Anasayfa Kitap Cevapları
25 Aralık 2022, 18:28 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58. Cevapları GÜN Yayıncılık

2.Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları 

2. ÜNİTE HAC VE KURBAN 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58. Cevapları GÜN Yayınları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları GÜN Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız

1. Hac ibadetinin dinimizdeki önemini, ayet ve hadislerle açıklayınız
Cevap:

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 55 Ders Kitabı Cevapları GÜN Hadis

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 55 Ders Kitabı Cevapları GÜN

 


2. Haccın insan davranışları üzerinde ne gibi etkileri vardır? Anlatınız.
Cevap:

  • İnsan şükretmeyi bilir
  • Dini duygular imanı güçlendirir.
  • Müslüman milletlerin birleşmesine kaynaşmasına yardımcı olur
  • Din, dil, ırk ve kültür ayrımı yapılmadan  birlik olurlar.

3. Hac nasıl yapılır? Kısaca anlatınız.
Cevap:   Hac ibadeti, Mekke’ye varıldığı zaman gusül abdesti alınır. Haremi şerife gidilerek Kabe etrafında tavafa başlanır. İki rekat namaz kılınır. Daha sonra Safa ile Merve tepeleri arasında usulüne uygun say yapılır. Hacı adayı olan kişi ihramlı olarak Mekke’de kalır.


4. Kurban ibadetinin toplumsal dayanışma ve birlik açısından önemi hakkında bilgi veriniz
Cevap: Kurban ibadeti, kurban bayramında geçekleştirilir. Kurban bayramında Allah için kesilen kurbanın bir kısmı ihtiyaç sahibi kişilere, bir kısmı tanıdık, akraba, komşuya bir kısmı ise eve ayrılır. Bu özellik ile toplum yardımlaşmayı ve dayanışmayı daha çok benimser.


5. Hac kimlere farzdır? Söyleyiniz.
Cevap: Akıl sağlığı yerinde ve buluğ çağına erişen her Müslüman için farzdır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 46-49-50-53-54. Cevapları GÜN Yayınları

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Yeryüzünde ibadet amacıyla inşa edilen ilk mabettir. Müslümanların kıblesidir. Beytullah adıyla da anılır.
Yukarıda belirtilen yer neresidir?

Cevap: B) Kâbe


2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A) Hac sünnet, umre farzdır.


3. Hac ibadeti sırasında vakfe, aşağıdaki mekânlardan hangisinde yerine getirilir?
Cevap: A) Arafat’ta


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları GÜN Yayınları

4. Hz. İsmail (a.s.) aşağıdaki peygamberlerden hangisinin oğludur?
Cevap: D) Hz. İbrahim’in (a.s.)


5. Hac ibadeti esnasında Zilhicce ayının dokuzuncu gününe rastlayan arife günü öğle vaktinden Kurban Bayramı’nın ilk günü, güneş doğuncaya kadar Arafat’ta bir süre beklemeye ne ad verilir?
Cevap: D) Vakfe


6. Aşağıdakilerden hangisi kurbanla ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?
Cevap: C) Kişi, kestiği kurbanın etinin bir kısmını satabilir.


7. Hac esnasında sık sık okunan duaya ne ad verilir?
Cevap: D) Telbiye


8. Hacı adayları şeytan taşlama görevini ve kurban kesme ibadetini nerede yerine getirirler?
Cevap: C) Mina’da


9. Hac ya da umreye niyet eden kişinin, diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları, bu ibadetlerin esaslarını tamamlayıncaya kadar kendine haram kılmasına ……………………… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?

Cevap: B) İhrama girmek


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları GÜN Yayınları

C. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri, yay ayraç içindeki ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız
Cevap:

1. Arafat’ta vakfe yapmak ve Kâbe’yi tavaf etmek haccın farzlarındandır.
2. Bir dileğin gerçekleşmesi şartına bağlı olarak kesilen kurbana adak kurbanı denir.
3. Yeni çocuğu dünyaya gelen birinin, Allah’a (c.c.) şükretmek maksadıyla kestiği kurbana akika kurbanı denir.
4. Mekke’de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında, haccın gereklerinden biri olan
sa’y  yapılır.
5. İhram hac veya umre esnasında, kişinin diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları bir süre için kendine haram kılmasıdır.
6. Tavaf ederken Kâbe’nin etrafında bir kez dönmeye şavt denir.
7. Tavafa başlarken Kâbe’nin duvarında bulunan Hacerü’l-Esved adlı taşın bulunduğu yerden başlanır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 81. Cevapları GÜN Yayınları

Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız
Cevap:

(Y) Dinimize göre imkânı olanların her yıl hacca gitmesi zorunludur.
(D) Kurban keserken besmele çekip Allah’ın (c.c.) adını anmak zorunludur.
(D) Küçükbaş hayvanları bir kişi, büyükbaş hayvanları ise yedi kişi ortak kurban edebilir.
(D) Tavuk, horoz gibi kümes hayvanları kurban olarak kesilemez.
(Y) İslam kültüründe, günümüzdeki şekliyle kurban ibadeti Hz. Musa’ya (a.s.) dayandırılır.
(Y) Hacda şeytan taşlama görevi Arafat’ta yerine getirilir.
(D) Kâbe’yi Hz. İbrahim (a.s.) ile Hz. İsmail (a.s.) inşa etmiştir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları GÜN Yayınları

D. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
Cevap:

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 58 Cevapları GÜN Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.