Anasayfa Kitap Cevapları
5 Nisan 2024, 12:32 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 98-99-100-101-102-103-104-105 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Yeryüzünde Yaşam Cevapları

3. ÜNİTE Ülkemizde Nüfus: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 98-99-100-101-102-103-104-105 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

YERYÜZÜNDE

Fotoğraflarda görülen yerlerden hangisi yerleşmek için daha çok tercih edilir? Neden?

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Cevap: Solda En doğu illerimizden olan Hakkari ilini görmekteyiz. Bu ilimiz dağlık ve engebeli arazilere sahiptir. Bu yüzden dolayı sanayi ve bir çok unsur burada gelişmemiştir. Sağdaki görselde ise Sakarya ilimizden göl kenarında bir görsel vardır. Sakarya konumu itibari ile merkezi bir noktadadır. Sanayi ve iş imkanı olarak gelişmiş bir şehirdir. Bu yüzden insanlar Sakarya ilinde yaşamayı tercih ederler.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Ekoyay Yayıncılıkk

Şemada yer alan faktörlerden hangileri yaşadığınız yere yerleşmenizde daha etkilidir?
Cevap: Şemada yaşayacağımız yeri seçmemizde etkili olacak faktörler ;

-Turizmin geliştiği yerler
-Sanayi ve teknolojinin geliştiği yerler
-Denize kıyısı olan yerler
-İklim şartlarının uygun olduğu yerler
-Ticaretin geliştiği yerler

-Başkentler
-Maden kaynaklarının bulunduğu yerler


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Yukarıdaki haritada nüfusun yoğun olduğu yere bir örnek de siz veriniz.
Cevap: Solda işaretlediğim bölge Amerika Burada nüfus kalabalıktır. Orta kısımda işaretlediğim yer ise Rusya Burada da nüfus çok fazladır. En sağda işaretlediğim bölge ise Çindir. Bu bölgede de insan nüfusu çok fazladır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Mekke doğal özellikleri ile yerleşime uygun mudur? Neden?
Cevap: Mekke şehri İslam açısından kutsal bir şehirdir. Bu topraklar kurak ve çöllerin olduğu bir yerdir. Doğal güzellikleri bakımından eksik bir bölgedir. Kabe ve zemzem suyu gibi kutsal unsurların bu topraklarda olması bu bölgenin manevi zenginliğidir.

Mekke’yi önemli bir yerleşim yeri yapan başlıca özelliği nedir? Açıklayınız?
Cevap: Mekke’yi önemli bir yerleşim alanı yapan en önemli özellik bu şehirde Kabenin olmasıdır. Kabe Müslümanlar tarafından kutsal bir mekandır. Bu unsurda bu toprakları önemli bir yerleşim yeri yapmıştır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 39-40-41-42-43-47. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Fotoğraflardan ve üstte verilen bilgiden hareketle Tokyo’nun hangi özelliği ya da özelliklerinin insanların buraya
yerleşmesinde etkili olduğu söylenebilir?

Cevap: Tokyo şehri sanayi ve teknoloji olarak çok gelişmiş bir şehirdir. Tokyo Aynı zamanda Japonya ülkesinin başkentidir. Başkent Tokyo dünyanın en kalabalık şehirlerindendir. Tokyo ticaret, sanayi ve teknoloji olarak çok gelişmiş bir şehir olduğu için bu bölgede nüfus artmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Etkinlik Zamanı

Bir önceki sayfadaki Japonya ile ilgili bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Japonya’nın yüz ölçümüne göre nüfus yoğunluğu hakkında neler söylenebilir?
Cevap: Japonya’nın yüz ölçümü küçüktür. Buna rağmen Japonya çok kalabalık bir ülkedir.

2. Japonya zengin ve gelişmiş bir ülke kabul edilebilir mi? Neden?
Cevap: Japonya Doğu topraklarında yer alan en zengin ve teknoloji açısından en fazla gelişmiş ülkedir. Bunun nedeni bu ülkede sanayi ve eğitimin çok gelişmiş olmasıdır.

3. Japonya’da ortalama yaşam süresinin 82 yıl olmasının nedenleri ne olabilir?
Cevap: Japonya’da insanlar bilinçli ve sağlıklı bir yaşam sürerler. Bu sebepten dolayı insanlar uzun bir yaşam sürerler.

4. Japonya, dünya üzerinde yaşamak için tercih edilebilecek bir ülke midir? Neden?
Cevap: Japonya dünya üzerinde yaşanacak güzel bir ülkedir. Tarihi güzellikleri bakımından, Sanayi bakımından, turizm bakımından ve eğitim bakımından gelişmiş bir ülkedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

La Paz’ın yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin sebepleri neler olabilir?
Cevap: Bu bölgede maden ve tarım gelişmiş olduğu için insanlar bu bölgede yaşamayı tercih etmektedir.

Ust Nera’da yaşayanların ekonomik faaliyetleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Bu şehirde yaşanmasının en temel nedeni yer altı zenginliklerine sahip olmasıdır. Doğal gaz gibi önemli bir kaynağa sahip olması bu bölgede yaşamı daim kılmaktadır.

Ust Nera’da sebze ve meyve üretimi yapılabilir mi? Neden?
Cevap: Bence bu bölgede sebze ve meyve üretimi yapılamaz. Soğuk ve kardan dolayı toprak verimliliğini kaybetmiştir. Verimsiz bir toprak ise sebze meyve üretimine elverişli değildir.


Kudüs şehri ile ilgili araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak tabloda verilen ifadelerden doğru olanların yanına “√” işareti koyunuz. Yaptığınız araştırma sonucunda Kudüs’ün hangi özelliklerinin ön plana çıktığını aşağıdaki boş bırakılan yere yazınız.

NEDENLER : Kudüs bir çok din için kutsal bir şehirdir. Orta Doğuda önemli bir konuma sahiptir. Doğu Akdenize kıyısı olduğundan dolayı önemli bir liman kentidir.

Sonraki Ödev:  Kitle İletişim Araçlarının Toplumu Yanlış Bilgilendirmesi Ne Gibi Sorunlar Ortaya Çıkarır? Açıklayınız

Müslümanlarca, Yahudilerce ve Hristiyanlarca kutsal sayılan yerlerdendir –> √

Birinci Dünya Savaşı’na kadar Kudüs’ün yönetimi Osmanlı Devleti’ndeydi. –> √

İnanç turizmi yaygındır –> √

Nüfusu genel olarak Filistinlilerden ve İsraillilerden oluşur. –> √

Müslümanlarca kutsal kabul edilen Mescid-i Aksa bu şehirdedir. –> √

Dünyanın en eski kentlerindendir. –> √


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Etkinlik Zamanı

Aşağıda Bayburt ilinin tarihi ve coğrafi yapısı hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre Bayburt’un yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin sebeplerini boş bırakılan yere yazınız.
Cevap: Bu bölgenin çok eski tarihlerden itibaren insanlara ev sahipliği yapması, Anadolu’nun merkezinde bulunması ve çevresinde bulunan bir çok önemli şehre komşu olması bu şehirde yaşanılmasını sağlamaktadır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Etkinlik Zamanı

A. Yaşadığınız il ile ilgili istenilen bilgileri tablodaki yerlere yazınız.

Adı: İstanbul

Komşu iller: Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli

Matematik konumu: İstanbul 280 01′ ve 290 55′ doğu boylamlarıyla 410 33′ ve 400 28′ kuzey enlemleri arasında bulunur.

Kısa tarihi: İstanbul şehri tarih boyunca Doğu Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi önemli devletlerin başkentliğini yapmıştır. Bu imparatorluklardan da eski olarak bir çok medeniyet bu topraklarda yaşamıştır.

Nüfusu ve nüfus özellikleri: Nüfusu yaklaşık 15 Milyondur. Yüzde olarak ise: %50,06 erkek, %49,94 kadındır.

Yüz ölçümü: 5.461 km² ‘dir.

İklimi: Akdeniz, Karadeniz, Balkan ve Anadolu iklimleri gibi farklı iklimler İstanbul’da yaşanmaktadır.

Yeryüzü şekilleri: % 74’ü plato ve yaylalardan, % 16’sı dağlardan, % 10’a yakını da ovalardan ibarettir.

Ekonomik faaliyetleri: İstanbul’da bir çok fabrika aktif olarak çalışmakta ve ekonomiye can vermektedir. Bunun dışında turizm faaliyetleri gibi bir çok faaliyette ekonomik olarak birer faaliyettir.


B. Yaşadığınız ilin yerleşim yeri olmasında hangi faktörler etkili olmuştur? Şemaya yazınız.

Yaşadığım İl -: İstanbul :

Yerleşime etki eden faktörler;

– Sanayi bakımından gelişmiştir.

– Turizmi gelişmiştir.

– Denize Kıyısı vardır.

– Tarihi ve doğal güzellikleri fazladır.

– Sanayi bakımından gelişmiştir.

– Eğitim ve sağlık sektörü gelişmiştir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap