Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 13:35 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42-45-46-47-48. Cevapları Dörtel Yayıncılık

Anadolu’da Kilim Demek Metni Cevapları

2.TEMA Milli Kültürümüz: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42-43-44-45-46-47-48. Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Kültürel miras” sözünden anladıklarınızı söyleyiniz.
Cevap: Bir milletin örf adet, gelenekleri ve tarihinin nesilden nesile devamlılığıdır.


2. Renkler sizde ne tür duygular çağrıştırıyor? Açıklayınız.
Cevap: Korku, mutluluk, iyilik gibi duygular uyandırıyor.


3. Kilimin, Anadolu kültüründeki yeri ve önemi üzerinde beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Kilim Anadolu’nun kültürel mirasıdır ve bu yüzden büyük önem taşır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları


2. ETKİNLİK

Geleneksel sanatlarımızdan dokumacılık alanıyla ilgili kelimeler aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin birbiriyle ortak veya farklı yönlerini belirleyerek anlamlarını öğreniniz. Bu kelimeleri sözlük defterinize yazınız.

Kilim: Kıldan veya ipten yapılmış ince kumaş.

Halı: Kalın işlenmiş kısa tüylü nakışlı kalın yaygı

Çadır: Taşınabilir barınak.

Çuval: Sentetik ipten üretilen torba.

Çorap: Ayaklara giyilen kumaş.

Heybe: Pamuk ipinden yapılan torba.

Sonraki Ödev:  Oluşturduğunuz Kavram Haritasından Yararlanarak Düşüncelerinizi Anlatan Bilgilendirici Bir Metin Yazınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu belirleyip yazınız.
Cevap: Kilim kültürü


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayınız.

1. Soru: Yörük Bey’i kızın babasını nasıl vazgeçirmiştir?
Cevap: At ve deve vererek vazgeçirmiştir.

2. Soru:Kırmızı rengini neyden elde etmişlerdir?
Cevap: Kırmızı renk kızılçam kabuğundan elde edilmiştir.

3. Soru: Kahverengi hangi bitkilerden elde edilmiştir?
Cevap: Mazı, meşe ve ceviz yaprağından elde edilmiştir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Dörtel Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğini yorumlayarak aşağıdaki ifadelerin hangileri öznel; hangileri nesnel yargılıdır? Yanlarına yazınız.
Cevap:

Anadolu kilimlerinde çizgiler sert, renkler hırçındır. –> Öznel
Kuş, horoz resimleri eski Türk totemlerinin izlerini taşır. –> Nesnel
Eskiden dokumacılık Anadolu’da yaygın bir sanattı. –> Nesnel
Kilimlerin dilinden anlayanlar, onu kitap gibi okur. –> Öznel


6. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Anadolu’da Kilim Demek” adlı metindeki baba ile kız arasında yaşanan olay nedir? Bu olaya kim, nasıl çözüm üretiyor? Yazınız.
Cevap: Babası durumu kötü olduğu için kızını zengin biriyle evlendirmek istemiştir. Ama kızı fakir birine gönül vermiştir. Bu durumu kızın işlediği halıdan fark eden Yörük Beyi kızın babasını çağırmış ve ona at ile deve vererek kızını kimle istiyorsa onunla evlendirmesi gerektiğini söylemiştir.


7. ETKİNLİK

Yukarıdaki bilgi ve örneklerden yararlanarak aşağıdaki cümlelerin fiillerinde görülen anlam kaymalarını bulup yazınız.
Cevap:

Gelinlik kızlar, kilimlerini bir bayram şenliği, bir düğün alayı gibi renklerle her zaman donatıyor. (-yor)
→ Şimdiki zaman eki olmalıdır ancak cümlede geniş zaman eki kullanılmıştır.

Sonraki Ödev:  Hayal Kurmayı Sever Misiniz? Neden?

Anadolu kilimlerinde renkler ve desenler hiçbir zaman seçilmedi. (-miş)
→ Duyulan geçmiş zaman eki kullanılması gerekirken cümlede -di’li geçmiş zaman eki kullanılmıştır.

Renkler ve desenler, bir gelenek zincirinde yüzyıllara ulaşıyor. (-yor)
→ Gelecek zamanı belirten ”ulaşacak” kelimesi kullanılmalıdır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Kız, çeyizindeki kilimiyle övünmüş, delikanlı yüzyıllarca sevgilisinin hayalini kilimlerde görmüş. (-miş)
→ -di’li geçmiş zaman eki kullanılmalıydı.

Kızımı, malı mülkü olan, zengin birisi istiyor. (-miş)
→ Şimdiki zaman eki yerine geçmiş zaman eki kullanılmalıydı.

Kızımsa fakir bir delikanlıya gönül veriyor. (-yor)
→ Şimdiki zaman eki yerine geçmiş zaman eki kullanılmalıydı.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki renkler sizde hangi çağrışımları ve duyguları uyandırıyor? Duygu ve düşüncelerinizi açıklayan birer paragraf yazınız.

Kırmızı: Sıcak, ateş,aşk gibi duyguları uyandırıyor.
Mavi: Deniz, gökyüzü, huzur ve ferahlığı anımsatıyor.
Sarı: Lüks, bolluk, gösteriş gibi duygular uyandırıyor.
Siyah: Gece, asalet, karanlık, yas gibi duygular uyandırıyor.
Beyaz: Temizlik, ferahlık, iyilik gibi duygular uyandırıyor.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

“Nevruz” kelimesiyle ilgili bir araştırma yapınız.
Cevap: Nevruz kelimesi baharın başlangıcı olarak bilinir. Doğanın uyanışı şenliklerle kutlanır.


Gazete ve dergilerden, internet ve televizyondan nevruzla ilgili yayımlanan şiir ve yazılar derleyiniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap