Anasayfa Kitap Cevapları
22 Haziran 2024, 0:24 - Aysel Alpay Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 70-72-73-74-75. Cevapları Dörtel Yayıncılık

Hürriyet Güneşi: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Metni Cevapları

3.TEMA Milli Mücadele ve Atatürk: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 70-72-73-74-75. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Hazırlık Çalışmaları

1. “Demokrasi” kelimesi sizde hangi duygu ve düşünceleri uyandırıyor? Sınıfta beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Söz hakkının halka ait olduğu bir yönetim sistemini anlatıyor.

2. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde neler oldu? Sınıfta bilgi paylaşımı yapınız.
Cevap: 15 Temmuz gecesi Türk milletine hain bir askeri darbe girişiminde bulunuldu. Türk milletinin birlik olmasıyla bu girişim geri püskürtüldü.

3. Genel ağdan ve televizyondan “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” ile ilgili bilgileri ve metinleri değerlendiriniz.
Cevap: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi kadın, çocuk yaşlı genç demeden tüm insanlığın el birliğiyle düşmanı geri püskürttüğü zaferdir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. Etkinlik

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime gruplarının anlamlarını sözlüklerinizden bulup yazınız.

Demokrasi: Yöneticiyi halkın seçtiği sistem.

Milli ruh: Birlik beraberlik içinde olma.

İpotek: Tapu siciline işlenen kayıt.

Kaos: Uyumsuzluk, kargaşa.

Güzide: Seçilmiş, özel olan.

Milli irade: Sözün, gücün millette olması.

Kuşak: Nesil.


2. Etkinlik

Okuduğunuz metinde italik yazılan bölümleri inceleyiniz. Niçin italik yazıldığını yorumlayınız.
Cevap: İstiklal Marşını italik olarak yazmışlar ve alıntı olduğunu belli etmek amacıyla yapılmıştır.


3. Etkinlik

Genel ağdan okuduğunuz veya televizyondan izlediğiniz “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” ile ilgili bilgileri sınıfta anlatınız. Bu bilgilere, hangi bilgi kaynaklarını kullanarak ulaştığınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 15 Temmuz gecesi Türk milletine darbe girişiminde bulunmuştur. Bu hain girişim başarısızlıkla sonuçlansa da birçok şehidimiz ve gazimiz bulunmaktadır.


4. Etkinlik

Aşağıdaki görselde insanlar ne yapmaya çalışıyorlar? Hangi duygular içinde olabilirler? Değerlendiriniz.
Cevap: Vatanlarını savunmak için sokağa dökülmüş bir halk görüyorum. Milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi duygularını barındırıyorlar.

Sonraki Ödev:  Küçükken Sizi Etkileyen, Davranışlarınıza Yön Veren, Unutamadığınız Güzel Bir Anınızı Yazınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Dörtel Yayıncılık

5. Etkinlik

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayınız. Sonra bu soruları sınıfta arkadaşlarınızla cevaplayınız.

Soru: Darbe girişimi nasıl sonuçlanmıştır?
Cevap: Hain girişim başarısızlıkla sonuçlanmış, Türk Milleti tarafından unutamayacakları bir ders verilmiştir.

Soru: 15 Temmuz günü Türk milleti nasıl bir tavır sergilemiştir?
Cevap: Türk milleti birlik ve beraberlik içinde korkusuzca sokaklara dökülmüştür.

Soru: 15 Temmuz gecesi neler hissettiniz ve yaptınız.
Cevap: 15 Temmuz gecesi millet sevgisini hissettim ve milletim için dualar ettim.

Soru: 15 Temmuz’un önemini anlatmak için neler yapılmalıdır?
Cevap: Şehitlerimiz daha çok anılmalı, 15 Temmuz gecesiyle ilgili belgeseller çekilmeli, törenler düzenlenmelidir.


6. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin fiillerini yapı ve anlam yönünden inceleyiniz.

Halkı hiçe sayanlara, halkın tercihlerini görmezden gelenlere 15 Temmuz günü sonsuza kadar unutamayacakları bir ders verildi.
Yapısına göre: Türemiş fiil
Anlamına göre: İş fiili

Demokrasi dışı yollarla milletin iktidarını ele geçirmek istediler.
Yapısına göre: Basit fiil
Anlamına göre: Kılış fiili

Herkes o kara geceye bir güneş gibi doğdu.
Yapısına göre: Basit fiil
Anlamına göre: Oluş fiili

Karanlığı yara yara ilerleyen bu millî ruh, millî bir zaferde beden buldu.
Yapısına göre: Basit fiil
Anlamına göre: Oluş fiili

Millet yeniden yazdı “Diriliş” destanını.
Yapısına göre: Basit fiil
Anlamına göre: İş fiili

Milletimiz, millî egemenlik uğruna tankların önüne duruverdiler.
Yapısına göre: Bileşik fiil
Anlamına göre: Oluş fiili


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Etkinlik

Aşağıdaki kelimeleri kullanarak deyimler oluşturunuz. Deyimlerin, kullanıldığı metne katkısı neler olur? Yazınız.
Cevap: Anlamı pekiştirmek ve desteklemeye katkı sağlar.

  • Toprağa düşmek
  • Destan yazmak
  • Güneş gibi doğmak
  • Göğüs germek
  • Yolunu değiştirmek

8. Etkinlik

Okuduğunuz metinden büyük harflerin kullanıldığı örnek cümleleri tespit ediniz. Sonra bu örneklerde büyük harflerin niçin kullanıldığını belirleyerek aşağıya yazınız.
Cevap:

  • Millî şair, o büyük ve inanmış adam Mehmet Âkif Ersoy ( Kişi adı özel isim olduğu için büyük harf kullanılmış.)
  • Türk demokrasi tarihinin en uzun ve en karanlık gecesiydi 15 Temmuz gecesi. (Özel bir tarihi belirmiştir.
  • “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”(Alıntı bir söz olduğu için büyük harf kullanılmıştır.)
Sonraki Ödev:  Ebru Sanatı Hakkında Neler Biliyorsunuz?

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Dörtel Yayıncılık

9. Etkinlik

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin kazanıldığı gece ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanınız. Yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.
Cevap:

Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 15 Temmuz gecesi, demokrasiye olan inancın ve vatan sevgisinin en üst düzeyde hissedildiği anlardan biriydi. Türk milleti, hain darbe girişimine karşı büyük bir direniş göstererek demokrasiye sahip çıktı.

15 Temmuz 2016’da hain darbeciler Türkiye’nin demokratik yönetimine kastetmek amacıyla devletin kilit noktalarına saldırdı. Darbeci askerler, meclis binasını bombaladı, tanklarla halkın üzerine yürüdü ve medya kurumlarını ele geçirdi. Ancak, Türk milletinin cesareti ve vatanseverliği bu ihanete karşı duruşunu ortaya koydu.

Bu karanlık gecede, sokaklara dökülen milyonlarca insan, tankların önüne geçerek kendi bedenleriyle demokrasiyi savundu. İnsan zincirleri oluşturarak, meydanlarda “Demokrasi nöbeti” tuttu. Bu toplumsal hareket, sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya demokrasi ve özgürlük sevdasının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.


Sonraki Derse Hazırlık

Atatürk’ün hayatıyla ilgili bir araştırma yapınız.
Cevap: Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğmuştur. İlk öğretimini tamamladıktan sonra askerlik eğitimnie başladı ve hayatı boyunca askeri alanda ilerledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması sürecinde öncü bir lider oldu. Osmanlı Develti zamanında pek çok savaşta, cephede ve vilayette çalışmış, çok başarılı bir komutan ve liderdir. Hayatı ve başarılarıyla tanınan Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.


Anı türüyle ilgili bilgiler toplayınız.
Cevap: Anı kişisel hayatın tamamının ya da bir bölümünün anlatıldığı bölümdür.


Atatürk, Millî Mücadele yıllarında neler yapmış? Araştırınız.
Cevap: 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıkışıyla Türk milletini uyandırmıştır. Bağımsızlık ve demokrasi için uğraşmıştır. Milli Mücadele ruhunu oluşturmuştur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap