Anasayfa Kitap Cevapları
9 Ocak 2024, 17:34 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 23-24-25-27-29-31. Cevapları GÜN Yayınları

Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi Cevapları

1. ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 23-24-25-27-29-31. Cevapları GÜN Yayınları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları GÜN Yayınları

“Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin, büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın!” (Tirmizî, Sıfâtü’l-Kıyâme, 25.) hadisi bize ne anlatmak istemektedir?
Cevap: Yaptığımız iyi ve kötü davranışları değerlendirip mahşer gününe bu şekilde hazırlanmamız hatalarımızı iyiliklerimizi bilmemiz gerektiği anlatılmaktadır.

Sonraki Ödev:  Hesaba Çekilmeden Önce Kendinizi Hesaba Çekin, Büyük Hesap Günü İçin Kendinizi Hazırlayın! Hadisi Bize Ne Anlatmak İstemektedir?

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları GÜN Yayınları

Yukarıdaki şema üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz.
Bu şemayı siz hazırlasanız yazılanlara başka neler eklemek isterdiniz? Düşüncelerinizi
aşağıya yazınız.

Cevap:

  • Hem ahiret hem dünya için çalışır
  • İyilik yapmaya teşvik eder.
  • İnsanları kötü davranışlardan alı koymaya yarar.
  • Günahtan uzak tutar
  • Suç işleme azalır

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları GÜN Yayınları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)

Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Meryem hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Hz İsa Hz. Meryem’in Allah tarafından lütfedilen oğludur. Hz. Meryem kiliseye hizmet eden Allah yolunda olan bir kadındır. Allah onun karnına Hz. İsa’yı bahşeder.  Bu sayede Hz. İsa olur.

Sonraki Ödev:  Hz. İsa ve Hz. Meryem Hakkında Neler Biliyorsunuz?

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları GÜN Yayınları

Yukarıdaki ayetlerde verilmek istenen mesaj nedir? Yorumlayınız ve düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Cevap: Allah’ın yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Allah’ın her şeye gücü yeter. O yeter ki ol desin olur. Allah’ın mucizelerini sorgulamamalıyız.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları GÜN Yayınları

Yukarıdaki ayetlerde Hz. İsa (a.s.) hakkında ne gibi açıklamalar yer almaktadır.
Cevap: Hz. İsa hakkında olan çarmıha gerilme kıssasının olmadığı ne öldürüldüğü ne de çarmıha gerildiği gerçektir. Başkası onun kılığına girerek o gerilmiştir. Allah Hz. İsa’yı yanına almıştır.


Nas Suresi ve Anlamı

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları GÜN Yayınları

Bir Sure Tanıyorum

Nâs suresinin anlamını dikkate alarak yukarıdaki şemayı ve surenin vermek istediği mesajı arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
Cevap: Bu surede maddi ve manevi olan varlıklardan, kötü düşüncelerden korunmak için edilen bir duadır.

Nas Suresi ve Anlamı

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap