Anasayfa Kitap Cevapları
5 Ekim 2023, 15:05 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31-32-33. Cevapları Ekoyay Yayıncılık

İletişim ve İnsan İlişkileri Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları

1. ÜNİTE: İletişim ve İnsan İlişkileri 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31-32-33. Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Ekoyay Yayınları

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız
Cevap:

(D) 1. İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.
(D) 2. Beden dili işitme engellilerin kullandığı sözsüz iletişim şeklidir.
(Y) 3. Ülkemizde genel ağ eğlence amaçlı kullanılmakta, bilgi edinmek için kitaplardan yararlanılmaktadır.
→ Genel ağ bilgi amaçlı olarak da kullanılmaktadır.

(D) 4. Kitle iletişim özgürlüğünden yararlanırken özel hayatın gizliliğine saygı göstermeliyiz.
(Y) 5. Basın mensuplarının sokaktaki insanların izinsiz olarak fotoğraflarını çekme özgürlükleri vardır.
→Basın mensuplarının sokaktaki insanların izinsiz olarak fotoğraflarını çekme özgürlükleri yoktur.


B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız
Cevap:

6. Mektupla haberleşme bir yazılı iletişim türüdür.
7. Kişinin, başkalarının kabul edemeyeceği davranışlarına ben dili ile başlayan cümlelerle tepkisini göstermesi iletişimin olumlu devam etmesine katkı sağlar.
8. Jest ve mimikler iletişimin beden dilini destekleyen ögelerindendir.
9. Kişilerin paylaşım yapabildiği diğer kullanıcılarla iletişim kurduğu platformlara sosyal medya denir.
10. Kişiler ya da kuruluşlar kendi haklarında izinsiz ve gerçek dışı yayın yapan medyadan düzeltme ve cevap hakkı yayınlamasını isteyebilirler.
11. Mesajın kitle iletişim araçlarını kullanarak çok sayıda kişiye ulaşmasına kitle iletişim denir.

Sonraki Ödev:  Yaşadığınız Yer Geçmişte Doğal Nedenlerden Kaynaklı Göç Yaşamış Mıdır? Yazınız.

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Ekoyay Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları Ekoyay Yayınları

Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz
Cevap:

13 ⇒ B
14 ⇒ A
15 ⇒ D
16 ⇒ A
17 ⇒ A


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Ekoyay Yayınları

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız
18. Genel ağın sizin hayatınızdaki yeri nedir? Açıklayınız
Cevap: Genel ağ daha kolay ve daha hızlı bilgiye ulaşmamızı sağlar. Aynı zamanda haberleri daha çabuk görebilir, istediğimiz şehirlere bakabileceğimiz bir sistemdir. Bu yüzden hayatımızdaki yeri çok önemlidir.


19. İletişimde empati kurmanın önemi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Empati kurarak karşımızdaki insanları daha iyi anlar ve daha iyi tanırız. Kimseye ön yargıyla yaklaşmamız gerekir. her zaman empati kurmalı ve onu anlamaya çalışmalıyız.

Sonraki Ödev:  Aydınlanma Çağı Günümüz Düşünce Sistemini Nasıl Etkilemiş Olabilir? Tartışınız.

20. Kitle iletişim özgürlüğünü kullanırken yerine getirilmesi gereken sorumluluklar nelerdir?
Cevap:

Kitle iletişim özgürlüğünü kullanırken;

  • Başka kişinin kişisel haklarını ihmal etmemeliyiz
  • Başka birinin özgürlüğüne müdahalede bulunmamalıyız.
  • Verilen hakların dışına çıkmamalıyız.

21. Sosyal medyanın faydalarını örnekler vererek açıklayınız.
Cevap:

  • Bilgileri kolay bir şekilde ulaşırız
  • Kendimizi daha iyi ifade edebiliriz.
  • Arkadaşlarımız ile daha hızlı iletişime geçebiliriz.

22. Kitle iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşması insan ilişkilerini nasıl etkilemektedir?
Cevap: Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması bizleri hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemektedir. Olumlu olarak hızlı bilgi edinebiliyoruz. Daha kolay bilgi alabiliyoruz. Bilmediğimiz yerleri öğrenebiliyoruz. Olumsuz olarak ise insanlar artık sosyal hayattan asosyal hayata dönmeye başlamışlardır.


E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Ekoyay Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap