Anasayfa Kitap Cevapları
7 Mart 2024, 20:37 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 166-167-168-169-170-171 Cevapları MEB Yayınları

Terumi: Parmaklarla Okunan Çocuk Dergisi Metni Cevapları

6. TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 166-167-168-169-170-171. Sayfa MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İyi bir okur olmak için sadece roman okumak yeterli midir? Niçin?
Cevap: İyi bir okur olmak için roman yeterli değildir. İyi bir okur her daldan metin okumak gerekir. Bu metinler deneme, hikaye, masal, dergi, çizgi roman ve diğer metin türleridir.

2. İncelemiş olduğunuz çocuk dergisinin hangi bölümlerini beğendiniz?
Cevap: Resimle detaylandırılmış bölümler daha güzeldi.

3. Bir çocuk dergisi hazırlayacak olsaydınız dergide hangi bölümlere yer verirdiniz?
Cevap: Bir çocuk dergisi hazırlayacak olsaydım çocukların ilgisini çekecek büyük ve resimli metinler eklerdir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ederek karşılarına yazınız. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız.

abone: Tesadüfen okuduğum bir derginin yıllık aboneliğini satın aldım.
gofre: Temiz ve pürüzsüz bir gofrenin üstünde yazı yazıyordu.
oylum: Kasenin oylumu bir bardağı andırıyordu.
periyot: Çalışmalarını belirli periyotlarla sık sık tekrarlıyordu.
promosyon: Markette yaptığı yüksek alışveriş sonrası promosyon ödül kazandı.
yayım: Yeni yazar yazdığı kitabın yayım işlemi için bir işletmeyle anlaştı.
yayın: Babam televizyonda verilen yayını dört gözle izliyordu.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 222-224-225-226-227-228-229 Cevapları MEB Yayınları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Terumi adlı dergi kimler için nerede çıkarılmaktadır?
Cevap: Terumi dergisi Japonya’da, çocuklar için çıkarılmıştır.

2. Terumi dergisinin 1992 yılında çıkan özel sayısında yayıncı neyi hedeflemiştir?
Cevap: Terumi dergisi 1992 yılında çıkarttığı özel sayı ile beraber anne babaların çocuklarıyla beraber dergiyi okumalarını sağlamayı hedeflemiştir.

3. Yazar ”Aslında toplumdaki gerçek körlerin biz aydınlar olduğuna bir kez daha inandım.” cümlesini niçin söylemiştir?
Cevap: Çünkü gözleri görmesine rağmen çevresindeki sorunlara sessiz kalıp görmezden gelen insanlar olduğunu anlatmak için böyle söylemiştir.

4. Görme engelliler için yapılanları yetersiz bulan yazarımız ne yapmak istemektedir?
Cevap: Görme engelliler için yapılan çalışmaların yetersiz bulunması üzerine 2005’te Körebe adında bir dergi çıkarmış ve Braille alfabesiyle yazılmıştır.

5. Terumi ile Körebe dergisinin benzer ve farklı özelliklerini belirtiniz.
Cevap: Terumi dergisi ile Körebe dergisi Braille alfabesiyle yazılmıştır. Terumi dergisi 21 yıldır kesintisiz yayın hayatına devam etsede Körebe dergisi 1,5 yıl sonra kapanmak zorunda kalmıştır.

6. Körebe dergisinin yayın hayatının kısa sürme sebebi sizce ne olabilir?
Cevap: Yeteri maddi ve manevi desteğin verilmemesi, hitap edilen kitlenin dergileri ilgi çekici bulmaması olabilir.

7. Siz, özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için neler
yapardınız?

Cevap: Özel gereksinimli bireyler için Braille alfabesini günümüzde kullanımını yaygınlaştırmalıyız. Yolda görme engelliler için anlayacakları kabartmalardan koymalıyız.


3. ETKİNLİK

Metindeki öznel ve nesnel ifadelerden birer örnek yazınız.

Nesnel

  • Derginin yayın yönetmeni Hatta Hisaya.
  • Japonya’da çocuklar için yayımlanan Terumi adında bir dergi var.
  • Terumi dergisi, 1992 yılında özel bir sayı yayımlamış
  • Terumi’nin dünyadaki bütün görme engelli çocuklar için hazırladığı bir de İngilizce kitabı var.

Öznel

  • Terumi öylesine çağdaş bir dergi ki öteki çocuk dergilerinden hiçbir farkı yok.
Sonraki Ödev:  Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir anı araştırınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları MEB Yayınları

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde kelime grubu oluşturmuş sıfatları bulunuz. Kelime grubunun altını çiziniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları MEB Yayınları


5. ETKİNLİK

Okulunuzda bir dergi çıkarttığınızı düşününüz. Bu dergiyi tanıtıcı bir konuşma yapınız. Konuşmanızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş aşağıdaki kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 169 MEB Yayınları


6. ETKİNLİK

Yapmış olduğunuz araştırmanızdan hareketle bir dergi çıkarmak için gereken işlem basamaklarını yazınız.

Cevap: Dergi çıkartmak için öncelikle derginin konusu ve hedef kitlesi belirlenmelidir. Daha sonrasında dergi için isim ve tasarımı belirlenmelidir. Ardından derginin yazılması için çeşitli kaynaklardan araştırma yapılarak özgün bir içerik gerektiği yerlerde kaynak gösterilerek alıntılar yapılmalı ve renklendirme işlemi yapılmalıdır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

b) Blog yazarının bu yazıyı paylaşma amacı nedir? Sizce bu blog yazısı verdiği ileti açısından yazarın amacına ulaşmasında etkili olmuş mudur? Değerlendiriniz.

Cevap: Blog yazarı bu yazısını paylaşarak okuyucunun zorlu ve umut dolu hikayeleri okuyucuyla buluşturmaktır.  Evet, yazar bu blog yazısı ile birlikte okuyucuya iletisi geçmiştir.


c) Sevdiğiniz şairler ya da yazarlardan aldığınız etkileyici metinleri paylaşacağınız kişisel blogunuzu oluşturunuz. Blogunuzda paylaştığınız eserlerin yazarlarını ya da şairlerini mutlaka belirtiniz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları MEB Yayınları


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Kitap seçiminde nelere dikkat etmemiz gerekir? Araştırınız.
Cevap: Kitap seçimi yaparken kitap konusunu iyi bilmeliyiz. Yazarını araştırmalı ve yazarın genel olarak yazdığı kitapların bize uyup uymadığını kontrol etmeliyiz.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap