Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 14:43 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117-118-119-123. Cevapları MEB Yayınları

Saf Maddeler Cevapları

4. ÜNİTE: SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2. BÖLÜM: SAF MADDELER 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117-118-119-120-121-122-123. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları MEB Yayınları

Bir maddenin en küçük biriminin atom ya da molekül olduğunu öğrenmiştiniz. Peki, sizce bir madde farklı yapı birimlerinden oluşabilir mi yoksa tüm maddeler tek çeşit yapı birimlerinden mi oluşur?
Cevap: Bir madde farklı yapı birimlerden oluşabilir. Bizler buna element, bileşik ve karışım olarak adlandırırız.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 2024

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları MEB Yayınları 

Yukarıdaki görsellerdeki modelleri inceleyerek maddelerin tanecik yapıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları bulmaya çalışınız.
Cevap: Altın ve gümüşün tanecik yapıları benzer şekildedir.  suyun altın ve gümüşe göre tanecikli yapısı farklıdır.


Bu maddeleri oluşturan atomların hepsi aynı mıdır?
Cevap: Hepsinin atom yapısı farklılık göstermektedir. Suyun molekülü 2 hidrojen ve 1 oksijenden oluşmaktadır.


Sizce bu maddelerin üçü de saf madde midir?
Cevap: Bileşimlerden oluştuğu için saf madde değillerdir.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki şekilleri inceleyiniz. Bu şekillerde verilen modellerden hangilerinin elemente ait olduğunu söyleyebilir misiniz?
Cevap:   Hepsi elementtir.  İlk iki şekil atomik yapılı üçüncü şekilde ise elemnt molekül yapıdadır.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları MEB Yayınları 


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki şekilleri inceleyiniz. Şekillerde verilen modellerden hangileri bileşiğe aittir?
Cevap: Hepsi bir bileşiktir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218-219-220-221. Cevapları MEB Yayınları

CO2 = Karbon ve 2 Hidrojenden
H2O = 2 Hidrojen 1 Oksijenden
CH4 = Bir karbon ve 4 Hidrojenden
NaCl = Sodyum ve Klorürden oluşmuştur.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları MEB Yayınları 


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları

NELER ÖĞRENDİK?

1- Verilen bilgilerden yararlanarak boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları 


2- Aşağıda bazı maddelere ait tanecik modelleri verilmiştir. Verilen modelleri inceleyiniz. Modellerin element mi bileşik mi olduğunu belirleyerek alttaki boşluklara yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları 


3- Aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y tarafı takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılır?
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları 

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap