Anasayfa Kitap Cevapları
1 Ocak 2023, 22:57 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 47-48. Cevapları Anka Yayınları

2.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

2. ÜNİTE: ZEKAT VE SADAKA 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 47-48. Cevapları Anka Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Anka Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız

1. İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi anlatınız.
Cevap: Dinimizde yardımlaşmak ve paylaşmak çok önemlidir. Yardımlaşma ve paylaşma ile toplumda insan arası bağlılık daha çok artıp toplumda eşitlik olacaktır.


2. Muhtaç durumda olanlara neden yardım etmek gerekir? Söyleyiniz.
Cevap: İhtiyaçlarını karşılayamadıkları için kötü durumda olurlar. Allah bizlere emri ihtiyaç sahiplerine yardım etmemizdir. Bizler insanlara her zaman yardım etmeliyiz.


3. Zekât hangi mallardan verilir? Kısaca açıklayınız
Cevap:

 1. Altın ve Gümüş
 2. Ziynet eşyası olan altın-gümüş
 3. Ticaret malları
 4. Hayvanlar
 5. Tarım ürünleri
 6. Madenler
 7. Hisse senetleri

4. Kimler zekât vermekle yükümlüdür? Söyleyiniz.
Cevap: Müslüman olan her hür, akıllı, buluğ çağına gelen kişi zekat vermekle yükümlüdür.


5. Şuayb Peygamber (a.s.) hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Kur’an’da Şuayp peygamberin adı geçmektedir. Medyen ve Eyke halkına gönderilen bir peygamberdir. Medyen halkı ibadet etmeyi bırakıp kötü yollara dönmüşlerdi. Allah halkı iyiye yönlendirmek için Hz. Şuayp peygamberi göndermiştir. Medyenliler Hz Şuayp’in çağrısını kabul etmemekte direniyorlardı. Başlarına bir deprem felaketi geldi ve sadece Hz. Şuayb (a.s.) ve ona inananlar kurtulmuştur.

Sonraki Ödev:  Allah’ın Peygamberler Aracılığıyla Din Göndermesinin Amacı Sizce Nedir?

6. Mâûn suresini ezbere yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 47 Cevapları Anka Yayınları


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki kişilerden hangisine zekât verilmez?
Cevap: D. Anne ve babaya


2. Zengin Müslümanların, dinî bir görev olarak her yıl mallarının ya da paralarının yüzde iki buçuğunu Allah (c.c.) rızası için ve ibadet niyetiyle muhtaçlara vermelerine ne ad verilir?
Cevap: D. Zekât


3. Mâûn suresinde aşağıdaki konulardan hangisinden söz edilmez?
Cevap: C. Ramazan ayında oruç tutulması


4. Aşağıdakilerden hangisi Mâûn suresinde yer alan bir ifade değildir?
Cevap: C. Ahirete iman etmenin önemi


5. “Bunlardan önce Nuh kavmi, Âd kavmi, kazıklı Firavun, Semûd kavmi, Lût kavmi ve Eyke halkı, bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı.”(Sa’d suresi, 12. ayet.
Hz. Şuayb (a.s.) yukarıdaki ayette sözü edilen topluluklardan hangisine peygamber olarak gönderilmiştir?

Cevap: C. Eyke halkı


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Anka Yayınları

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun olanlarıyla doldurunuz.
Cevap:

1. Zekât mal ile yapılan bir ibadettir.
2. Zekât, akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve zengin Müslümanlara farz kılınmıştır.
3. Yoksul ve muhtaçlara karşılıksız olarak yapılan her türlü yardım ve iyiliğe sadaka denir.
4. Toprak ürünlerinin zekâtı onda bir oranında verilir.
5. İslam dinine göre bir kimsenin zengin sayılabilmesi için temel ihtiyaçlarının dışında 85 gram altın ya da bunun karşılığı kadar mal veya paraya sahip olması gerekir. Buna nisap denir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 39-40-41-42. Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (Y) İnsan bütün ihtiyaçlarını tek başına, başkalarının yardımı olmadan da karşılayabilir.
2. (D) Zekât, İslam’ın beş temel şartından biridir.
3. (Y) Sadakayı yalnızca zenginler verir.
4. (D) Zekât vermeye, öncelikle yoksul akraba ve komşulardan başlanmalıdır.
5. (D) Bir engelliye yardım etmek, düşen bir çocuğu yerden kaldırmak da dinimize göre sadaka sayılır.
6. (Y) Mâûn suresi dört ayetten oluşur.


D. Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerlere, zekât verilebilecek kimseleri yazınız.
Cevap:

Zekât kimlere verilir?

 • Borcunu ödeyemeyenlere
 • Allah yolunda çalışanlara
 • Fakirlere
 • Kalpleri İslam dinine ısındırılacak kişilere
 • Zekat toplayan memurlara
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap