Anasayfa
24 Kasım 2021, 20:33

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 9-10-11. Cevapları GÜN Yayınları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 9-10-11-12-13-16-17. Cevapları GÜN Yayınları Görülen ve Görülmeyen Varlıklar

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 9 Cevapları GÜN Yayınları

Melek Ve Ahiret İnancı

Soru: 1. Kur’an-ı Kerim mealinden, melekleri konu alan iki ayet bularak defterinize yazınız.
Cevap:

”Her kim Allah’a, Allah’ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ile Mîkâil’e düşman olursa, iyi bilsin ki, Allah da o kâfirlerin düşmanıdır.” Bakara suresi 98. ayet

Fecr Suresi, 22. ayet: Rabbin(in buyruğu) geldiği ve melekler dizi dizi durduğu zaman;


Soru: 2. Kıyamet, ahiret, mahşer ve mizan kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.
Cevap:

Kıyamet: dinimizdeki inanışımıza göre dünyanın sonunu gelip herkesi ölmesi
Ahiret: Ölümden sonraki yaşam.
Mahşer: Kıyamet günü ölüp tekrar dirildiğimiz zaman toplanılan yer.
Mizan: Kıyamet günü iman ve amellerinin değerlendirileceği terazi.


Soru:  3. Meleklerin özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Nurdan yaratılan manevi varlıklardır. Meleklerde dişilik, erkeklik kavramı yoktur. İnsanlarda bulunan özellikler yoktur.


Soru:  4. Kur’an-ı Kerim mealinden, Hz. İsa (a.s.) ile ilgili iki ayet bularak defterinize yazınız.
Cevap:

Melekler demişti ki: “Ey Meryem! Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu Îsâ Mesîh’tir, dünyada da âhirette de itibarlı ve (Allah’a) yakın kılınanlardandır. (Al-i İmran Suresi 45. Ayet)

Sonra dönüşünüz Bana olacaktır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda Ben hükmedeceğim”. (91) (Âl-i İmran-55)


Soru:  5. Kur’an-ı Kerim mealinden, Nâs suresinin anlamını bularak defterinize yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 9 Cevapları GÜN Yayınları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 10 Cevapları GÜN Yayınları

Soru: Maddi varlık, manevi varlık ifadeleri sizlere neler çağrıştırmaktadır?
Cevap:

Maddi varlıklar: 5 duyu organımızla hissedebildiğimiz varlıklardır. İnsanlar, hayvanlar…
Manevi varlıklar: 5 duyu organımızla hissedemediğimiz varlıklardır. Örnek olarak melekler, şeytan, cinler…


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 11 Cevapları GÜN Yayınları

Soru: Yukarıdaki şemaya göre melekler ne tür varlıklardır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Melekler gözle görülmeyen yani manevi varlıklardır.


Soru: Aşağıdaki varlıklardan gözle görülebilenleri mavi, görülemeyenleri sarı renge boyayınız.
Cevap:

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 11 Cevapları GÜN Yayınları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 12 Cevapları GÜN Yayınları

Soru: Melekler hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Nurdan yaratılan manevi varlıklardır. Meleklerde dişilik, erkeklik kavramı yoktur. İnsanlarda bulunan özellikler yoktur.


Soru: Yukarıdaki ayetler, meleklerin özellikleri ve görevleri hakkında sizlere neler düşündürmektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Melekler Allah’a iman eden, Allah’tan korkan ve emirlerine itaat eden varlıklardır.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 13 Cevapları GÜN Yayınları

Soru: İçinde melek kavramı geçen deyim ve atasözleri araştırınız
Cevap:

Melek sözcüğü geçen deyim:

  • Melek yavrum
  • Melek yüzlü şeytan
  • Melek yüzlü
  • Kanatsız melek olmak

Melek sözcüğü geçen atasözü:

  • İçerisinde melek geçen atasözü biliyorsanız yorum olarak yazabilirsiniz.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 16 Cevapları GÜN Yayınları

Soru: Ahirette buluşmak”, “Ahirette kavuşmak”, “İşimiz ahirete kaldı.” gibi sözler niçin söylenir? Bu ifadelerin anlamı hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Ölümce dirilen yaşama inanılmaktadır. Ahirette kavuşmak, ahirette buluşmak sözleri buradan gelmektedir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 17 Cevapları GÜN Yayınları

Soru: Yukarıdaki ayetlerden, dünya hayatı ile ahiret arasındaki ilişki konusunda ne gibi ilkeler çıkarılabilir? Arkadaşlarınızla konuşunuz ve tespit ettiğiniz ilkeleri aşağıya yazınız.
Cevap: Dünya hayatında tek dünya için değil ahiret içinde çalışılması gerekir. Ahiretin için iyilik yapmalı ve karşılığını öldükten sonra alırsın. Dünya hayatı için çalışıldığı zaman da dünyada değerlendirileceğizdir.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.