Anasayfa Kitap Cevapları
8 Mart 2024, 20:36 - Sena Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 216-217-218. Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Tema Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

7.TEMA Sanat: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 216-217-218. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları Dörtel Yayıncılık

A. Temayla ilgili kelime ve kavramlardan oluşan bulmacayı çözünüz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları Dörtel Yayıncılık


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları Dörtel Yayıncılık

B. “İnsan” ve “Toplum” kavramlarının sizde uyandırdığı duyguları açıklayan bir yazı yazınız.
Cevap:

Toplum, bireylerin yaşadığı sosyal, kültürel ve ekonomik bir topluluktur. İnsanlar, toplum içinde roller üstlenerek birbirleriyle iletişime geçerler. Toplumda var olan gelenekler, değerler ve kurallar, insanların davranışlarını şekillendirir ve bir arada yaşama düzenini sağlar. İnsanların sosyal bağları, bağlılık duygularını güçlendirir ve topluma katılımlarını artırır.

İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. İletişim kurma ihtiyacı, ilişkiler kurma isteği ve toplum içinde yer alma isteği, insanları bir araya getirir. İnsanlar, toplum içinde kendi kimliklerini oluştururlar.

Sonraki Ödev:  Sahip Olduklarınız Mı Yoksa Sahip Olduklarınızla Yaptıklarınız Mı Önemlidir? Neden?

Toplumda yer alan insanlar, birbirlerine karşı sorumluluk taşırlar. Dayanışma ve işbirliği, toplumsal ilişkilerin temelinde yatan değerlerdir. İnsanlar, karşılıklı yardım ve anlayışla toplumun dengesini korurlar. Bu sayede, insanlar arasında birlik ve beraberlik duygusu güçlenir.


C. Aşağıdaki şiiri yönergeler doğrultusunda değerlendiriniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. Şiirin konusu nedir?
Cevap: Türküler ve sanattır.


2. Şiiri şekil özellikleri yönünden değerlendiriniz.
Cevap: Şiirde redif ve kafiye vardır. Şiir dörtlük şeklinde yazılmış. Noktalama işaretlerine dikkat edilmiştir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulup işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yapı yönünden diğerlerinden farklıdır?
Cevap: B) Türkçe dersini çok seviyorum.

A) Öğrencilik yıllarının nasıl geçtiğini anlatıyordu.
B) Türkçe dersini çok seviyorum.
C) Aile toplumun temelini oluşturur.
D) Gazeteciler binanın önünde toplanmışlar.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapı yönünden farklı bir fiil kullanılmıştır?
Cevap: B) Kurşun kalemim okulda kayboldu.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152-153-154. Cevapları Dörtel Yayıncılık

A) Arkadaşım yaşlı amcaya yardım etti.
B) Kurşun kalemim okulda kayboldu.
C) Çocuklar bahçede konuşuyorlar.
D) Kardeşim piknikte hasta oldu.


3. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro terimi değildir?
Cevap: A) Jest

A) Mimik
B) Konuşma
C) Jest
D) Kostüm


4. “İnsanlar, geçmişte yaşadıkları bir olayı sonradan hatırlayarak yazabilirler.” cümlesiyle hangi yazı türünden söz ediliyor olabilir?
Cevap: A) Anı

A) Anı
B) Deneme
C) Şiir
D) Gezi


5. Kitap okumayı çok seviyorum.” cümlesinde geçen fiille ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Geniş zaman eki almıştır.

A) 1. tekil kişiyle çekimlenmiştir.
B) Geniş zaman eki almıştır.
C) Basit yapılı fiildir.
D) İş (kılış) bildirmektedir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap