Anasayfa Kitap Cevapları
6 Nisan 2024, 1:31 - Sanyie Önal Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 259-260-261-262-263 Cevapları Ferman Yayıncılık

 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

7. TEMA: Sanat: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 259-260-261-262-263 Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

A. Aşağıdaki soruları “Müziği Neden Severiz?” adlı metne göre cevaplayınız.

1. İnsanlar, müziği neden kullanmaktadır?
Cevap: İnsanların duygularını anlattığı için müziği kullanmışlardır.

2. Araştırma sonucuna göre insanlar, müziği neden çok sevmektedir?
Cevap: Sevdiğimiz bir şarkıyı dinlemenin tıpkı sevdiğimiz bir yemeği yediğimizde olduğu gibi bize zevk verdiği için insanlar müziği çok sevmektedir.

3. Metinden açıklayıcı anlatım örneği bularak örneğimizi noktalı alana yazınız.
Cevap: Beynimizde çok sayıda sinir hücresi bulunur. Bu hücreler arasında sürekli olarak bir iletişim vardır. Bu iletişim, hem elektriksel hem de kimyasal yollarla gerçekleşir. İletişimin kimyasal olarak gerçekleşmesinde birçok madde rol oynar. Bu maddelerden biri dopamindir. Dopamin, beynimizde belirli bölgelerden salgılanır. Sevdiğimiz bir yemeği yediğimiz sırada beynin bu bölgelerinde dopamin salgılanması artar.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 260 Cevapları Ferman Yayıncılık

B. Aşağıdaki metinleri, harf ile verilen anlatım biçimleriyle eşleştirerek harfleri yay ayraçların içine yazınız.
Cevap: 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 260 Cevapları Ferman Yayıncılık


C. Aşağıda verilen cümlelerden örnekleme ilişkisi olanlara (√), olmayanlara ( x ) işareti koyunuz.
Cevap:

(√) 1. Sağlıklı beslenmek için elma, muz, portakal, mandalina gibi meyveleri sık sık tüketmeliyiz.
(X) 2. Romanlar da hikâyeler gibi bir solukta okunabilir.
(√) 3. Tarihimizde Alp Arslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman gibi nice kahramanlar vardır.
(X) 4. Sınava giderken kalem, silgi, açacak gibi gereçleri yanınıza almayı unutmayınız.
(X) 5. Hep birlikte tahtadan, yuvarlak bir yer sofrasına otururduk.
(X) 6. Lisenin son sınıfından bu yana tam 21 yıl geçmiş.
(√) 7. Edebiyatımızda Faruk Nafiz Çamlıbel, Ömer Bedrettin Uşaklı, Kemalettin Kamu gibi şairler Anadolu temasını sıklıkla işlemişlerdir.
(X) 8. Hayat uyku ile uyanıklık arasında dans eder.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları Ferman Yayıncılık

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi hikâye edici anlatım türlerinden değildir?
Cevap: D) Şiir

2. Sabah altıda evden çıktım. Bomboş sokakları dolaştım durdum. Başımda bir uğultu. Tuhaf da bir heyecan. Rıhtımda yürüdüm.
Bu parçanın anlatım türü, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Günlük

3. Aydın; çevresini, toplumunu bilimsel yolda ışıklandıran, uyaran, yönlendiren kişidir. Taşıdığı dünya görüşünü bilimsellik içinde anlatır. Bu dünya görüşünü ve bilimselliği, tutum ve davranışlarına yansıtan özetle aydın, tavrıyla tutarlı olan ve olması gereken bir kimliktir.
Metinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıda verilen bağlantı ve geçiş ifadelerinden hangisi getirilebilir?
Cevap: B) kısaca

4. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Cevap: A) Bu gürültüde bile uyuyanların hepsi uyanmaz.

5. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
Cevap: C) Okulu bitirdiğine çok sevindim.

6. “Sınıfta kaldığımı duyunca annemin etekleri zil çaldı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Deyim yanlışlığı

7. Bu soruyu çözmek istediğini kulağıma alçak sesle fısıldadı.
           I.                    II.                                      III.           IV.
Numaralandırılmış sözcük/sözcük gruplarından hangisi çıkarılırsa cümlenin anlatımı bozulmaz?
Cevap: C) III.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 262 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. I. Güzel Sanatlar Akademisi, Türk sanatını geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
   II. Akademinin yaptığı tek şey Batı kopyası gençler yetiştirmek.
   III. Onlara da ne Türk milleti ne de Batılılar değer veriyor.
   IV. Akademi, şimdiye kadar Türk sanatıyla ilgili ne ciddi bir dergi ne de bir kitap yayımlamamıştır.
Yukarıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Cevap: C) III.

9. Geçiş ve bağlantı ifadelerinden bazıları cümlenin anlamını tam tersi olacak şekilde değiştirir. Bu ifadeler “düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler” denir. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler kullanarak cümle kurmak isteyen öğrencilerden hangisi doğru bir cümle kurmuştur?
Cevap: A) Tunç: Bir çuval inciri berbat etti oysaki ona çok güvenmiştim.


10.
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 259-260-261-262-263 Cevapları Ferman Yayıncılık

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30-33-34-35-36-37. Cevapları Ferman Yayıncılık

Aşağıdakilerden hangisi bu grafikten yola çıkılarak söylenemez?
Cevap: B) Roman türündeki kitapların okuma oranı, şiir ve kişisel gelişim kitaplarının okuma oranının toplamına eşittir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 263 Cevapları Ferman Yayıncılık

Cenap Şehabettin’in “Sanatçı olmak istiyorsan eserinin güzelliğinden şüphe et. Sanatta en güvenilir yol, kendine karşı duyacağın şüpheciliktir.” sözünden ve bu temada edindiğiniz bilgilerden yararlanarak sanat konulu bir yazı yazınız.
Cevap:

Sanatta güzellik, görecelidir ve herkes için farklı şekilde kabul edilebilir. Sanat eserleri, çeşitli duyguları ve düşünceleri izleyenlere sunar. İzleyicinin bu deneyimi yaşamasında, sanatçının şüpheciliği ve dikkati büyük önem taşır.

Sanatçılar, eserlerinin güzelliğini sorgulamakla, kendilerini geliştirir ve izleyicilere daha farklı eserler ortaya çıkartırlar. Şehabettin’in ifadesiyle, gerçek bir sanatçı olmak için şüpheci adımlar atmalıyız ve kendimizi daha iyisini yapmak için zorlamalıyız.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap