslek sahibinin başarılı olması için güvenilir, samimi, güler yüzlü, kelime dağarcığı zengin ve saygılı olması gerekir.


2. Seyyar satıcıları gözlemleyiniz. Kullandıkları dilde ilginç bulduğunuz ifadeleri not alınız.
Cevap:
– Bahçeden bahçeden bahçeden.
– Taze bunlar bahçeden.
– Gel vatandaş gel.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap