Anasayfa Kitap Cevapları
13 Şubat 2024, 17:13 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123-124-125 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Ülkemizde Nüfus Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Etkinlik Cevapları

3. ÜNİTE Ülkemizde Nüfus: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123-124-125 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

(Y) 1. İnsanların sivil toplum kuruluşlarında çalışma özgürlüğünün olması yerleşmeyi etkileyen etmenlerden biridir.

Cevap: Sivil toplum kuruluşlarında çalışmak gönüllü olarak olduğu için yerleşmeye etki etmez.

(D) 2. Doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olması nüfusu artıran bir etkendir.

(D) 3. Ülkemizin doğusundaki ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği batısına göre daha az olduğundan buradaki nüfus daha azdır.

(Y) 4. Göç herhangi bir neden olmaksızın uzun süre başka bir yerde yaşamak için yapılan yer değiştirme durumudur.

Cevap: Yapılan her göçün bir nedeni vardır.Bunlar terör,eğitim ekonomi gibi nedenlerdir.

(Y) 5. Anayasa’ya göre yerleşme hürriyeti hiçbir şekilde kısıtlanamaz.

Cevap: Anayasanın 23. maddesine göre sağlık,güvenlik gibi nedenlerden yerleşme hakkı kısıtlanabilir.


B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

6. Nehir kenarları ve deniz kıyıları yerleşim  için tercih edilen yerlerdendir.
7. Türkiye nüfus haritasını inceleyen biri ticaret bölgelerinin nerelerde yoğun olduğu bilgisine ulaşabilir.
8. İstanbul’un nüfusunun yoğun olma nedenlerinden biri de ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır.
9. 1980’li yıllardan itibaren kent nüfusu kır nüfusuna göre daha fazla olmaya başlamıştır.
10. Savaş ya da başka nedenlerle ülkeler arası yapılan nüfus değişimine mübadele denir.
11. Yurt dışına çıkmak için pasaport gereklidir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 210-211-212. Cevapları MEB Yayınları

(a) nehir kenarı
(b) nüfus
(c) seyahat
(ç) mülteci

1.(a) Yerleşmeyi olumlu etkileyen bir nedendir.
2.(c)Eğlenme ve dinlenme amacıyla kısa süreli yer değiştirme durumudur.
3.()Eğitim amaçlı göç eden kişiye denir.
4.(ç) Yaşadığı ülkeyi terk edip başka bir ülkeye sığınan insanlardır.
5.(b)Bir yerde yaşayanların toplam sayısıdır.


Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

13. “Daha siz küçükken kömür madeninde çalışmak için buraya gittim. Bir süre çalışıp bir miktar para kazanınca geri döndüm. Ancak bu böyle sürüp gidemezdi. En iyisi şimdi yaşadığımız Zonguldak’a göçmek ve ailece burada yaşamaktı.”
Yukarıdaki açıklamaya göre Zonguldak ilimizin yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: C
A) Doğal güzellikleri B) İklimi C) Yer altı kaynakları D) Yoğun nüfusu


Ülkemizde Nüfus Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Etkinlik Cevapları

14.Grafiğe göre aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: B
A) Hangi yıllar arasındaki artışın diğerlerine göre fazla olduğuna
B) 1990-2000 yılları arasında ülkemizin dışarıdan göç aldığına
C) Yakın geleceğe dair nüfus artışı hakkında tahmin yapmaya
D) Nüfusun en az ve en fazla olduğu yılları tespit etmeye


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

15. Üniversiteleriyle tanınan bir şehir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: A
A) Barınma imkânlarından yoksundur. 
B) Çok sayıda öğrencisi olan bir şehirdir.
C) Eğitim oranı yüksektir.
D) Kültürel faaliyetler yaygındır.


16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde göç ile ilgili neden-sonuç ilişkisi vardır?
Cevap: B
A) Savaş-İnsan hakları ihlali
B) Tarımda makineleşmenin artması-Kır-kent nüfus oranının değişmesi
C) Doğal afet yaşanması-Arama kurtarma
D) Doğum oranının ölüm oranından yüksek olması-Nüfusun artması


17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi vatandaşın yerleşme ve seyahat özgürlüğünün haksız yere kısıtlanmasına bir örnektir?
Cevap: D
A) Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı olmak
B) Salgın hastalık nedeniyle bulunduğu kasabadan çıkamamak
C) İşlediği bir suçtan dolayı tutuklanmak
D) Terör baskısı nedeniyle yaylaya gidememek

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 93-94-95 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

18. Nüfus sayımları neden önemlidir? Açıklayınız.
Cevap: Ülkedeki nüfus oranı belirlenip yapılacak yenilikleri eğitim alanında, ulaşım alanı gibi ekonomik kalkınma planları bu doğrultuda yapılır.


19. İnsanlar geçmiş dönemlerde yerleşim yeri olarak nereleri tercih etmişlerdir? Açıklayınız.
Cevap: İnsanlar geçmişte tarımla uğraşıp geçimlerini tarımla sağladıkları için kırsal alanları tercih etmişlerdir.


20. Ülkemiz nüfusunu artıran sebepler nelerdir?
Cevap: Ekonomi geliştikçe ülkede nüfus oranı artmaktadır. Devlette nüfus arttırmak için belli bir politikalar izlenmektedir.


21. Büyük şehirlerin yoğun göç alıyor almasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Ekonomik olarak daha gelişmiş, iş imkanının fazla olması gibi faktörlerden dolayı göç almaktadır.


E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma.(GÖÇ)
2. Konya’nın Çumra ilçesindeki en eski yerleşim yerlerinden biri.(ÇATALHÖYÜK)
3. Sığınmacı, savaş ya da başka nedenlerle başka bir ülkeye sığınanlar.(MÜLTECİ)
4. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları faaliyetlerin tümü.(EKONOMİ)
5. Yurt dışına çıkışta gerekli olan belge.(PASAPORT)
6. Yeryüzünde, sınırları belli geniş ya da küçük bir bölgedeki insanların toplam sayısı.(NÜFUS)
7. Bir yerden bir yere kısa süreliğine gitme.(SEYEHAT)
8. Göç nedenlerinden biri.(DEPREM)
9. Japonya’nın ve dünyanın en kalabalık şehri.(TOKYO)
10. Ülkemizde, nüfus miktarı gibi resmî istatistikleri hazırlayan kurumun kısa adı.(TUİK)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap