Anasayfa Kitap Cevapları
30 Nisan 2023, 19:50 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 69-70-71-72-73. Cevapları MEB Yayınları

Din, Birey ve Toplum Cevapları

3. ÜNİTE: DİN VE HAYAT 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 69-70-71-72-73. Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları MEB Yayınları

Ünitemize Hazırlanalım

İslam dininde aklın önemiyle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: İslam dininde ibadetleri yerine getirmek için akıl çok önemlidir. Sorumlulukları yerine getirmek için akıl sahibi olmak gerekir.

Sonraki Ödev:  İslam Dininde Aklın Önemiyle İlgili Düşüncelerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

Dinin birey ve toplum üzerindeki etkileri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Din bireyi iyiye ve doğruya yönlendirir. Dünya hayatında ve ahiretinde mutlu olmasını sağlar. İbadetler ile insanlarda güven duygusu uyandırır. Toplumda birlik ve beraberliği sağlar.

Sonraki Ödev:  Dinin Birey ve Toplum Üzerindeki Etkileri Nelerdir? Düşüncelerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığıyla din göndermesinin amacı sizce nedir?

Cevap: İnsanlara dini daha iyi anlatabilmesi için onların içinden birini peygamber olarak seçmiştir. Bu sayede insanların daha kolay anlaması ve yorumlamasını aynı zaman da uygulamasını sağlayacaktır.

Sonraki Ödev:  Allah’ın Peygamberler Aracılığıyla Din Göndermesinin Amacı Sizce Nedir?

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları MEB Yayınları

Toplumları bir araya getiren unsurlar nelerdir?

Cevap: toplumları bir  araya getiren unsurlar; vatan sevgisi, devlete itaat, dini bağlılık,  adalet ihtiyacı, yardımlaşma, özgürlük gibi durumlardır.

Din, Birey ve Toplum Cevapları

Sonraki Ödev:  Toplumları Bir Araya Getiren Unsurlar Nelerdir?

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları MEB Yayınları

YORUMLAYALIM

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.” (Âl-i İmrân suresi, 190. ayet.)
“Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah’tır. İşte Allah sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir.” (Mü’min suresi, 64. ayet.)

Yukarıdaki ayetleri din ve hayat ilişkisi açısından yorumlayınız.
Cevap: Çevremizde gelişen çoğu olay aslında bize Allah’ı hatırlatır. Gece ve gündüzün oluşması, dünyada olan fiziki kurallar bizlere aslında Allah’ın bu dünyayı belli bir ölçüde ve düzen içinde yarattığını gösterir.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları

YORUMLAYALIM

“İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak; kitap verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah, dilediğini doğru yola iletir.” (Bakara suresi, 213. ayet.)

Yukarıdaki ayeti dinin kaynağı açısından yorumlayınız.
Cevap: Dinin kaynakları;

  1. Kutsal Kitaplar
  2. Peygamberler (Sünnet, hadis)
  3. İcma ve kıyastır.

Bu ayette anlatılmak istenen insanların inançsızlığını düzeltmek için ilahi kitaplar gönderilmiştir. Aynı zaman da peygamberleri ‘de bu kitapları açıklayıp onlara doğrusunu anlatmak ve göstermek için göndermiştir.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

TARTIŞALIM

Din, dünya ve ahiret mutluluğuna yöneltir.
Din, akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler
kurmayı önerir.
Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister

Yukarıdaki cümleler çerçevesinde dinin bireye ve topluma katkılarını tartışınız.
Cevap: Dünya hayatında ve ahiretinde mutlu olmasını sağlar. İbadetler ile insanlarda güven duygusu uyandırır. Toplumda birlik ve beraberliği sağlar.

Sonraki Ödev:  Dinin Bireye ve Topluma Katkılarını Tartışınız.
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap