Anasayfa Kitap Cevapları
20 Aralık 2021, 0:13 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117-118-119-123. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 117-118-119-123. Sayfa MEB Yayınları Saf Maddeler

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları MEB Yayınları 

Bir maddenin en küçük biriminin atom ya da molekül olduğunu öğrenmiştiniz. Peki, sizce bir madde farklı yapı birimlerinden oluşabilir mi yoksa tüm maddeler tek çeşit yapı birimlerinden mi oluşur?
Cevap: Bir madde farklı yapı birimlerden oluşabilir. Bizler buna element, bileşik ve karışım olarak adlandırırız.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları MEB Yayınları 

Yukarıdaki görsellerdeki modelleri inceleyerek maddelerin tanecik yapıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları bulmaya çalışınız.
Cevap: Altın ve gümüşün tanecik yapıları benzer şekildedir.  suyun altın ve gümüşe göre tanecikli yapısı farklıdır.


Bu maddeleri oluşturan atomların hepsi aynı mıdır?
Cevap: Hepsinin atom yapısı farklılık göstermektedir. Suyun molekülü 2 hidrojen ve 1 oksijenden oluşmaktadır.


Sizce bu maddelerin üçü de saf madde midir?
Cevap: Bileşimlerden oluştuğu için saf madde değillerdir.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları MEB Yayınları 

Aşağıdaki şekilleri inceleyiniz. Bu şekillerde verilen modellerden hangilerinin elemente ait olduğunu söyleyebilir misiniz?
Cevap:   Hepsi elementtir.  İlk iki şekil atomik yapılı üçüncü şekilde ise elemnt molekül yapıdadır.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları MEB Yayınları 


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları MEB Yayınları 

Aşağıdaki şekilleri inceleyiniz. Şekillerde verilen modellerden hangileri bileşiğe aittir?
Cevap: Hepsi bir bileşiktir.

CO2 = Karbon ve 2 Hidrojenden
H2O = 2 Hidrojen 1 Oksijenden
CH4 = Bir karbon ve 4 Hidrojenden
NaCl = Sodyum ve Klorürden oluşmuştur.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları MEB Yayınları 


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları 

NELER ÖĞRENDİK?

1- Verilen bilgilerden yararlanarak boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları 


2- Aşağıda bazı maddelere ait tanecik modelleri verilmiştir. Verilen modelleri inceleyiniz. Modellerin element mi bileşik mi olduğunu belirleyerek alttaki boşluklara
yazınız.

Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları 


3- Aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y tarafı takip edildiğinde hangi
çıkışa ulaşılır?

Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları 

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.