Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 13:23 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 91-92-93-94. Cevapları ANKA Yayınevi

İnsan Hakları Dinleme Metni Cevapları

3. TEMA: Hak ve Özgürlükler: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 91-92-93-94. Cevapları ANKA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları ANKA Yayınevi

Düşünelim-Tartışalım

1. İncelediğiniz “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile ilgili önemli gördüğünüz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 2. Dünya savaşından sonra olması ve her insanın aynı ve eşit muamele görmesi önem arz ediyor.

2. İnsanların bireysel ve toplumsal haklarını bilerek yaşamaları niçin önemlidir?
Cevap: Daha rahat ve adaletli bir şekilde refah içinde yaşamalarını sağlayacağı için önemlidir.


Yukarıdaki görseller neleri çağrıştırıyor? Görsellerden hareketle dinleyeceğiniz şiirin konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Özgürlüğü, evrenselliği ve eşitliği çağrıştırıyor olabilir. Buna göre şiirde herkesin eşit olduğu bir toplumu anlatıyor olabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları ANKA Yayınevi

1.Etkinlik

Aşağıdaki kelimeleri kendi ifadelerinizle tanımlayınız. Daha sonra tanımlarınızın doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Bu kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Bildiri
Tahminim: Konuları duyurmak için yazılan yazı.
Cümlem: Konu hakkında uzun bir bildiri yayımlandı.

Kölelik
Tahminim: Bir kişinin başka bir kişinin boyunduruğunda olması.
Cümlem: Kölelik cahiliye döneminde yaygındı.

Evrensel
Tahminim: Bütün insanlığı kapsayan
Cümlem: Bu konu evrensel bir meseleyi kapsıyor.

Ceza
Tahminim: İşlenen suça biçilen hüküm
Cümlem: İşlediği suçtan dolayı ceza aldı.

Hak
Tahminim: Adalet
Cümlem: Kişi kendi hak ve özgürlüklerinin farkında olmalıdır.


2.Etkinlik

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sonraki Ödev:  Atatürk'ün Türk Milleti İçin Yaptığı Fedakarlıklara Örnekler Veriniz.

1. Şair “Tüm insanlar hür doğarlar.” dizesiyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.
Cevap: Herkesin bağımsız doğduğunu anlatıyor.

2. Tüm insanların eşit olarak sahip oldukları haklar nelerdir?
Cevap: Yaşama, barınma, beslenme hakkıdır.

3. İnsanlar neden köleliği çirkin bulup özgür olmayı savunurlar?
Cevap: Çünkü insanlar hür doğar ve hür yaşamayı seçer.

4. “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi”nin yayımlanması insanlığa neler katmıştır?
Cevap: Haklarını tanımalarına yardımcı olmuş ve uykudan uyanmışlardır.

5. Dinlediğiniz metnin ana duygusu nedir?
Cevap: İnsan haklarının önemi.


3.Etkinlik

Defterinize, yukarıdaki özdeyişte verilmek istenen mesajı, günlük hayatınızdan örnekler vererek anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.
Cevap:

Yaşamın çeşitli alanlarında, adalet ve eşitlik kavramları sıklıkla karıştırılır. Ancak, bu iki kavram arasında önemli bir fark vardır. Eşitlik, herkesin aynı miktar veya paya sahip olması anlamına gelirken, adalet ise her bireyin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dağıtım yapılmasını ifade eder. Bu bağlamda, adil olmak eşit olmaktan daha önemlidir.

Eşitlik ilkesinin uygulanması, tüm bireylere aynı imkanları sağlama niyetiyle hareket eder. Ancak, bu yaklaşım her zaman adil sonuçlar doğurmaz. Örneğin, bir öğrenciye matematik dersinde yardıma ihtiyacı varken, diğer öğrencilere verilen ekstra kaynaklar onun ihtiyacını karşılamayabilir. Adalet, bu durumda tüm öğrencilere eşit kaynaklar yerine, ihtiyaç sahibi öğrenciye daha fazla destek sağlanmasını gerektirir. Böylece, ihtiyaçlara göre dağılım yapılarak adil sonuçlar elde edilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları ANKA Yayınevi

4.Etkinlik

Ayşe, Derya ve Gizem çok yakın üç arkadaştır. Annesi bir gün Gizem’e dokuz erik verir ve bunları arkadaşlarıyla paylaşmasını söyler. Gizem kendisine beş erik ayırır. Ayşe ve Derya’ya ise ikişer erik verir.

1. Gizem’in yaptığı doğru mudur? Açıklayınız.
Cevap: Hayır gizemin davranışı adil değildir ve çok yanlıştır.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206-208-209-210. Cevapları ANKA Yayınevi

2. Derya ve Ayşe kendini nasıl hissetmiş olabilir?
Cevap: Kendilerini haksızlığa uğraşmış ve kötü hissetmiş.

3. Gizem ne yapsaydı doğru davranmış olurdu?
Cevap: Elindeki eriği arkadaşlarıyla eşit şekilde paylaşsaydı doğru davranmış olurdu.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları ANKA Yayınevi

5.Etkinlik

Görseli inceleyiniz. Görselin vermek istediği iletiyi öğretmeninizden söz alarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Daha sonra görselin vermek istediği iletiden hareketle konu, ana düşünce ve yardımcı düşünceleri belirleyiniz. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmasına dikkat ederek bilgilendirici bir metin yazınız. Metni yazmayı tamamlayınca metninize uygun bir başlık veriniz.

Konu: Adalet ve tarafsızlığı anlatıyor.

Ana Düşünce: Adalet ve eşitlik

Yardımcı Düşünceler: Tarafsızlık, dürüstlük gibi değerler

Başlık: Tarafsız Adalet

Giriş: Adalet ve tarafsızlık, insanların bir arada yaşadığı toplumların sağlıklı işleyişi için vazgeçilmez unsurlardır. Bu kavramlar, hukuk sisteminde, yönetimde, adaletin dağıtılmasında ve kişisel ilişkilerde önemli bir rol oynar.

Gelişme: Adalet, herkesin eşit ve adil bir şekilde muamele gördüğü bir ortamın oluşmasını sağlar. Tarafsızlık ise objektiflik ilkesine dayanarak, kişisel veya dış etkenlerden bağımsız olarak karar verme sürecini temsil eder.

Sonuç: Adalet ve tarafsızlık, toplumun temel taşlarıdır. Bu değerler, dürüstlük, eşitlik ve insan haklarına dayalı bir dünya için elzemdir. Her bireyin, adaletin sağlandığı bir ortamda yaşama hakkına sahip olduğuna inanmak ve bu doğrultuda hareket etmek, daha adil ve insancıl bir toplumun inşasına katkı sağlayacaktır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap