Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 22:38 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 257-258-259-260-261-262-263-264. Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 7. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

7. Ünite Uluslararası İlişkilerimiz: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 257-258-259-260-261-262-263-264. Sayfa Anadol Yayıncılık


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 257 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

ŞİFREYİ BULALIM

Aşağıdaki bulmacada kutucuk içerisindeki kavramlar (aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola, soldan sağa yazılarak) gizlenmiştir. Bu kavramları bularak üzerini çizdiğinizde geriye kalan harflerden bir şifre oluşacaktır. Bu şifreyi bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 257 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 258 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

A. . Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.

1. Bir ülkenin, başka ülkelerden mal veya hizmet satın almasına ne denir?
Cevap: İTHALAT

2. Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve tüketilen kültürel ögelerin tümüne ne denir?
Cevap: POPÜLER KÜLTÜR

3. Ülkemizin en uzun sınır komşusunun adı nedir?
Cevap: SURİYE

4. Ülkemizin ithal ettiği fosil yakıtlardan birinin adı nedir?
Cevap: PETROL

5. Ülkemizin ihraç ettiği madenlerden birinin adı nedir?
Cevap: KROM

6. Bir ülkenin coğrafi konumundan dolayı elde ettiği ekonomik, siyasi, askerî kültürel, yer altı zenginlikleri gibi faktörlerin tümüne ne denir?
Cevap: JEIPOLİTİK  KONUM

7. Merkezi, Fransa’nın Strazburg şehrinde bulunan, ülkemizin kurucu üyelerinden biri olduğu teşkilatın adı nedir?
Cevap: AVRUPA KONSEYİ


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 259 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız

1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?
Cevap: 2. çıkışa ulaşır.

2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?
Cevap: 1, 2, 5 ve 7. kutucuklardaki ifadeler doğrudur.

3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız
Cevap: 3, 4 ve 6. kutucuklardaki ifadeler yanlıştır. İfadelerin doğru biçimlerine örnekler aşağıda verilmiştir

3. Ülkemiz Almanya’dan ithalat yaptığı gibi Almanya’ya ihracat da yapmaktadır.
4. Kahve, ithal ettiğimiz ürünlerden biridir.
6. Hazır yiyecek anlayışı kültürümüze ait bir unsur değildir

Sonraki Ödev:  Pazırık Halısı, Türk Kültürünün Hangi Alanında Bize Bilgi Vermektedir? Söyleyiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 259 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 260 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap:

1. (D) 1991 yılında SSCB’nin dağılmasından sonra Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığını kazandı.
2. (D) Türkiye ve Azerbaycan birbirlerine “kardeş ülke” yakıştırması yapmaktadır.
3. (Y) Ülkemizin en çok ihracat yaptığı ülke Rusya’dır.
4. (Y) Bir ülkenin diğer ülkelerden mal ve hizmet satın almasına ihracat adı verilir.
5. (D) Türkiye askerî güç bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasında yer almaktadır.
6. (Y) Birleşmiş Milletler dünyadaki devletlere ekonomik olarak destek vermek amacıyla kurulmuştur.
7. (D) Hazır yiyeceklerle beslenme anlayışı bir popüler kültür unsurudur.
8. (D) Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır.


Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz
Cevap:

1. Mustafa Kemal Atatürk’ün evinin bulunduğu sınır komşumuz Yunanistan dır.
2. Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan soydaşlarımızla sosyal, ekonomik ve kültürel alanda iş birliğini geliştirmek amacıyla 1992 yılında ülkemizde TİKA kurulmuştur.
3. Ülkemizin en çok ithalat yaptığı ülke Çin dir.
4. Bir ülkenin diğer ülkelere mal veya hizmet satmasına ihracat adı verilir.
5. Kâr elde etmek amacıyla üretilen her türlü mal ve hizmetin alınıp satılmasına ticaret adı verilir.
6. Ülkemiz jeopolitik konumundan dolayı uluslararası alanda önemli rollere sahip olmuştur.
7. Kültür bir toplumun bilgi, gelenek, ahlak, sanat, inanç vb. maddi ve manevi unsurlarının tümüdür.
8. Popüler Kültür belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve tüketilen kültürel unsurların bütünüdür.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 261 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

D. Kutucuklarda isimleri verilen devletlerle veya kuruluşlarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bunu yaparken kutucuklardaki harflerden uygun olanları noktalı yerlere yazınız. 
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 261 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 262 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

E. Aşağıda verilen durumların ihracat mı yoksa ithalat mı olduğunu belirleyerek altta verilen ilgili kutucuklara yazınız
Cevap:

İthalat: 2, 3, 4, 7, 9, 11
İhracat: 1, 5, 6, 8, 10, 12


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 263 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

F. Aşağıda bazı Türk Cumhuriyetleri veya komşu olduğumuz ülkelerle ilgili bilgiler verilmiştir. Bunların hangi ülkeler olduğunu belirleyiniz ve isimlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 263 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


G. Aşağıda verilen noktalı yerlere kültürümüze ait olmayan unsurların, medya araçları yoluyla toplum hayatını nasıl etkilediğini konu alan bir kompozisyon yazınız. Kompozisyonu yazarken yazım ve noktalama kurallarına uymayı unutmayınız. Yazmış olduğunuz kompozisyonu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Hayatın ilerlemesi ve teknolojinin gelişmesi ile yaşantımızda pek çok şey değişmeye yüz tutmuştur.
Kültürümüzde yer alan birçok değerler zamanla değişmeye başlamış ve yabancı kültüre ait değerler bizlere aktarılmaya başlanmıştır. Medya araçları ile toplumumuzun alışkanlıkları haline getirilmeye başlanmıştır.
Kültürümüzün bu şekilde asilime olmasını engellemek için kültürümüzü yaşatmamız gerekir. Bu sayede gelecek nesillere de aktarımını sağlayabiliriz.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 143-144-145-146 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 263 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

Ğ. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin diğer ülkelere en fazla ihraç ettiği ürünler arasında yer alır?
Cevap: B) Fındık

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin diğer ülkelerden en fazla ithal ettiği ürünler arasında yer alır?
Cevap: D) Petro

3. (…) Verilen bilgiye göre ülkemiz ekonomisi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? 
Cevap: A) Ülkemizin ithalata yaptığı harcama, ihracat gelirinden fazladır.

4. Azerbaycan petrolünün ülkemiz aracılığıyla Avrupa’ya ulaşmasını sağlayan boru hattı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:  B) Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı

5. (…) Bu özelliklerin ülkemize;
I. dinî
II. ekonomik
III. siyasi
alanlardan hangilerinde avantaj sağladığı söylenebilir?

Cevap: C) II ve III


H. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız

1. Ülkemizin, Türk Cumhuriyetleri ve sınır komşularıyla ilişkilerinin iyi durumda olmasının sağlayacağı katkıların neler olduğunu ifade ediniz.
Cevap: Komşular ile aramızın iyi olması durumunda askeri güvenliğin yanı sıra gümrüklerdeki güvenlik sayesinde ekonomik olarak her iki tarafta kazançlı olacaktır.

2. Ülkemizin; kaynaklarını kullanarak ürettiği, ihtiyacından fazla olan ürün ve hizmetleri nasıl değerlendirdiğini açıklayınız
Cevap: Ürettiği ürünleri ihtiyacından fazla olanı ihracat etmektedir.

3. Uluslararası bir kuruluş olan NATO’da ülkemizin üstlendiği rolü belirtiniz
Cevap:  Türkiye NATO’ya askeri anlamda kendini güçlendirmiştir. NATO ülkeleri herhangi bir savaşa girmeleri durumda Türkiye’de NATO ülkelerine askeri destek sağlayacaktır.

4. Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini açıklayınız
Cevap: Popüler kültür öz kültürümüzü unutturmaya yüz tutmuş bir kültürdür. BU kültür içimize işleyerek toplumu farklılaştırmaktadır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap