Anasayfa Kitap Cevapları
26 Şubat 2024, 20:05 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50-51-52-53-55 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti Cevapları

2. ÜNİTE: Türk Tarihinde Yolculuk 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50-51-52-53-54-55 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Devletlerin tarih boyunca ticaret yollarının geçtiği yollara hâkim olmak istemelerinin nedenleri neler olabilir?
Cevap: Bunun sebebi buradan geçen tüccarları memnun ederek onların sürekli bu topraklardan geçmesini sağlamak ve burada bulunan pazarlarda iş yapmalarını istemektir. Bu sayede ülke ekonomik olarak güçlenecektir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Günümüzde gazi unvanı kimler için kullanılmaktadır? Neden?
Cevap: Günümüzde gazi ünvanı vatanı ve milleti için yaralanan, sakat kalan ve canını tehlikeye atan kişilere denir.


Vezir, “Biz de rahatlığa heves ettik.” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız.
Cevap: Vezir Osmanlı Devletinin her şeyi en güzel şekilde halletiğini kabul etmiş ve siyasi olarak bir hareket göstermemiştir. Kısacası rahatlığa heves etmişler.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 10. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere haklar vermesinin devlete siyasi, askerî ve ekonomik bakımdan ne gibi yararları olmuştur? Tartışınız.
Cevap: Ülkede bulunan fazla sayıda gayrimüslümlerin bu topraklarda yaşamaya devam etmesini sağlamak ve ticaret yapmalaını istemeleridir.


Etkinlik Zamanı

1. Osmanlı Devleti, halkı kendi idaresine ısındırmak için neler yapmıştır?
Cevap: onlara dinî serbestlik tanınması ve vergi muafiyeti sağlanması gibi düzenlemeler yapmıştırlar.


2. Fethedilen yerlerde eski yönetimin uygulamaları neden hemen kaldırılmamıştır?
Cevap: Yerli halkın Osmanlı yönetimine alışması için yavaş yavaş düzenlemeler yapılmıştır.


3. Günümüzde Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olmalarının sebebi nedir?
Cevap: Osmanlı devletinin kendisinden önceki yönetimlere nazaran daha iyimser ve daha yaşanılır devlet politikası sayesinde.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Etkinlik Zamanı

1. Fetih ve adalet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: Fetih ile adalet arasında çok özel bir bağ vardır. Fetih edilen yeri elde tutmak ve yerli halkın sevgisini kazanmak için adaleti sağlamak esastır.


2. Yönetimin adaletli olmasının sonuçları neler olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Bu sayede Gayrimüslim ve Müslüman halk kanun önünde eşit sayıldı ve her milletten insan Osmanlının adalet terazisine güvenmiştir.

Sonraki Ödev:  Tarih İlminin Bilim Olarak Ortaya Çıkmasının Faydaları Nelerdir? Açıklayınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Etkinlik Zamanı

II. Mehmet’in sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sebeplerini tabloya yazınız.

Siyasi : Osmanlı devletinin tam ortasında bir çıban gibi bulunması ve tehtid oluşturması.
Askeri : İstanbul boğazından Osmanlı askerlerinin rahat ilerleyebilmesi.
Ekonomik : İstanbul’un en işlek noktası olduğundan dolayı, boğazların hakimiyeti açısından çok önemli bir fetihti.
Dini : Hadiislerde bu şehrin fethedecek komutana övgüler söylenmesi, gaza ve cihat politikası.


Fetih için yapılan hazırlıklardan hangisi sizce daha önemlidir? Neden
Cevap: Bence bu hazırlıklardan en önemlisi Şahi topu ve diyer toplardır. Çünkü İstanbul surları adeta bir dağ gibidir. Bu surları yıkmak için bu topların hazırlanması çok önemliydi.


II. Mehmet’in yerinde siz olsaydınız İstanbul’un fethi için başka hangi hazırlıkları yapardınız? Neden?
Cevap: Bunun için sadece ticaret yollarını keser onların açlıktan pes etmelerini sağlardım.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap