Anasayfa Kitap Cevapları
28 Mart 2024, 16:26 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 24-26-27-28-29 Cevapları MEB Yayınları

Fahrünnisa Metni Cevapları

1. TEMA DUYGULAR: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 24-25-26-27-28-29. Cevapları MEB Yayınları

Fahrünnisa Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Fobi kelimesinin anlamını ve fobi çeşitlerini arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bir kişinin belli nesnelere veya durumlara karşı kapıldığı korkuya denir. Örnek olarak kapalı alanda korkmaya Klostrofobi adı verilir. Bunu gibi çok çeşit fobi bulunmaktadır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları MEB Yayınları

1.ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek tahminlerinizi yazınız. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız.
Cevap:

Suskun: Sakin sessiz olan
Muhafaza: Koruma, saklama
Gafil: Habersiz, beklemediği anda istemediği duruma düşürmek
Övünç: Onunla gurur duymak


2.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili deyimlerin cümleye kattığı anlamı yazınız.
Cevap:

Gafil avlanmış gibi birden hafifçe kızardı.→ Beklemediği anda yakalandığı için.
Fakat kendim kalkmak istersem kendime tam manasıyla güveniyorum, karşımdakilere
meydan okuyorum, demektir.→ Onlara karşı kazanabileceğini göstermek
Cevap onun bu müthiş gururunu birden açığa vurmuştu.  → Gururunu göstermek.


3.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Öğretmenin Fahrünnisa ile ilgili düşünceleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Dersleri sevmeyen, derslere kaldırılmaktan hoşlanmayan bir öğrenci olarak görmektedir.


2. Öğretmenin Fahrünnisa ile ilgili düşünceleri hangi olaydan sonra değişir? Açıklayınız
Cevap: Konuyu anlatması için kaldırdığında eksiksiz bir şekilde konuyu doğru anlatmasından sonra Fahrünnisa hakkında düşünceleri değişmiştir.


3. Fahrünnisa’nın sınıfta söz almama nedenini mantıklı buluyor musunuz? Neden?
Cevap: Hayır mantıklı bulmuyorum. Çünkü yanlış bildiğimiz bir şeyi bile söylememiz gerekir ki doğrusunu iyi öğrenebilelim.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 50-53-54-55-56-57-59 Cevapları MEB Yayınları

4. Fahrünnisa’nın fikirlerini hangi duygu beslemektedir?
Cevap: Yanlış bilme korkusu ve gülünç duruma düşme korkusu vardır.


5. Öğretmenin yerinde siz olsaydınız Fahrünnisa’nın fikrini değiştirmek için ona ne söylerdiniz?
Cevap: Ben olsaydım yanlışları bile söylemenin aslında bir gurur olduğunu ve yanlışları söyleyerek doğruları öğrenebileceğimizi söylerdim.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları MEB Yayınları

4.ETKİNLİK

Metnin özetini aşağıdaki bölüme yazınız
Cevap: Fahrünnisa adında bir lise öğrencisi vardır. Derslerde o kadar isteksiz görünür ki bir hocası bunun farkına varır. Öğretmeni bir gün konuyu anlatmasını ister. Fahrünnisa kalkıp konuyu doğru ve eksiksiz bir şekilde anlatır. Bunun üzerine öğretmeni çok şaşırır. Fahrünnisa ile yakın olduktan sonra bunun nedenini sorar. Fahrünnisa, söz hakkı isteyen kişinin doğru bilmesi gerektiğini yanlış bir cevap olduğu zaman gülünç duruma düşeceğini söylemiştir. Bunun üzerine Fahrünnisa çok iyi bir şekilde liseyi bitirdiği gibi edebiyat fakültesini de büyük bir başarı ile bitirmiştir.


5.ETKİNLİK

Fahrünnisa’nın fiziksel ve kişilik özellikleri nelerdir? Yazınız
Cevap:

Fiziksel özellikleri: Soluk esmer yüzlü, kalınca renksiz dudaklar, iri kapkara gözler
Kişisel özellikleri: Sessiz, sakin, korkak, saygılı, başarılı, çekingen


6.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelere örnekteki gibi amaç-sonuç bildiriyorsa (A), neden-sonuç bildiriyorsa (N), koşul-sonuç bildiriyorsa (K) yazınız.
Cevap:

(A) Okula öğrenmek ve yanlışlarını düzeltmek için geliyorsun.
(A) Derse kalkmak için istek gösteriyordu.
(K) Bu durumda biri, eğer bir yanlış yaparsa gülünç olur.
(N) “En iyi” olamamak korkusu onu çekingen ve suskun yapıyordu.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları MEB Yayınları

7.ETKİNLİK

b) “Mor Salkımlı Ev” metninin türü ile ilgili verilen bilgilerden örnekteki gibi doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız.
Cevap:

• Yaşanmakta olan bir olayı değil, yaşanmış bir olayı anlatır. (D)
• Anlatılan olay, yazarın belleğinde iz bırakmıştır. (D)
• Metinde hayalî karakterler vardır. (Y)
• Olayın anlatıcısı olayı yaşayan kişidir. (D)

Sonraki Ödev:  "Kitapların Dünyasında Yaşamak" Konulu Bilgilendirici Bir Metin Yazınız.

c) Yukarıda (D) olarak işaretlediğiniz özelliklerden yola çıkarak metnin türünü belirtiniz.
Cevap: Metnin türü hatıradır. Metinde yazar çocukluk anılarından bahsetmiştir.


d) “Fahrünnisa” ile “Mor Salkımlı Ev” adlı metin arasında tür açsısından benzerlik var mı? Açıklayınız
Cevap: Evet benzerlik vardır. İki metinde bir hatırayı anlatmaktadır.


8.ETKİNLİK

Hata yapmamak için derse katılmak istemeyen bir arkadaşınız olduğunu hayal ediniz. Arkadaşınızı derse katılmak üzere ikna edecek bir konuşma hazırlayınız. Ardından konuşmanızı sununuz.
Cevap: Her şeyi bilmemiz mümkün değildir. Bizler sorarak okuyarak yeni bilgiler ediniriz. Bu sayede her şeyi öğreniriz. Hiçbir zaman söz hakkı alıp söylemekten çekinme, yanlış olsa bile doğrusunu daha iyi öğrenip kendini geliştirirsin.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları

9.ETKİNLİK

Anı türünün aşağıda verilen özelliklerini dikkate alarak sizi etkileyen bir anınızı boş bırakılan yere yazınız
Cevap: Geçen yıl ailecek kuzenlerimde dahil olmak üzere tatile çıktık. Tatil için kaplıcalara gittik. On gün burada hep beraber kalacaktık. ilk gün kuzenlerimle beraber havuza girdik. O gün çok eğlendik. Doğum günüme iki gün vardı. Ben bu sefer kutlanmayacak diye düşünmüştüm. Doğum günümde amcam beni yanına çağırdı kuzenlerim de işimiz var deyip gittiler bende üzüldüm hatırlamadıkları için. Amcamla oturduktan bir saat sonra yukarı çıkalım dedi. Yukarı çıktık odanın kapısını çaldık açtıklarında ellerinde bir pasta lambalar kapalı ve benim doğum günümü hazırlamışlar. Çok mutlu olmuştum.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Mutluluk üzerine söylenmiş özdeyişler araştırınız
Cevap:

  •  Mutluluğun tedavi edemediği bir şeye hiçbir ilaç çare olamaz.
  • Mutluluk, her şeyin muazzam bir garip rüya olduğunu fark etmeye bağlıdır.
  • Mutluluk bir alegori, mutsuzluk ise hikayedir

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap