Anasayfa Kitap Cevapları
19 Şubat 2024, 1:29 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218-219-220-221. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri 7. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

7. ÜNİTE: ELEKTRİK DEVRELERİ 1. BÖLÜM: AMPULLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218-219-220-221. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.
Cevap:

(Y) 1- Seri bağlı devrede ampul sayısı arttıkça ampullerin parlaklığı artar.
(D) 2- İletkenin uçları arasındaki gerilim farkının telden geçen akıma oranı sabittir.
(D) 3- Direnç enerji kaybına neden olur.
(Y) 4- Bir elektrik devresinde seri bağlanan pil sayısı artarsa voltmetre ve ampermetrenin gösterdiği değer azalır.
(Y) 5- Gerilimin birimi amperdir ve “A” harfiyle gösterilir.
(D) 6- Paralel bağlı ampullerden biri çalışmazsa diğer ampuller ışık vermeye devam eder.
(D) 7- Ampermetre devreye seri bağlanır.
(Y) 8- Paralel bağlı devrede ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı azalır.
(D) 9- Ev ve iş yerlerinde devreler genelde paralel bağlıdır.
(Y) 10- Seri bağlı ampullerden biri çalışmazsa diğer ampuller ışık vermeye devam eder.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 152-153-154-155. Cevapları MEB Yayınları

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.
Cevap:

1) Ampulde elektrik enerjisi ısı ve ışık enerjisine dönüşür.
2) Voltmetre devreye paralel, ampermetre ise devreye seri bağlanır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları MEB Yayınları

Cevap:

3) Bir devrede iletkenin uçları arasındaki gerilimin iletken üzerinden geçen akıma oranı sabittir. Bu oran iletkenin direncine eşittir.
4) Kapalı bir elektrik devresinde yüklerin titreşim hareketi ile oluşan enerji aktarımına elektrik akımı denir.
5) Ohm kanununa göre bir iletkenin uçları arasındaki gerilim iletkenin
üzerinden geçen akım şiddeti oranına sabittir.
6) Paralel bağlı özdeş ampullerden eşit akım geçer.
7) Seri bağlı devrede ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı azalır.


C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

7. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

1- Aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y tarafı takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılır?
Cevap: C) 3. Çıkış


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları MEB Yayınları

2- I. Bir iletkenin herhangi bir noktasından birim zamanda geçen yük miktarıdır.
II. Maddelerin elektrik akımına karşı gösterdikleri zorluktur.
III. Bir elektrik devresinde farklı iki nokta arasındaki potansiyel farkın diğer adıdır.
Verilen tanımlara ilişkin kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap
: B)

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117-118-119-123. Cevapları MEB Yayınları

3- Yukarıda verilen devre elemanlarından hangileri elektrik devresinde enerji kaynağı olarak kullanılır?
Cevap
:  C) II ve III

4- Voltmetre ile ilgili,
I. Gerilim şiddetini ölçer.
II. Devreye seri bağlanır.
III. Ölçülen değerin birimi volttur.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Cevap
: A) Yalnız II


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları MEB Yayınları

5- Yukarıdaki devrelerde kullanılan ampul ve piller özdeştir. Buna göre ampul parlaklığı ile ilgili karşılaştırmalardan hangisi doğru değildir?
Cevap: C) Y > T

6-  Özdeş ampullerden oluşan şekildeki devrede A ampulü patlarsa B ve C ampullerinin parlaklıkları nasıl değişir?
Cevap: D)

7- Özdeş ampullerden oluşan şekildeki devre ile ilgili;
I. M ampulü en parlak yanar.
II. K ve L ampulü birbirine seri bağlanmıştır.
III. L ampulü en parlak yanar.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Cevap:  A) Yalnız III

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap