Anasayfa Kitap Cevapları
5 Aralık 2022, 14:07 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107-108. Cevapları Anka Yayınları

8. Sınıf Din Kültürü 5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Ünite: Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107-108. Cevapları Anka Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Anka Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. İslam dininin temel kaynağı olarak Kur’an-ı Kerim’in önemini anlatınız
Cevap: Kur’an-ı Kerim değiştirilmeden günümüze kadar gelen tek kitaptır. İslam dininin temel kaynağı olup bize doğru yolu gösteren kitaptır.

2. Kur’an-ı Kerim, inanç konusunda insana nasıl yol gösterir? Belirtiniz.
Cevap: Peygamberlere nasıl inanılması gerektiğini, Allah’ın sıfatlarını açıklayarak doğru yolu göstermek için kıssalarda bulunmaktadır.

3. Kur’an’da kıssaların anlatılmasının sebebi ve amacı nedir? Söyleyiniz.
Cevap: Kıssaların sebebi insanlara Allah’ın varlığına inandırmak ve inanmayanların neler yaşadığı hakkında bilgilendirmek amacı gütmektedir.

4. İslam dininin öğrenilmesi ve yaşanmasında sünnetin önemi nedir? Açıklayınız
Cevap: Sünnet peygamber efendimizin Kur’an-ı Kerim’i yaşantısına uyarlamasına denmektedir. Peygamber efendimiz emredilenlerin nasıl olacağını yaşayarak iman edenlere göstermiştir. Bizimde Kur’an-ı yaşamamız için sünnetlere uymamız gerekir.

Sonraki Ödev:  İslam Dininde Aklın Önemiyle İlgili Düşüncelerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

5. Hz. Nuh (a.s.) kıssasından çıkarılabilecek sonuçlar ve dersler neler olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız
Cevap: Allah’tan başkasına iman etmek, peygamberlere inanmamak  Allah’a şirk koşmak Allah’ın gazabına uğrayacağımızın işaretidir.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz

1. Kur’an-ı Kerim’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: B. İçinde Peygamberimizin (s.a.v.) hadisleri bulunur.

2. (…) Yukarıdaki ayet, aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
Cevap: B. Ahlak

3. I. Kötü zan
II. Bağışlama
III. Büyüklenmek
IV. Alçak gönüllülük
Yukarıdakilerden kaç tanesi, Kur’an’ın bizi yönlendirdiği güzel davranışlardandır?
Cevap: B. 2

4. (…) Yukarıdaki ayet, aşağıdaki davranışlardan hangisiyle ilişkilendirilemez?
Cevap: C. Sabır


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Anka Yayınları

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun olanlarıyla doldurunuz
Cevap:

1. …Furkan… iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran anlamına gelir.
2. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sözlerine, davranışlarına ve sahabilerinin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına …..sünnet…… denir.
3. Tevhit inancına bağlı kalarak sadece Allah (c.c.) emrettiği için ona sevgi, saygı ve tazim göstermek amacıyla Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılan bütün iyi, güzel iş ve davranışlar .….ibadet…. olarak adlandırılır.
4. İslam dininin ibadetlerle ilgili hükümlerinin dışında kalan ve insanların birbirleriyle veya bireyin toplumla yahut da toplumların birbirleriyle olan hukuki, idari, mali, iktisadi ve beşerî ilişkilerini düzenleyen bölümüne ….muamelat…. denir.
5. Kur’an-ı Kerim’de, geçmiş peygamberler ve topluluklar hakkında anlatılan ibret verici olaylara …kıssa… denir

Sonraki Ödev:  Dinin Temel Gayesi Nedir? Yazınız.

Ç. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini aşağıdaki şemaya yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Anka Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap