Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 13:30 - Demir Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12-14-15-16. Cevapları Dörtel Yayıncılık

Kara Toprak Metni Cevapları

1.TEMA Erdemler: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Hazırlık Çalışmaları

1. “Halk şairi” sözünden ne anlıyorsunuz? Sizde çağrıştırdıklarıyla ilgili sınıfta beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Halkın içinden çıkmış ve halkın anlayacağı tarzda şiir yazan ve okuyan kişilere halk şairi denir.

2. Bildiğiniz halk şairlerinin adlarını sınıfta söyleyiniz.
Cevap: Yunus Emre, Aşık Veysel, Aşık Seyrani, Erzurumlu Emrah ve Aşık Şenlik

3. Âşık Veysel’in bir şiirini kendi sazı ve sesinden sınıfta dinleyiniz. Şiirin içeriğini değerlendiriniz.
Cevap: Aşık Veysel’in şiirlerini kendi sazından ve sesinden dinlediğimde çok doğal ve özgün bir ses duyuyorum. Hiç kimsede olmayan bir stilde bu türküleri söylüyor.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1.Etkinlik

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Sonra TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten bulup yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Dörtel Yayıncılık


2.Etkinlik

Aşağıdaki özellikleri okuyunuz.

Okuyanda ve dinleyende yoğun duygular uyandıran, derin etkiler bırakan böyle yazılara şiir, yazanlarına da şair denir.

Okuduğunuz metinde yukarıdaki özelliklerden hangilerine yer verilmiştir? Değerlendiriniz.
Cevap: Metin, alt alta sıralanmış satırlardan meydana gelir. Sıralanmış satırların baş harfi büyük harflerle yazılmıştır. Yazılar dörder satırlık olmak üzere gruplandırılmış ve 11’li hece ölçüleriyle yazılmıştır. Ayrıca metinde ses benzeşmelerine yer verilmiştir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131-133-134-135-136. Cevapları Dörtel Yayıncılık

3.Etkinlik

Okuduğunuz şiiri şekil özellikleri yönünden değerlendiriniz.
Cevap: Şiir, dörtlük şeklinde yazılmıştır. Nazım biçimi koşmadır. Şiir, 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Cevap: Dörtlük şeklinde yazılmıştır. Nazım biçimi koşmadır ve 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.


4.Etkinlik

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyip yazınız.

Konusu: Şairin kendisine sadık olan tek kişinin toprak olduğunu düşünmesi.
Ana Duygusu: Şairin toprağa karşı duymuş olduğu sevgi.

Konusu: Toprağı kendisine sadık olarak tek dostu bilmesi.
Ana Duygusu: Toprağa karşı duyduğu saygı ve sevgi.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Dörtel Yayıncılık

5.Etkinlik

Metnin içeriğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şiirin tekrarlanan dördüncü dizeleri şiire anlam ve ahenk yönünden nasıl bir katkı sağlıyor?
Cevap: Şiirin tekrarlanması dinleyicinin kulağında güzel bir nakarat yaşatıyor.

2. Şairin, toprağı kendine en sadık yâr olarak görmesinin sebebi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Şairin, toprağa kendine en sadık yâr olarak görmesinin en temel sebebi toprağa ne verirse daha fazlasıyla geri almasını ve vefalı olmasından dolayı düşünmektedir.

3. Şair, toprağın maddi özellikleriyle ilgili hangi görüşlere yer veriyor?
Cevap: Şaire göre hakkın gizli hazinesinin toprakta yer almaktadır.

4. Şair, dördüncü kıtada (dörtlükte) neyi dile getirmek istiyor?
Cevap: Şair, dördüncü kıtada insan neslinin Adem’den geldiğini, meyve verip insanlara yol olduğunu anlatmak istiyor.

5. “Cömertlik toprağa verilmiş Hak’tan” ve “Hakk’ın gizli hazinesi toprakta” dizelerinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Bu dizede, toprağın bereketli olduğunu ve toprağın insanlar için büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyorum.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94-95-96. Cevapları Dörtel Yayıncılık

6.Etkinlik

Okuduğunuz şiirden kişileştirme, tezat ve abartma söz sanatlarına örnekler bulup yazınız.

Kişileştirme (Teşhis): Sadık yarim kara topraktır, yüzün yırttım tırnağınan elinen, kolun açmış yollarımı gözlüyor

Karşıtlık (Tezat): Allah kula yakın kulda Allah’a, işkence yaptıkça bana gülerdi

Abartma (Mübalağa): Her gün tepesinde götürdü,  bir çekirdek verdim dört bostan verdi.


7.Etkinlik

Aşağıdaki dizelerde çekim eki almış kelimelerin altını çizerek aldıkları çekim eklerini gösteriniz.

Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sadık yarim kara topraktır

Altını çizdiğim kelimeler iyelik (aitlik) eki almıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 16 Dörtel Cevapları Yayıncılık

8.Etkinlik

“Cömertlik, dostluk, kardeşlik, paylaşma, güven” duygularından birini çağrıştıracak bir şiir yazınız. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız.

KARDEŞİM

Kardeşim canım benim
Ailemin küçüğü benim
Resim yapmayı sever
Doğruyu hep söyler
En sevdiğim benim
Şahane kardeşim
Iyiki varsın kardeşim
Mutluluk kaynağımız kübra
Gamzenur


Sonraki Derse Hazırlık

Dostluk ve dostlukla ilgili atasözü, deyim, özdeyişler derleyiniz.
Cevap:

Dostun attığı taş baş yarmaz.
Dost acı söyler.
Dost kara günde belli olur.


Sınıfa dostluk kavramını anlatan görseller getiriniz.
Cevap:

dostluk kavramını anlatan görseller

dostluk kavramını anlatan resimler

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap