Anasayfa Kitap Cevapları
16 Şubat 2024, 3:00 - Aysel Alpay Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 107-108-109-110. Cevapları Dörtel Yayıncılık

Özür Metni Cevapları

4.TEMA Doğa ve Evren: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 107-108-109-110. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevreye zarar verenlere nasıl davranıyorsunuz? Neden?
Cevap: Çevreye zarar verenlere öğretici davranmaya çalışıyorum. Onlara yaşadığımız çevreye zarar vermenin aslında kendimize zarar vermek olduğunu anlatıyorum.

2. Yaşadığınız yerdeki çevre sorunlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu sorunlara ne tür önlemler alınabilir? Tartışınız.
Cevap: Yaşadığımız yerlerde fabrika bacalarından çıkan dumanlar ve etrafı kirletmek gibi sorunlar var. Bunun için bacalara filtreleme yöntemi uygulanabilir. Aynı zamanda insanlara temel çevre temizliği eğitimi verilebilir.

3. Genel ağ, televizyon veya gazetelerden derlediğiniz çevrenin korunmasıyla ilgili medya metinlerini sınıfta değerlendiriniz. Faydalandığınız bilgi kaynaklarının güvenliğini sorgulayarak bu bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanmaya çalışınız. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgiler varsa bunları yorumlayınız
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Dörtel Yayıncılık 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Dörtel Yayıncılık


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını geçtiği cümlelerden yararlanarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi kontrol etmek amacıyla sözlükten yararlanınız

kirletmek
Tahminim: Pis olma durumu
Sözlük anlamı: Pisletmek

zehirli atık
Tahminim: Zarar verecek, istenmeyen madde
Sözlük anlamı: Tehlikeli madde

niyet
Tahminim: İstek
Sözlük anlamı: Bir şeyi zihinde tasarlama

mikroplu
Tahminim: Zarar veren pislik
Sözlük anlamı: Mikrop olan, zararlı madde

ayak izi
Tahminim: Kişinin ayağının şekli
Sözlük anlamı: ayağın bıraktığı iz

özür dilemek
Tahminim: Gönül almak
Sözlük anlamı: Bağışlanmak, af dilemek


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları sınıfta cevaplayınız.

1. Okuduğunuz şiirin konusu nedir?
Cevap: Çevreye verdiğimiz zarar anlatılıyor.

2. Şiir, nelerden özür diliyor? Neden?
Cevap: Topraktan, sudan, havadan ve Ay’dan bahsediliyor.

Sonraki Ödev:  Yunus Emre'nin “Sevelim, sevilelim / Dünya kimseye kalmaz.” dizeleri sizde hangi duyguları çağrıştırıyor?

3. Şiire göre balıklara yem olarak neler veriliyor?
Cevap: Fabrikaların zehirli atıkları veriliyor.

4. Şair, “Kirli toprak ve havaya,
Hiç yakışır mıydı temiz hava?” dizeleriyle ne anlatmak istiyor? Yorumlayınız.
Cevap: İnsanların bu güzellikleri toprak ve havaya çok görmesini anlatıyor.

5. Şiirin bütününden yararlanarak şairin içinde bulunduğu duyguları açıklayınız. Şairin olaylara bakış açısını metinden örnek ve ayrıntılarla anlatınız
Cevap: Şair çevre kirliliğinden dolay üzüntü ve utanç duyuyor. Bunun içinden özür diliyor.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde hangi söz sanatlarına yer verilmiştir? Örneklerle gösteriniz.
Cevap:

  • Çöpten görünmez oldu baharın güzel yüzü →Teşhis (Kişileştirme)
  • Hayvanlarda belirdi bin bir çeşit hastalık. → Mübalağa (Abartma)
  • Haliç intihar etti üzüntüsünden → Mübalağa (Abartma)
  • Sandık ki su temizler her türlü pisliği. → Tezat (Zıtlık)

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizelerde geçen fiillerin aldığı çekim eklerini (kip ve kişi) belirleyip yazınız
Cevap:

Önce toprağı kirlettik;
Ne geçtiyse elimize attık üzerine
Kıydık canım ağaçlarına, çiçeklerine,
Çöpten görünmez oldu baharın güzel yüzü,
Topraktan özür dileriz

Kirlettik -ti görülen geçmiş zaman eki, -k birinci çoğul şahıs eki
geçtiyse → -ti görülen geçmiş zaman eki, -se ek-fiil (şart birleşik zaman)
attık → -tı görülen geçmiş zaman eki, -k birinci çoğul şahıs eki
kıydık → -dı görülen geçmiş zaman eki, -k birinci çoğul şahıs eki
oldu → -du görülen geçmiş zaman eki,
özür dileriz → -r geniş zaman eki, -iz birinci çoğul şahıs eki


5. ETKİNLİK

Çevrenizle ilgili sınıfa getirdiğiniz görselleri arkadaşlarınıza gösteriniz. Görseller üzerinde konuşunuz. Konuşurken katılımlı veya güdümlü konuşma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilirsiniz.
Konuşmalarınızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya çalışınız. Kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullanmaya, yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya dikkat ediniz.
Cevap: Maalesef ki doğanın bize sunduğu güzelliklere biz insanlar aynı şekilde karşılık vermiyoruz. Fabrika dumanları ve atıklarla suyu, havayı, toprağı kirletiyoruz. Görsellerde de gördüğümüz gibi aslında sadece çevreye değil kendimize de zarar veriyoruz. Soluduğumuz hava, içtiğimiz su bizleri ve hayvanları etkiliyor ve zarar veriyor.

Sonraki Ödev:  En Son Hangi Kitabı Okudunuz? Yazarı Kimdi? Konusu Neydi?

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Dörtel Yayıncılık 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 107-108-109-110. Cevapları Dörtel Yayıncılık


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Dörtel Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Yaşadığınız yerde gözlemlediğiniz bir çevre sorunu ile ilgili haber yazısı yazınız. Yazarken kontrollü yazma yönteminden yararlanabilirsiniz. Haber yazılarında 5N1K (ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim) kuralına uyulur. Yazınızı oluştururken bu işlem sırasına uyunuz. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablolardan yararlanınız. Yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.
Cevap:

Şehrimizde hava kirliliği, özellikle son yıllarda ciddi bir sorun haline gelmiştir. Sanayileşme ve artan nüfusun bir sonucu olarak, arabaların egzoz dumanları, fabrika dumanları ve enerji üretimi gibi faaliyetler atmosferde zararlı kirleticilerin birikmesine neden olmaktadır. Bu durum, hem insan sağlığına hem de doğal sisteme ciddi zararlar vermektedir.

Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkileri oldukça alarm vericidir. Kirli havayı solumak, solunum yolları hastalıklarının yanı sıra astım, bronşit ve diğer solunum rahatsızlıklarının da başlıca sebeplerinden biridir. Ayrıca, uzun süre maruz kalındığında kalp-damar hastalıkları, kanser ve zeka geriliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Yaşadığınız doğal ortamı gözlemleyiniz. Edindiğiniz izlenimleri paylaşmak üzere hazırlık yapınız.
Cevap: Doğal ortamımda hayvanlar, ağaçlar, bitkiler ve insanlar bulunmaktadır. Koca tabiat dağlar, denizler ve ovalarla doludur. Ve doğa hepimizindir.

Çevrenizde yaşayan canlıları gözlemleyiniz. Onların yaşamalarına engel olan neler var? Araştırınız.
Cevap: Yaşadığım yerde kuşlar, kediler, köpekler ve balıklar bulunur. Bunların yaşamına engel olan şeylerin en başında çevre kirliliği gelmektedir.

Çevrenizde nesli tükenmek üzere olan hayvan ya da bitki var mıdır? Araştırınız.
Cevap: Çevremde böyle bir tür bulunmasa da dünyada bunun örnekleri var. Bunlar ise; Akdeniz Foku, Boz Ayı, Ceylan, Çorak gülü gibi türlerdir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap