Anasayfa Kitap Cevapları
23 Aralık 2023, 23:29 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-78-80 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri Cevapları

2. ÜNİTE Türk Tarihinde Yolculuk: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79-80 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

1. PTT hangi devlet döneminde hizmet vermeye başlamıştır?
Cevap: PTT 23 Ekim 1840 da temellerini atmıştır. Kurulmuş olduğu tarih zamanında Osmanlı Devleti hüküm sürmektedir.

2. Kurulduğu dönemde PTT, sizce haberleşmede halka hangi hizmetleri sunuyordu?
Cevap: O zaman da en çok mektup iletmede çok katkıda bulunmuştur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

İlk basılan kitaplar arasında askerlik ile ilgili eserlerin olmasının sebepleri nelerdir Tartışınız.
Cevap: O zaman da dış güçlerin baskısı ve dışarıya açılma isteği ile orduyu daha iyi eğitmek için ve askeri okulların açılmasıyla orada daha iyi bir eğitim vermeyi amaçlamış olabilirler.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Günümüzdeki itfaiye teşkilatı ile tulumbacılar arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?
Cevap: Günümüzdeki itfaiyeciler teknolojiden dolayı daha donanımlı ve bilgililerdir. Fakat eski zamandaki itfaiyeciler yani tulumbacılar o zamanın şartlarından dolayı yetersiz teknik eleman ve bilgisizlikten kaynaklı günümüze göre daha geridir.


Etkinlik Zamanı

A. Lale Devri’ndeki bazı yenilikler ve bunların ilgili olduğu alanlar verilmiştir. Bunları uygun şekilde eşleştiriniz.
Cevap:
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları

B. Yukarıda verilen yeniliklerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine etkilerini söyleyiniz.
Cevap: Kütüphanelerin açılmasıyla ülkede eğitime verilen önem belli oldu. Sağlık alanında yapılan yeni uygulamalarla ülkede ki sağlık problemleri kısmen çözülmeye başlamıştır. Ekonomik alanda yapılan yeniliklerle ülke gelişmeye başlamıştır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 207-208-209. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Osmanlı Devleti dönemindeki gazeteleri günümüzdekilerle karşılaştırdığınızda aralarında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar görüyorsunuz?

Cevap: Günümüzdeki gazeteler de alfabe farklıdır. Şimdiki zamanda latin alfabesi kullanılırken geçmişteki gazetelerde arap alfabesi kullanılmaktaydı. İkisi arasındaki benzerlik ise ikisi de para karşılığı satılıyordu, bilgi içeriyordu ve reklamlar bulunuyordu.


Etkinlik Zamanı

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Osmanlı Devleti’nde gazeteler hangi özellikleriyle kitap görevi görmüştür?

Cevap: Gazeteler gündemden bilgi vermek amacıyla yazılan bir haber kaynağıdır. Gazetelerin içinde bilimsel konulardan, bilimsel gelişmelerden bahsedildiği için bir ansiklopedi görevi görerek halkı bilgilendirmektedir.

2. Osmanlı aydınlarının her konuda yazmaya çaba göstermesinin sebebi nedir Açıklayınız.
Cevap: Uzak yerlerde yaşayan halkı özellikle gelişmelerden haberleri olmayan insanları bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla her konuda yazmaya onları bilgilendirmeye çalışma çabasına girmişlerdir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

İletişim alanındaki gelişmelerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine olan etkilerini açıklayınız.
Cevap: İletişim alanındaki gelişmede özellikle telgraf önemli yer tutar. Telgraf sayesinde Avrupa da olan gelişmeleri yenilikleri daha iyi öğrenmiş bulunduk. Bu yüzden halk da devlete destek vererek iletişimi daha iyi bir seviyeye getirmeye uğraşmışlardır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Etkinlik Zamanı

Metinleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Osmanlı padişahları demir yolu yapımına neden önem vermişlerdir?
Cevap: Demir yolu sayesinde ülkenin her yerine ulaşabilmek daha kolay olacağı için Osmanlı padişahları demir yolu yapımına önem vermiştir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-133 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2. Demir yollarının Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar nelerdir?
Cevap: Demir yolları sayesinde;

  • Ülke içi ulaşımlar daha kolay olmuştur
  • Ekonomi güçlenmiştir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Etkinlik Zamanı

Islahat hareketleri sonucunda ortaya çıkan kurumların neden olduğu toplumsal ve ekonomik değişimleri yazınız.

Elçilikler;
Toplumsal: Elçilikler sayesinde Avrupa da ki değişiklikleri Osmanlı devletine getirmiştir. Halk da bu değişiklikleri kendilerine uygulamaya başlamışlardır.
Ekonomik: Elçilikler Avrupa ile Osmanlı arasında bir aracı olmuş Avrupa ve Osmanlı için işbirliğine yardımcı olmuştur.

Matbaa;
Toplumsal: Matbaa sayesinde halkın okuma yazma orası artmıştır.
Ekonomik: Matbaa sayesinde ülkede daha çok kitap basılıp satılmıştır.

Posta Nezareti;
Toplumsal: İletişim daha kolay hale gelmiştir ve insanlar arasındaki iletişim artmıştır.
Ekonomik: Posta nezareti sayesinde ulaşımda ucuzlamaya gidilmiştir.

Telgraf Müdürlüğü;
Toplumsal: İletişim hızlanmıştır.
Ekonomik: Telgraf Müdürlüğü sayesinde ulaşımda ucuzlama olmuştur.

Tulumbacılar;
Toplumsal: Halkın güvenle yaşamasına yardımcı olmuştur.
Ekonomik: Tulumbacılar sayesinde yangınlardan oluşacak maddi hasarlar daha aza indirmişlerdir.

Gazeteler;
Toplumsal: Toplumu yapılan yeniliklerle daha iyi bilgilendirip eğitilmelerine çalışılmıştır.
Ekonomik: Gazeteler sayesinde ülke gelirine katkıda bulunmuş ve iş imkanları artmıştır.

Buharlı gemiler ve demir yolları;
Toplumsal: Halk için ulaşım daha kolay hale gelmiştir.
Ekonomik: Ulaşım diğerlerine göre daha ucuzlamış ve daha iyi koşullarda insanları seyahat ettirmeye çalışılmıştır.

Yeni okullar;
Toplumsal: Halkı daha iyi bir eğitim düzeyine getirilmesine başlanmıştır.
Ekonomik: Okuma yazma oranı geliştikçe devlet için çalışacak eleman sayısı artmıştır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap