Anasayfa Kitap Cevapları
14 Temmuz 2023, 0:41 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 20-23-24-25-26-27-28 Cevapları Özgün Yayınları

Nine’nin Kitabı Metni Cevapları

1. Tema: Erdemler 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 20-23-24-25-26-27-28 Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları Özgün Yayınları

Yardımlaşma hakkında derlediğiniz gazete ve dergi haberlerini arkadaşlarınıza okuyunuz. Haberlerde geçen olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Gazze’de yaşayan insanlara yardım ile ilgili bu haberi sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

7.-Sinif-Turkce-Ders-Kitabi-Sayfa-20-Cevaplari-ozgun-Yayinlari


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları Özgün Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin metindeki anlamlarını belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

Enerji : İnsanın içinde olan manevi enerji ve hareketlilik.
Ağırlaşmak: Fiziki olarak geri kalmak.
Geçinmek: Hayatımı devam ettirmek için maddi manevi plan yapmak.
Basmak: Bir yaş daha almak.


2. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen deyimleri örnekteki gibi yazınız. Bu deyimlerin anlamlarını deyimler sözlüğünden bulup deyimleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.

DEYİMLER / / / CÜMLELER

Yük olmak / / / Ahmet babasına yük olduğunu düşünüyor.
Gözden geçirmek / / / Dün geceki kararlarını bir daha gözden geçirmeni istiyorum.

Elinden geleni yapmak / / / Doktorlar Elinden geleni yapan nadir mesleklerdendir.
Boğazı tıkanmak / / / Yemekten dolayı boğazı tıkandı.
Gözünden yaş boşanmak / / / Olaylardan sonra gözünden yaş boşandı.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Özgün Yayınları


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Ninenin mesleği neymiş?
Cevap: Öğretmen.

2. Nine kimlerle yaşıyormuş?
Cevap: 2 torunu ve dul kızı ile yaşıyormuş.

Sonraki Ödev:  Hayal Kurmayı Sever Misiniz? Neden?

3. Nine, kitap yazmaya nasıl karar vermiş?
Cevap: Yaşından dolayı dışarı çıkamaz olmuş ve evde geçmişi ile kitap yazmaya karar vermiş.

4. Nine niçin yapayalnız kalmış?
Cevap: Torunlarına başkaları bakacağından dolayı yalnız kalmış.

5. Nine, avukatın yanına neden gitmiş?
Cevap: Yazığı kitabın yayınlanması için gitmiştir.

6. Nine, yazdığı kitaptan gelen parayla ne yapmış?
Cevap: Torunlarını yanına aldı ve kendilerine bakıcı tuttu.

7. Ninenin kızı neden avukatın yanına gitmiş?
Cevap: Kitabın bomboş olduğu belirtmek için gitmiştir.

8. Avukat, niçin nineye gerçeği söylememiş?
Cevap: Nineye yaşlı olduğu ve üzülmemesi için gerçeği söylememiş.


4. ETKİNLİK

“Ninenin Kitabı” metni yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olayı anlatmaktadır. Aşağıya, metnin hikâye unsurlarını yazınız.

Anlatıcı: İlahı Anlatıcı
Mekan: Kasaba / Köy / Mahalle
Olay Örgüsü: Bir Kasabada öğretmenlik yapmış olan yaşlı kadının torunlarına bakmak için kitap yazması, bu kitabın basılması için bir avukat ile görüşmesini ele almaktadır.
Şahıs Kadrosu: Nine, Avukat, Torunları ve Ninenin Babası
Zaman: Belirsiz


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları Özgün Yayınları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yargıları metinden hareketle sebep-sonuç ilişkisi oluşturacak şekilde eşleştiriniz.

Çok yaşlandığı için –> Dışarı çıkamaz oldu.

Başkalarına yük olmak istemediği için –> Başka insanların yardımını kabul etmedi.

Ninenin kızı hastalandığından –> Kızın arkadaşları bakmış.

Ninenin babası bir hastalık yüzünden –> Kısa bir süre içinde hayata veda etmiş.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden çıkarılabilecek diğer anlamları ilgili cümlelerin altına örnekteki gibi yazınız.

Bazıları nineye yardım etmeye çalışıyordu.
– Demek ki yaşlı nineye daha öncede yardım eli uzatılmış.

Bütün bu olanlar avukatı da çok değiştirmişti.
– Demek ki bu olaylar köy halkını da değiştirmiş.

Birkaç kişi onun bu işin üstesinden geleceğine inanmıyordu.
– Demek ki bu birkaç kişi dışında ona inananlar vardı.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları Özgün Yayınları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde “da/de”nin yazımlarını inceleyiniz. Doğru yazıldığı cümlelerin başına “D”, yanlış yazıldığı cümlelerin başına “Y” yazınız.

Sonraki Ödev:  “Sanatın İnsanlara Katkıları” Konulu Bir Yazı Yazınız.

7.-Sinif-Turkce-Ders-Kitabi-ozgun-Yayinlari-Sayfa-26-Ders-Kitabi-Cevaplari


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin mastar hâlini örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

1. hastalan-mak
2. kaldır-mak
3. kal-mak

4. etmek
5. iste-mek
6. geri çevir-mek
7. üzül-mek
8. bul-mak
9. giy-mek


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları Özgün Yayınları

a. Aşağıdaki cümlelerde iş, oluş, durum bildiren sözcüklerin altını örneklerdeki gibi çiziniz.

7.-Sinif-Turkce-Ders-Kitabi-ozgun-Yayinlari-Sayfa-27-Ders-Kitabi-Cevaplari

b. Altını çizdiğiniz; iş, oluş, durum bildiren sözcükleri örneklerdeki gibi gruplandırarak aşağıya yazınız.

İş Bildiren Sözcükler: yazarım – taşıyor -koştu
Durum Bildiren Sözcükler: oturmazdı – uyanırım – oynuyor
Oluş Bildiren Sözcükler: kızarmıştı – olgunlaşır – uzuyor


10. ETKİNLİK

a. En son okuduğunuz kitap hangisidir? Kitabın adını, konusunu, yazarını, kahramanlarını ve kitaptaki olayı aşağıya yazınız.
Cevap:

Kitabın Adı: Martı
Kitabın Yazarı: Bach
Kitabın Konusu: Bir martının özgürlüğünü kazanmak adına yapmış olduğu mücadele
Kitabın Kahramanları: Martı Livingston ve diğer martılar
Kitabın Olayı: Martı Livingston, farklı denilebilecek kadar diğer martılara göre ayrı özelliklere sahip bir martıdır. Bu martı özgürlüğüne ve hayallerine ulaşabilmeyi hedeflemiş ancak diğer martılar tarafından alay konusu olmuştur. Martı Livingston çok çalışmasının ve azminin ardından hiç bir martının yapamadığını yaparak özgürlüğüne kavuşup hayallerinin peşinden gitmiştir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları Özgün Yayınları

b. Bir kitap yazmış olsaydınız kitabınızın adı ve konusu ne olurdu? Aşağıya yazınız.

Kitabın adı : 40 Kardeş

Kitabın konusu : 40 tane erkek kardeşin sadece 40 tane kız kardeş ile evlenmek istemesi üzere dünyada arayış içine girmeleri ve bu sırada yaşadıkları maceraları anlatır.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

“Bana Bir Masal Anlat Baba” isimli şarkıyı dinleyiniz. Şarkının sözlerini defterinize yazınız.

Bana Bir Masal Anlat İsimli Şarkının Sözleri

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.