Anasayfa Kitap Cevapları
19 Şubat 2024, 21:06 - Sena Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131-133-134-135-136. Cevapları Dörtel Yayıncılık

Vatandaşlık Görevleri Metni Cevapları

5.TEMA Vatandaşlık: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 131-132-133-134-135-136. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Hak” ve “görev” kavramları sizde neyi çağrıştırıyor? Açıklayınız.
Cevap: Hak ve görev kavramları bana insanların sahip olduğu eşit haklara, toplumdaki görev ve sorumluluklarımızı çağrıştırıyor.


2. Bir vatandaş olarak görev ve haklarınızı biliyor musunuz? Bunları nasıl öğrendiniz?
Cevap: Bir vatandaş olarak oy verme, vergi verme, askerlik yapma gibi görevlerimiz, seçme ve seçilme hakkımız, eğitim görme, yaşama, hizmet görme ve sağlık haklarımız vardır. Bunları okulda öğrendim.


3. Her Türk vatandaşı istediği zaman muhtar, belediye başkanı, milletvekili seçilebilir mi? İnsanların, bu tür isteklerini hak veya görev olarak değerlendirebilir miyiz? Nasıl?
Cevap: Her Türk vatandaşı istediği zaman muhtar, belediye başkanı, milletvekili seçilebilir. İnsanların, bu tür isteklerini hak veya görev olarak değerlendirebiliriz. Çünkü her insan eşittir ve her insanın seçme seçilme hakkı vardır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni oluşturan anahtar kelimeleri belirleyip yazınız. Sonra bu kelimeleri metindeki anlamına uygun biçimde cümlelerde kullanınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Dörtel Yayıncılık


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlüklerinizden bulup yazınız. Tahminlerinizle sözlük anlamlarını karşılaştırınız.
Cevap:

Kelime ve kelime grupları: Hak
Tahminim: Kazanılan ödül.
Sözlük anlamları: Hukuken kazanılan güç.

Kelime ve kelime grupları: Görev
Tahminim: Üstümüze yükümlü iş.
Sözlük anlamları: Üstümüze düşen sorumluluklar.

Kelime ve kelime grupları: Seçmen
Tahminim: Yöneticileri seçen kişi.
Sözlük anlamları: Seçme hakkına sahip aday.

Kelime ve kelime grupları: Kamu hizmeti
Tahminim: İnsanlara sunulan hizmet.
Sözlük anlamları: Devletin halkın ihtiyaçlarını karşılaması için sunduğu hizmet.

Kelime ve kelime grupları: Kanun
Tahminim: Yazılı kurallar.
Sözlük anlamları: Devletin koyduğu zorunlu kurallar.

Kelime ve kelime grupları: İrade
Tahminim: Kişinin kendi verdiği karar.
Sözlük anlamları: Bir şeyi yapıp yapmamakta kendinin karar vermesi.

Sonraki Ödev:  Sizce Karagöz Sadece Ramazan Ayı Eğlencesi Midir? Neden?

Kelime ve kelime grupları: Asker ocağı
Tahminim: Askerlerin yaşadığı yer.
Sözlük anlamları: Askerlik görevinin yapıldığı mekan.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlatılanları kendi cümlelerinizle özetleyiniz.
Cevap: Toplumda her insanın bir görevi vardır. Toplumdaki bireyler devletin koymuş olduğu kurallar dahilinde görevlerini yerine getirmelidir. Devletin koymuş olduğu bu kurallar beraberinde görev ve sorumluluklar getirir. Her birey bu sorumluluk bilincinde olarak görevlerini yerine getirmeli ve devletin sunmuş olduğu hakları bilmelidir.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Okuduğunuz metnin konusu nedir?
Cevap: Devletin koymuş olduğu görevler ve sunduğu haklar.


2. Metinde sözü edilen vatandaşlık görevleri nelerdir?
Cevap:

  • Seçme ve seçilme görevi
  • Askerlik görevi
  • Vergi verme görevi

3. Her vatandaş bu görevleri neden isteyerek yapmalıdır?
Cevap: Her vatandaş bu görevleri isteyerek yapmalıdır. Çünkü devletin koymuş olduğu bu görevler toplumun birlik, beraberlik ve huzurlu olmasını sağlamaktadır.


4. Şu anda bir vatandaş olarak hangi görevi yerine getirebiliyorsunuz? Niçin? Açıklayınız.
Cevap: Şu anda bir vatandaş olarak eğitim görüp kendimi ve ülkemi geliştirmekten başka bir görevi yerine getiremiyorum. Çünkü henüz 18 yaşını dolduramadım.


5. Vatandaş olarak herkes vergi vermek zorunda mıdır? Neden?
Cevap: Vatandaş olarak herkes verdi vermek zorundadır. Çünkü vergiler devlet hazinesinde toplanarak ülkenin ihtiyaçları üzerine harcanır.


6. Her Türk vatandaşı seçimlerde istediği kişiye oy verebilir mi? Bu da bir vatandaşlık hakkı mıdır?
Cevap: Her Türk vatandaşı seçimlerde istediği kişiye oy verebilir. Bu her insanın sahip olduğu bir haktır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Dörtel Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin ana fikri ve yardımcı fikirleri aşağıda karışık olarak verilmiştir. Ana fikrin yanına “AF”, yardımcı fikirlerin yanına “YF” yazınız.
Cevap:

[YF] Toplumu oluşturan her vatandaşın seçme ve seçilme hakkı vardır.

[YF] Demokrasiye inanan toplumlarda her birey kanunlar karşısında eşit haklara sahiptir.

[AF] Her vatandaşın yaşadığı toplum içinde yerine getireceği sorumlulukları ve kullanacağı hakları vardır.

[YF] Demokratik toplumlarda her birey elde ettiği gelir oranında vergi verir.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimeler, cümleyi hangi yönden etkilemiştir? Altlarına yazınız.
Cevap:

İyi bir vatandaş vergisini zorlanmadan yatırmalıdır.
→ Cümle durum bakımından etkilenmiştir.

Türk milleti bağımsızlığını binlerce yıl korumuştur.
→ Cümle zaman bakımından etkilenmiştir.

İçeri girince herkes ona baktı.
→ Cümle yer-yön bakımından etkilenmiştir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168-172-173-174-175-176. Cevapları Dörtel Yayıncılık

Vergi olarak ödenen paralar, bize hizmet ve iyilik olarak geri dönüyor.
→ Cümle yer-yön bakımından etkilenmiştir.

İyi bir vatandaş vergi borcunu vaktinde öder.
→ Cümle zaman bakımından etkilenmiştir.

Herkes kanun hükümlerine niçin uymalıdır?
→ Cümle soru bakımından etkilenmiştir.

Ben de fazla çalıştım bu sınava.
→ Cümle miktar bakımından etkilenmiştir.

Az kazanan az verir, çok kazanan çok verir vergiyi.
→ Cümle miktar bakımından etkilenmiştir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. ETKİNLİK

Vatandaşlık görevleriyle ilgili getirdiğiniz görselleri arkadaşlarınıza gösteriniz. Arkadaşlarınızdan, görsellerle ilgili hazırlıksız konuşmalarını isteyiniz. Konuşmalarınızı; yaratıcı, eleştirel, tartışmacı konuşma yöntemlerinden yararlanarak kelimeleri anlamlarına uygun biçimde, beden dilini etkili bir şekilde kullanarak sununuz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları Dörtel Yayıncılık


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış kelimeleri bulup altını çiziniz.
Cevap:

Hak olan yerde mutlaka görev de vardır.

Memleket işlerinden hepimiz derece derece sorumluyuz.

Asker ocağı herkes için okul gibiydi.

Devlet memurlarına bizim yardımcı olmamız vatandaşlık görevimizse vatandaşlarına dürüst ve anlayışlı davranmaları da onların asıl görevidir.


9. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki cümleleri cümlenin anlamına uygun olarak tamamlayınız.
Cevap:

Toplum içinde yaşayan bir kimsenin vicdanına ve kanunlara göre yapmak zorunda olduğu işlere __görev__ denir.
Seçim yolu ile vatandaş memleket __yönetimine__ katılır.
İyi bir vatandaş __vergi__ borcunu vaktinde öder.
20 yaşına giren bütün genç erkekler __askere__ giderler.
Yurdumuzda kanun yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi __TBMM__’ dedir.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Bir arkadaşınızın sorumluluğuna kefil oldunuz mu? Niçin?
Cevap: Bir arkadaşımın sorumluluğuna kefil oldum. Çünkü arkadaşımın sorumluluklarının arkasında duran bilinçli biridir.


Çevrenizde çocuk yaşta çalışmak zorunda olan tanıdık kişiler var mı? Araştırınız.
Cevap: Çevremde çocuk yaşta çalışmak zorunda olan tanıdıklarım var. Mahallemizde yaşıtım olan bir arkadaşım maddi durumlarının kötü olması nedeniyle ailesine destek olmaya çalışıyor.


“Çocuk Hakları Sözleşmesi”ni araştırıp sınıfa getiriniz.
Cevap: Çocuk hakları sözleşmesi 1989 yılının 20 Kasım günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından yürürlüğe geçirilmiştir. Bu sözleşmenin üzerinde durulan en önemli maddeleri;

  • Ayrım gözetmeme (Madde 2)
  • Çocuğun yüksek yararı (Madde 3)
  • Yaşama ve gelişme hakkı (Madde 6)
  • Katılım hakkı (Madde 12)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap