Anasayfa Kitap Cevapları
19 Nisan 2024, 2:04 - Sena Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 261-262-263. Cevapları MEB Yayınları

Kazanım Kavrama Testi – 22 Cevapları

6. ÜNİTE 2. Bölüm: Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri: 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 261-262-263. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları MEB Yayınları

Birimküplerden oluşturulmuş yukarıdaki yapının üstten görünümü ve kaç küpten oluştuğu aşağıdaki şekillerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları MEB Yayınları1


2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur?
Cevap:  A) Bir yapının üstten görünümü ile alttan görünümü simetriktir.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları MEB Yayınları2

Beş birimküple oluşturulmuş yapıda hangi harfli küpün üstüne bir küp yerleştirilirse yapının bütün yönlerden görünümü aynı olur?
Cevap: C) C


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları MEB Yayınları3

Üstten ve önden görünümleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları MEB Yayınları4


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları MEB Yayınları5

Önden ve sağdan görünümleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları MEB Yayınları6


Ünite Değerlendirme – 6 Cevapları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262 Cevapları MEB Yayınları

1. 8 kişilik bir grubun yaşlarının aritmetik ortalaması 15’tir. Bu gruba 48 ve 42 yaşında iki kişi daha katılırsa grubun yeni yaş ortalaması kaç olur?
Cevap:

8 x 15 = 120 →
120 + 48 + 42 = 210

8 + 2 = 10 kişi olmuştur.
210 ÷ 10 = 21 olur.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki grafikte bir bisiklet firmasının bazı yıllara ait satış adetleri gösterilmiştir. Bu veriler daire grafiğine aktarıldığında 2014 yılına ait daire diliminin merkez açısı 40° olarak ölçülmüştür. Buna göre 2014 yılı ve sonrasının satış ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 9000

360° ÷ 40° = 9
9 x 5 = 45 toplam satış adedi
45 x 1000 = 45 000 yapılan satış sayısı

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224-225-226-227-228. Cevapları MEB Yayınları

45 000 ÷ 5 = 9000 olur


3.   3, 1, 4, 8, 6, 9, 4, 15, 20
Yukarıdaki veri grubunun tepe değeri ve ortancasının toplamı kaçtır?
Cevap:

1, 3, 4, 4, 6, 8, 9, 15, 20
Tepe değeri → 4
Ortancası → 6
6 + 4 = 10 olur


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262 Cevapları MEB Yayınları1

Öğretmenin verdiği ödev için beş gün boyunca çözdüğü soru sayılarını not eden Emir, elde ettiği verileri yukarıda verilen tablo şeklinde gösterdikten sonra daire grafiğine dönüştürüyor. Emir, her gün için farklı renkte kartondan kesilmiş 10 cm yarıçaplı daire dilimleri oluşturuyor. Daha sonra bu daire dilimlerini bir araya getirerek daire grafiğini oluşturuyor. Buna göre, salı günü için kestiği karton parçasının alanı kaç cm²dir? (π = 3 alınız.)
Cevap: D) 75

Toplam soru sayısı → 40 + 60 + 30 + 80 + 30 = 240 soru
Salı gününün derecesini bulmak için;

360°       240 soru
x°            60 soru
240x = 360 . 60
x = 90° olur

Alan → (π . r²) . x°/360°
Alan → (3 . 10²) . 90°/360°
= 300 . 90°/360°
= 75 olur.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262 Cevapları MEB Yayınları2

5. Şekilde verilen yapının üstten görünümü ve yapıyı oluşturmak için kullanılan sütunların küp sayıları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262 Cevapları MEB Yayınları3


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 263 Cevapları MEB Yayınları

6. Aşağıdaki daire grafiğinde 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında Atatürk Ortaokuluna kayıtlı 1440 kız ve erkek öğrencinin sayılarının dağılımı gösterilmiştir:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 263 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre son durumda Atatürk Ortaokuluna kayıtlı kız-erkek öğrenci sayılarını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

360°      1440 öğrenci
160°       x kız öğrenci
360x = 1440 . 160
x = 640 kız öğrenci

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 112. Cevapları MEB Yayınları

1440 – 640 = 800 erkek öğrenci
2016 – 2017 eğitim-öğretim yılında 640 kız öğrenci 800 erkek öğrenci vardır.

2016-2017 ve 2018-2019 yıllarında toplam kayıt yaptıran ve mezun olan öğrenci sayıları;
kayıt yaptıran kız öğrenci → 120 + 200 = 320
Kayıt yaptıran erkek öğrenci → 250 + 100 = 350

Mezun olan kız öğrenci → 60 + 50 = 110
Mezun olan erkek öğrenci → 150 + 50 = 200

640 + 320 – 110 = 850 son durumdaki kız öğrenci sayısı
800 + 350 – 200 = 950 son durumdaki erkek öğrenci sayısı

Toplam öğrenci → 850 + 950 = 1800 öğrenci

360°      1800 öğrenci
x°           850 kız öğrenci
1800x = 360 . 850
x = 170° kız öğrencilerin derecesi

360°        1800 öğrenci
x°             950 erkek öğrenci
1800x = 360 . 950
x = 190° erkek öğrencilerin derecesi

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 263 Cevapları MEB Yayınları1


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 263 Cevapları MEB Yayınları2

7. Yukarıdaki şekilde en az kaç birimküp kullanılmış olabilir?
Cevap: A) 8

En az dediği için görünen birimküp sayısı 8’dir.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 263 Cevapları MEB Yayınları3

8. Elif, yukarıdaki cismin sağdan ve önden görünümünü bir kâğıda çizmiş daha sonra bu iki parçayı kesip birleştirmiştir. Elif ’in birleştirdiği bu iki parçadan oluşan dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç birimdir?
Cevap: D) 10

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 263 Cevapları MEB Yayınları4

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap