Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 23:03 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90-91-92-93-94. Cevapları MEB Yayınları

Dreams Ünitesi 2 Cevapları

7. Ünite Dreams 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90-91-92-93-94 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları

1. Think about what you will/won’t do in fifty years. Why (not)?
Çeviri: Elli yıl içinde ne yapacağınızı/yapmayacağınızı düşünün. Neden?
Cevap: I will go to a good high school. I will study dentistry by winning Hacettepe University with a good score. I will get married shortly after I am appointed to the profession. (İyi bir liseye gideceğim. Güzdel bir puan ile Hacettepe üniversitesini kazanarak diş doktorluğu okuyacağım. Mesleğe atandıktan bir süre sonra evleneceğim.)


2. Read the texts and put the sentences (a-f) in the right place.
Çeviri: Metinleri okuyun ve cümleleri (a-f) doğru yere koyun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları

3. Read the texts and underline the predictions that surprise you most.
Çeviri: Metinleri okuyun ve sizi en çok şaşırtan tahminlerin altını çizin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları


4. Read again and answer the questions.
Çeviri: Tekrar oku ve soruları cevapla.

…will defnitely happen?
Çeviri: …kesin olacak mı?
Cevap: Going on Holidays in Space. (Uzayda Tatile Çıkmak.)


…will be the greatest improvement on life in the future?
Çeviri: …gelecekte hayattaki en büyük gelişme olacak mı?
Cevap: Flying cars. (Uçan arabalar.)


…won’t happen?
Çeviri: …olmayacak mı?
Cevap: Edycation without teachers. (Öğretmen olmadan eğitim.)


5. What do you know about the topics below? Choose two of them and make predictions. Will they make our lives better or worse? Why?
Çeviri: Aşağıdaki konular hakkında ne biliyorsunuz? İki tanesini seçin ve tahminler yapın. Hayatlarımızı daha iyi mi yoksa daha kötü mü yapacaklar? Neden?
Cevap: Food pills will make our lives easier Self-driving cars will make traffic better. (Gıda hapları hayatımızı kolaylaştıracak Kendi kendine giden arabalar trafiği daha iyi hale getirecek.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları

Look at the photos and the topics. What will they be like in the future? Write your predictions about them.
Çeviri: Fotoğraflara ve konulara bakın. Gelecekte nasıl olacaklar? Onlarla ilgili tahminlerinizi yazın.
Cevap:

I believe climate will be worse in the future. (İklimin gelecekte daha kötü olacağına inanıyorum.)

Robots will probably take our jobs. (Robotlar muhtemelen işlerimizi alacak.)

Transportation will be by flying vehicles. (Ulaşım uçan araçlarla yapılacak.)

Sports will be played by robots. (Spor robotlar tarafından oynanacak.)

People won’t watch television. (İnsanlar televizyon izlemeyecek.)

I think communication will be easier in the future. (Gelecekte iletişimin daha kolay olacağını düşünüyorum.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

Work in groups. Read the sentences below and answer: Do you think it will happen? Then, compare your ideas with your friends.
Çeviri: Gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki cümleleri okuyun ve cevaplayın: Sizce olacak mı? Ardından fikirlerinizi arkadaşlarınızla karşılaştırın.
Cevap:

1. There will be no more wars. (Artık savaşlar olmayacak.)

2. Because of the climate change, we won’t see winters any more. (İklim değişikliği nedeniyle artık kış görmeyeceğiz.)

3. People won’t be able to fnd jobs because of robots. (İnsanlar robotlar yüzünden iş bulamayacak.)

4. People will not be able to tell a lie. (İnsanlar yalan söyleyemeyecek.)

5. People will live in underwater cities. (İnsanlar sualtı şehirlerinde yaşayacaklar.)

6. It will be easy for people to go on space holiday. (İnsanların uzay tatiline çıkması kolay olacak.)

7. Robots will play tricks on people. (Robotlar insanlara oyun oynayacak.)

8. People will use brain chips to record all their lives. (İnsanlar tüm hayatlarını kaydetmek için beyin çiplerini kullanacaklar.)

9. People will make contact with aliens. (İnsanlar uzaylılarla temasa geçecek.)

10. Hundreds of animal species will lose their habitats. (Yüzlerce hayvan türü yaşam alanlarını kaybedecek.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları

Follow the steps and write a simple paragraph. Present it to the class.
Çeviri: Adımları izleyin ve basit bir paragraf yazın. Sınıfa sunun.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 126-127-128-129-130. Cevapları MEB Yayınları

Let’s Refect! (Düşünelim!)

Now I can understand speech on predictions and future events. (Artık tahminler ve gelecekteki olaylar hakkındaki konuşmaları anlayabiliyorum.) 
Now I can talk about predictions. (Şimdi tahminler hakkında konuşabilirim.)
Now I can understand texts about predictions. (Artık tahminlerle ilgili metinleri anlayabiliyorum.)
Now I can write sentences about predictions and future events. (Artık tahminler ve gelecek olaylar hakkında cümleler yazabiliyorum.)

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36-37-38-39-40. Cevapları MEB Yayınları
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap