Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 20:18 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48-49-50-51-52. Cevapları MEB Yayınları

Wild Animals Ünitesi Cevapları

4. Ünite Wild Animals 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48-49-50-51-52 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları MEB Yayınları

1. Look at the photos of some animals. Where do they live? Which of them do you think are more dangerous? Why?
Çeviri: Bazı hayvanların fotoğraflarına bakın. Onlar nerede yaşıyor? Sizce bunlardan hangisi daha tehlikeli? Neden?
Cevap: These animals live in the forest. Of these, the lion is more dangerous. Because the lion is a carnivorous and predatory animal. (Bu hayvanlar ormanda yaşıyor. Bunlardan aslan daha tehlikelidir. Çünkü aslan etçil ve yırtıcı bir hayvandır.)


2. Listen to the sounds and tick the animals you hear.
Çeviri: Sesleri dinleyin ve duyduğunuz hayvanları işaretleyin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları MEB Yayınları

3. Use the animals in part 2 and fll in the table. Write at least two extras for each category.
Çeviri: 2. bölümdeki hayvanları kullanın ve tabloyu doldurun. Her kategori için en az iki ekstra yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları MEB Yayınları


4. Some animals are describing themselves below. Read the sentences and write their names in the boxes.
Çeviri: Bazı hayvanlar aşağıda kendilerini anlatıyor. Cümleleri okuyun ve adlarını kutulara yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları MEB Yayınları1

a. I’m a reptile. I’m poisonous. I can’t walk. I’m a carnivore. (Ben bir sürüngenim. ben zehirliyim Yürüyemiyorum. Ben bir etoburum.)

b. I live in South and East Africa’s jungles. I can run faster than any other animals on the earth. I’m a carnivore. (Güney ve Doğu Afrika’nın ormanlarında yaşıyorum. Dünyadaki diğer hayvanlardan daha hızlı koşabilirim. Ben bir etoburum.)

c. I’m a reptile. I live both in water and on land. I’m a carnivore. I have got sharp and big teeth. (Ben bir sürüngenim. Hem suda hem karada yaşıyorum. Ben bir etoburum. Keskin ve büyük dişlerim var.)

d. I’m a flying carnivore. My wings are almost 1 meter long. (Ben uçan bir etoburum. Kanatlarım neredeyse 1 metre uzunluğunda.)

e. I live in Australia. I can jump high and I carry my baby in my pocket. I’m a herbivore. (Avustralya’da yaşıyorum. Yüksek zıplayabilirim ve bebeğimi cebimde taşırım. Ben bir ot oburum.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları MEB Yayınları

Read and listen to the dialogue. Which two animals are Tom and Leo talking about?
Çeviri: Diyaloğu okuyun ve dinleyin. Tom ve Leo hangi iki hayvandan bahsediyor?
Cevap: Tom and Leo are talking about tigers. (Tom ve Leo kaplanlardan bahsediyorlar.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları MEB Yayınları

2. Match the words in the dialogue with their defnitions.
Çeviri: Diyalogdaki kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin.
Cevap:

_carnivore_ : an animal that only eats meat (sadece et yiyen hayvan)

_hunt_ : to chase and kill animals (hayvanları kovalamak ve öldürmek)

_prey_ : an animal hunted and killed for food (yemek için avlanan ve öldürülen bir hayvan)

_paw_ : an animal’s foot that has claws or nails (pençeleri veya tırnakları olan bir hayvanın ayağı)

_stripe_ : a long, narrow band of different colour from its surface. (yüzeyinden farklı renkte uzun, dar bir şerit.)


3. Read the dialogue again and answer the questions.
Çeviri: Diyaloğu tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
Cevap:

1. What did saber-toothed tigers look like? (Kılıç dişli kaplanlar neye benziyordu?)
Cevap: They were large and strong. They had short legs but its paws were huge. (Büyük ve güçlüydüler. Bacakları kısaydı ama patileri kocamandı.)

2. What did saber-toothed tiger hunt? (Kılıç dişli kaplan neyi avladı?)
Cevap: They mostly hunted large prey such as mammoths and bison. (Çoğunlukla mamut ve bizon gibi büyük avları avlardı.)

3. Where did saber-toothed tiger live? (Kılıç dişli kaplan nerede yaşadı?)
Cevap: They lived in open grasslands. (Açık çayırlarda yaşıyorlardı.)

4. How much do tigers weigh? (Kaplanların ağırlığı ne kadardır?)
Cevap: They can weigh up to 300 kg. (300 kg’a kadar ağırlığa sahip olabilirler.)

5. What do tigers eat? (Kaplanlar ne yer?)
Cevap: Tigers are carnivores. (Kaplanlar etoburdur.)

6. When do tigers usually hunt? (Kaplanlar genellikle ne zaman avlanır?)
Cevap: They usually hunt alone at night. (Genellikle geceleri yalnız avlanırlar.)

7. How do tigers use their stripes? (Kaplanlar çizgilerini nasıl kullanır?)
Cevap: They use their stripes as camouflage while hunting. (Avlanırken şeritlerini kamuflaj olarak kullanırlar.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları

1. Which wild animals do you want to see? Where can you see them? In their habitats or not?
Çeviri: Hangi vahşi hayvanları görmek istersiniz? Onları nerede görebilirsin? Yaşam alanlarında mı değil mi?
Cevap: I would like to see sharks. I can see them in the oceans. (Köpek balıklarını görmek isterdim. Onları okyanuslarda görebilirim.)


2. Listen to the texts. Which animals are they talking about? Write them in the correct boxes. You can use them more than once.
Çeviri: Metinleri dinleyin. Hangi hayvanlardan bahsediyorlar? Bunları doğru kutulara yazın. Bunları birden fazla kullanabilirsiniz.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları


3. Listen again and choose the correct answer.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve doğru cevabı seçin.
Cevap:

1- Some shark species are in danger because… (Bazı köpekbalığı türleri tehlikede çünkü)
b. people hunt them for their fins. (insanlar onları yüzgeçleri için avlar)

2- Owls lost their habitats because… (Baykuşlar yaşam alanlarını kaybetti çünkü)
c. people cut down a lot of trees. (insanlar çok ağaç kesiyor.)

3- Polar bears become endangered because… (Kutup ayıları tehlikede çünkü.)
a. global warming effects negatively. (küresel ısınma olumsuz etkiler.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap