Anasayfa Kitap Cevapları
27 Aralık 2023, 20:20 - Sena Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 51-52. Cevapları Anka Yayınevi

8. Sınıf Din Kültürü 2. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

2.Ünite Zekat Ve Sadaka: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 51-52. Cevapları Anka Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları Anka Yayınevi

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İslamiyet’in paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadislerden örnekler vererek açıklayınız.
Cevap:

Ayet

“Allah size yardım ederse artık sizi hiç kimse yenemez; sizi yardımsız bırakacak olursa O’nun dışında size yardım edebilecek kim vardır? Müminler yalnız Allah’a güvensinler” buyurulmuştur (Âl-i İmrân 3/160).

Hadis

“Bir mümin, aç bir mümini doyurursa, Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin, susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse, Allah kıyamette ona (misk ile mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan) ‘Rahîk-ı Mahtûm’dan içirecektir. Yine bir mümin, elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse, Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir.” (Tirmizî, Kıyâme, 18)


2. Zekât ve sadaka verirken nelere dikkat etmeliyiz? Söyleyiniz.
Cevap: Zekat ve sadaka verirken gizli yapmaya, başa kalkmamaya ve içten yapmaya dikkat etmeliyiz.


3. Kimler zekât vermekle yükümlüdür? Belirtiniz.
Cevap: Büluğ çağına ermiş, hür, aklı başında olan kişiler zekat vermelidir.


4. Dinimize göre zekât kimlere verilebilir? Söyleyiniz.
Cevap: Zekat fakirlere, yolda kalmışlara, yetimlere ve cihad edenlere verilebilir.

Sonraki Ödev:  Bencil Her Yerde Yalnızdır. Sözü Hakkındaki Düşüncelerinizi Defterinize Yazınız.

5. Hz. Şuayp (a.s.), peygamberlik görevini yaparken ne gibi zorluklarla karşılaşmıştır? Bilgi veriniz.
Cevap: Hz. Şuayp zulümlerle, tehditlerle ve dışlanma gibi zorluklarla karşılaşmıştır.


B) Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Zekâtı verilecek malların oranlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Toprak ürünlerinin zekât oranı otuzda birdir.

A) Paranın kırkta biri zekât olarak verilir.
B) Toprak ürünlerinin zekât oranı otuzda birdir.
C) Altının zekâtı, nakit değerinin kırkta bir oranındadır.
D) Büyükbaş hayvanlardan otuzda bir oranında zekât verilir


2. Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye kapsamında değildir?
Cevap: C) Nafile namaz kılmak

A) Salih bir evlat yetiştirmek
B) Toplum yararına cami, çeşme, köprü vb. yapılar yaptırmak
C) Nafile namaz kılmak
D) İnsanların faydalandığı ilmî bir eser ya da bilimsel bir çalışma bırakmak


3. Aşağıda Hz. Şuayp (a.s.) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Medyenliler ve Eykeliler Hz. Şuayp’ın (a.s.) çağrısına kulak vermişler ve ona iman etmişlerdir.

A) Medyenlileri Allah’a (c.c.) iman etmeye ve kötülüklerden vazgeçmeye çağırmıştır.
B) Eyke halkına da peygamber olarak gönderilmiştir.
C) Medyenliler ve Eykeliler Hz. Şuayp’ın (a.s.) çağrısına kulak vermişler ve ona iman etmişlerdir.
D) Gönderildiği toplumları, ölçü ve tartıda hile yapmamaları, alışverişte dürüst olmaları konusunda ikaz etmiş


4. I. Anneye II. Dedeye III. Kardeşe IV. Teyzeye
Yukarıda sıralanan kimselerden kaç tanesine zekât verilir?
Cevap: B) 2

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


5. Altından ve nakit paradan verilmesi gereken zekât oranı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: A) Kırkta bir

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 47-49-50. Cevapları Anka Yayınevi

A) Kırkta bir
B) Otuzda bir
C) Yirmide bir
D) Onda bir


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Anka Yayınevi

C) Aşağıda verilen kavramları ilgili tanımlarla doğru bir şekilde eşleştiriniz.
Cevap:

1. (IV) Ramazan ayında tüm aile fertleri için verilen sadaka.

2. (V) Hiçbir karşılık beklemeksizin yalnızca Allah (c.c.) rızası için ihtiyaç sahiplerine yapılan karşılıksız iyilik ve yardım.

3. (II) Allah (c.c.) rızası için fakirlere, muhtaçlara yapılan her türlü yardım, hayır kurumlarına yapılan bağış, zekât, sadaka gibi mali ibadetler.

4. (III) Toprak ürünlerinden, onda bir oranında verilen zekât.

5. (I) Dinimize göre bir kimsenin, zekât vermesi için gerekli olan 80,18 gr altın ya da buna denk bir paraya veya mala sahip olması.


Ç) Aşağıdaki şemaya, zekâtın bireysel ve toplumsal faydaları ile ilgili örnekler yazınız.
Cevap:

İnsanlardaki kibir ve haset duygusunu ortadan kaldırır.
İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.
Toplum huzurunun ve refahının artmasını sağlar.
İnsanların manevi olarak rahatlamasını sağlar.
Birlik ve beraberlik duygusunu besler.
Topumdaki ekonomik dengeyi kurar.

zekâtın bireysel ve toplumsal faydaları ile ilgili örnekler

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap