Anasayfa Kitap Cevapları
22 Kasım 2023, 20:44 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41-42-43-44-45-46. Cevapları MEB Yayınları

Biographies Ünitesi Cevapları

3. Ünite Biographies 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41-42-43-44-45-46 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları

1. Choose a famous person and do research about her/his life. Then, present it to the class.
Çeviri: Ünlü birini seçin ve onun hayatı hakkında araştırma yapın. Daha sonra sınıfa sunun.
Cevap:
Marie Curie, whose real name is Maria Skladowska, also known as Madame Curie, was born on November 7, 1867 in Poland. He was the first scientist to receive two Nobel Prizes, the first for his work on radioactivity, the 1903 Nobel Prize in Physics and the second, the 1911 Nobel Prize in Chemistry. (Asıl adı Maria Skladowska olan Marie Curie nam-ı diğer Madam Curie, 7 Kasım 1867 de Polonya’da doğdu. Radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle birincisi 1903 Nobel Fizik Ödülü, ikincisi 1911 Nobel Kimya Ödülü olmak üzere, iki Nobel Ödülü birden alan ilk bilim insanıdır.)


2. Work in pairs. Follow the instruction and make dialogues with your partner about the famous people you chose.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Talimatı takip edin ve partnerinizle seçtiğiniz ünlü kişiler hakkında diyaloglar kurun.

1- Ask about her/his birth & childhood (Doğumunu ve çocukluğunu sorun)
2- Ask about her/his education (Eğitimini sorun)
3- Ask about her/his profession & successes (Mesleğini ve başarılarını sorun)
4- Ask about her/his family (Ailesini sor)
5- Ask about her/his old ages (Yaşlılığını sorun)

Cevap:
– Where was she born? (O nerede doğdu?)

– She was born in Poland (Polonya’da doğdu)

– When was he born? (Ne zaman doğdu?)

– On 7 November 1867 (7 kasım 1867 yılında)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

1. Close your eyes and relax. Listen to the music and answer the questions.
Çeviri: Gözlerini kapat ve rahatla. Müziği dinleyin ve soruları cevaplayın.
Cevap:

How do you feel? (Nasıl hissediyorsun?)
I feel relaxed. (Rahatlamış hissediyorum.)

Where do you dream yourself? (Kendini nerede hayal ediyorsun?)
I dream myself in a concert. (Kendimi bir konserde hayal ediyorum.)

Do you know which instrument it is? (Hangi enstrüman olduğunu biliyor musun?)
It is a piano. (Bu bir piyano.)


2. Are you good at playing any musical instruments? Do you know a famous musician?
Çeviri: Herhangi bir müzik aleti çalmada iyi misin? Ünlü bir müzisyen tanıyor musunuz?
Cevap: No, I am not. I know Fazıl Say. He is a very successful pianist. (Hayır değilim. Fazıl Say’ı tanıyorum. Kendisi çok başarılı bir piyanist.)


3. Read the biography of İdil Biret, a very talented and successful pianist. Match the headings with the correct paragraphs.
Çeviri: Çok yetenekli ve başarılı bir piyanist olan İdil Biret’in biyografisini okuyun. Başlıkları doğru paragraflarla eşleştirin.
Cevap:
A: Her Profession
B: Her Childhood
C: Her Success

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

4. Read the biography again. Write True (T) or False (F). Correct the false sentences.
Çeviri: Biyografiyi tekrar okuyun. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. Yanlış cümleleri düzeltin.
Cevap:

_T_ 1941: She was born in Ankara. (Ankara’da doğdu.)

_F_ 1957: She started Paris Conservatory. (Paris Konservatuarı’na başladı.)
She graduted from Paris conservatory in 1957. (1957 yılında Paris Konservatuarı’ndan mezun oldu.)

_T_ 1961: She was awarded with “Gold Medal of Dinu Lipatti”. (“Dinu Lipatti’nin Altın Madalyası” ile ödüllendirildi.)

_T_ 1971: She became a national artist. (Ulusal bir sanatçı oldu.)

_T_ 1988: She took Honorary PhD in Bosphorus University. (Boğaziçi Üniversitesi’nde Fahri Doktora aldı.)

_F_ 2007: She won the “Honour Award” in Ankara Music Festival. (Ankara Müzik Festivali’nde “Onur Ödülü”nü kazandı.)

The Polish President rewarded İdil Biret with the highest order of Poland. In the some yer, she won the ” Honour Award” in the 35 international İstanbul music Festival. (Polonya Cumhurbaşkanı İdil Biret’i Polonya’nın en yüksek nişanı ile ödüllendirdi. Bir yerde 35. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali’nde ”Onur Ödülü”nü kazandı.)


5. Think about what makes someone successful in her/his life and talk about it.
Çeviri: Birini hayatında neyin başarılı kıldığını düşünün ve bunun hakkında konuşun.
Cevap:
Successful people are successful because they are ambitious, determined, responsible and brave. (Başarılı insanlar hırslı, kararlı, sorumluluk sahibi ve cesur olduklarından dolayı başarılıdırlar.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları

Look at the pictures and short information about the successful chief admiral, Barbarossa Hayreddin. Use the notes and write a paragraph about him.
Çeviri: Başarılı baş amiral Barbarossa Hayreddin ile ilgili resimlere ve kısa bilgilere bakın. Notları kullanın ve onun hakkında bir paragraf yazın.
Cevap:
He was born in Mytilene-Lesbos in 1475. He was a commander and warrior.
He became the first chief admiral of ottomn state in 1533. He waon Preveza Sea war in 1538. He raised three children: Mehmet, Hasn and Vali Pasha. He died in İstanbul in 1544. (1475 yılında Midilli-Midilli’de doğdu. Komutan ve savaşçıydı. 1533’te Osmanlı Devleti’nin ilk baş amirali oldu. 1538’de Preveze Deniz Savaşı’na katıldı. Mehmet, Hasn ve Vali Paşa olmak üzere üç çocuk yetiştirdi. 1544’te İstanbul’da öldü.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları MEB Yayınları

Follow the steps and prepare a short biography. Present it to the class.
Çeviri: Adımları takip edin ve kısa bir biyografi hazırlayın. Sınıfa sunun.
Cevap:
Thomas Alva Edison was an American inventor and businessman. He was born on February 11, 1847 in USA. He developed many devices. He invented the first light bulb. Edison died of complications of diabetes on October 18, 1931. (Thomas Alva Edison, Amerikalı bir mucit ve iş adamıydı. 11 Şubat 1847’de ABD’de doğdu. Birçok cihaz geliştirdi. İlk ampulü icat etti. Edison, 18 Ekim 1931’de diyabet komplikasyonlarından öldü.)


Let’s Refect! (Düşünelim!)

Now I can understand speech on past events and dates. (Artık geçmiş olaylar ve tarihlerle ilgili konuşmaları anlayabiliyorum.)

Now I can talk about past events and experiences. (Artık geçmiş olaylardan ve deneyimlerden bahsedebilirim.)

Now I can understand texts about past events and dates. (Artık geçmiş olaylar ve tarihlerle ilgili metinleri anlayabiliyorum.)

Now I can write sentences about past events and dates. (Artık geçmiş olaylar ve tarihlerle ilgili cümleler yazabiliyorum.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap