Anasayfa Kitap Cevapları
18 Nisan 2024, 20:24 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206-208-209-210-211 Cevapları MEB Yayınları

İklim Değişikliği ve Toplum Metni Cevapları

7. TEMA Bilim ve Teknoloji: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206-207-208-209-210-211. Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Dünyadaki iklim farklılıkları ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınız ile paylaşınız.
Cevap:

Sebepleri:
– Yükselti farklılığı
– Okyanus etkisi
– Karasallık
– Bitki örtüsü
– Denize uzaklık


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek karşılarına yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.

Eskimo: Kuzey kutup bölgelerinde yaşayan insan topluluğu.
Hijyenik: Temiz, sağlıklı olan şey.
İhtiva: İçine alma, içinde bulundurma, kapsama.
Kasırga: Hızı saatte 120 km. yi aşan çok güçlü fırtına.
Mülteci: Ülkesinden ayrılmış, başka ülkeye sığınmış kişiler.
Ozon: Zehirli gaz.
Tropikal: Tropika bölgesinden olan, tropikayla ilgili.


b) Anlamlarını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Eskimolar soğuğa dayanıklı insanlardır.
Hastaneler hijyenik değiller.
Bu pastada renklendirici ihtiva ediyor.
Şiddetli bir kasırgaya maruz kaldık.
Mültecilere Türkiye’de yardım yapılıyor.
Kullanılan parfüm ve deodorantlar ozon tabakasını deliyorlar.
Tropikal meyveler çok severim.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Yazara göre iklim değişikliğine en fazla kimler sebep olmaktadır?
Cevap: İklim değişikliğine en fazla gelişmiş ülkeler sebep olmaktadır.


2. Buzulların erimesi o bölgede yaşayan Eskimolara nasıl zarar verebilir?
Cevap: Kültürlerinin yok olmasına sebep olabilir.

Sonraki Ödev:  Günlük Hayatınızda Karşılaştığınız İş Yeri Adları ve Tabelalardaki Yabancı Kelimelerin Kullanımıyla İlgili Ne Düşünüyorsunuz?

3. İklim değişikliği su kaynaklarını nasıl etkiler? Açıklayınız.
Cevap: Buzullar eriyerek denizlerin su seviyesini arttırır ve bu yükselen sular tatlı sularla karışarak içme sularını kirletirler.


4. İklim değişikliği sonucunda gelişmiş ülkeler mi, az gelişmiş ülkeler mi daha fazla zarar görür? Karşılaştırma yapınız.
Cevap: Gelişmiş ve gelişmemiş tüm ülkeler aynı zarara uğrar.


5. İklim değişikliği sizin yaşadığınız çevrede nasıl sorunlar oluşturmaktadır?
Cevap: Mevsimlerin daha geç ve daha erken gelmesine sebep olacağından tarımdaki verimde düşer.


6. Yazar, iklim değişikliğinin toplumda kargaşa yaratacağını hangi örneğe dayanarak belirtmiştir?
Cevap: 2005 yılındaki New Orleans’ı vuran kasırga örneği ile belirtmiştir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları MEB Yayınları

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde düşünceyi geliştirme yollarından örneklendirme ve karşılaştırma içeren cümleleri bulunuz. Aşağıdaki boşluğa yazınız.

Örneklendirme: 2005 yılında New Orleans’ı vuran Katrina Kasırgası’nın neden olduğu sel felaketiyle yaşanan kargaşa bunu kanıtlıyor

Karşılaştırma: Bu, onları yıkıcı olaylar karşısında daha az gelişmiş toplumlar kadar savunmasız bırakır.


4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

1. Metinde ilk cümledeki kelime grubunun koyu yazılma sebebi nedir?
Cevap: Metnin konusu o olduğundan dolayı koyu yazılmıştır.


2. Metinde geçen “karbon payı” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Her kişi başına düşen enerji harcama miktarı olduğunu anlıyorum.


3. Karbon ayak izimizi azaltmak ve iklim değişikliğini yavaşlatmak için çözüm önerilerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap:

– Kullanılmayan ışıklarımızı kapatmalıyız.
– Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalıyız.
– Ağaçlandırma yapmalıyız.
– Toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen göstermeliyiz.
– Deodorant, parfüm gibi gazları kullanımını en aza indirmeliyiz.
– Fabrika bacalarına ve araba egzozlarına filtre kullanılmalıdır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları MEB Yayınları

c) Karbonun atmosfere salınımını azaltmak için verdiğiniz çözüm önerilerinizi düzenleyip “Gezegenimin Bana İhtiyacı Var” başlıklı bilgilendirici bir metin yazınız. Yukarıdaki verilerden hareketle grafik çizerek metninizi destekleyiniz.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları MEB Yayınları
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları MEB Yayınları1


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 211 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

a) Yukarıdaki altı çizili kelimeler cümleye anlam katmış mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Yukardaki altı çizili kelimeler cümleye anlam katmamıştır. Çünkü cümleden çıkarıldıklarında cümlede bir eksiklik olmaz.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130-131-132-133-134-135. Cevapları ANKA Yayınevi

b) Yukarıdaki altı çizili kelimelerin kullanılma amacı nedir?
Cevap: Sözcükleri cümle içinde birbirine bağlama amacı ile kullanılmıştır.


c) Siz de yukarıdaki altı çizili kelimeleri kullanarak cümleler kurunuz. Cümlelerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız.
Cevap:

İklim değişikliği ve yol onu çok yordu.
Diktiğim fidanlar solabilir çünkü gece dolu yağışı olmuş.
Özel arabayla yada uçakla yolculuk yapacakmış.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Gezegenimizle ilgili merak ettiğiniz bir konuyu araştırınız.
Cevap:  Gezegenimizin katmanları:
– Gaz katmanı (Hava küre)
– Su katmanı (Su küre)
– Yer kabuğu (Taş küre)
– Magma tabakası (Ateş küre)
– Çekirdek (Ağır küre)  olarak 5 katmana ayrılmaktadır.


2. Astronomi üzerine çalışmış bir Türk bilim insanıyla ilgili bilgi edininiz. Edindiğiniz bilgileri destekleyecek görseller bulunuz.
Cevap: Astronomi üzerine çalışmış olan Ali Kuşçu’nun asıl adı  Ali bin Muhammed’dir. Astronom, matematikçi ve dil bilimcidir. 1403 yılında Semerkant’ta doğmuştur ve 1474 yılının 16 Aralık günü İstanbul’da vefat etmiştir. Ay’ın haritasını çizmiş ve Ay’ın, Güneş’ten aldığı ışınları yansıttığını ortaya koymuştur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap