Anasayfa Kitap Cevapları
1 Mayıs 2023, 1:20 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 108-109-110-111. Cevapları MEB Yayınları

4.Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

4. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 108-109-110-111. Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi örneklerle açıklayınız.

Cevap: Hendek savaşı öncesinde tek başına karar almayıp sahabeleri toplamış ve istişare ederek ortak karar almıştır.

Sonraki Ödev:  Hz. Muhammed’in İstişareye Verdiği Önemi Örneklerle Açıklayınız.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini açıklayınız.

Cevap: İnsanlara karşı iyi ve güzel davranışlarda bulunmuş, toplumda birlik beraberlik bu şekilde artmış, toplumun kötü davranışlardan uzak durması sağlanmıştır.

Sonraki Ödev:  Hz. Muhammed’in Örnek Davranışlarının Toplumsal Hayattaki Önemini Açıklayınız

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmesi ve insanlara değer vermesi ile ilgili hadislerinden örnekler yazınız.

Cevap: Adaleti sağlayıp insanlar arası barış ve huzuru sağlamıştır. Bunlar ile ilgili hadisleri;  “… Hak sahiplerinden yana çıkıp hakkın yerini bulmasına yardımcı olanlar, insanların en hayırlılarıdır. İçinde zayıf kimselerin incitilmeden hakkını alamadığı bir toplum yükselemez.” buyurmuştur.

Sonraki Ödev:  Hz. Muhammed’in Hakkı Gözetmesi ve İnsanlara Değer Vermesi İle İlgili Hadislerinden Örnekler Yazınız.

Hangi davranışlarımız güvenilir bir insan olduğumuzu gösterir? Açıklayınız.

Cevap: Dürüst, saygılı, yardımsever, adaletli olmamız güvenilir bir insan olduğumuzu gösterir.

Sonraki Ödev:  Hangi Davranışlarımız Güvenilir Bir İnsan Olduğumuzu Gösterir? Açıklayınız.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) azim ve kararlılığını örneklerle açıklayınız.

Cevap: Peygamber efendimiz tebliğ için Taif’e gittiğinde iyi karşılanmamıştır. Ama yılmamış ve İslam’ı yaymaya devam etmiştir.

Sonraki Ödev:  Hz. Muhammed’in Azim ve Kararlılığını Örneklerle Açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. “Haksız yere bir serçeyi veya daha küçük bir hayvanı öldüren insandan Allah bunun hesabını mutlaka soracaktır.” (Nesâî, Dahâyâ, 42.)

Yukarıda verilen hadiste Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?
Cevap: A) Adaleti


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları MEB Yayınları

2. Yukarıda verilen örnekte asıl vurgulanmak istenen nedir?
Cevap: D) Hz. Muhammed (s.a.v.) affedicidir

3. Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi yönü vurgulanmaktadır?
Cevap: B) Hz. Muhammed (s.a.v.) istişareye önem verirdi.

4. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz?
Cevap: D) Hz. Muhammed (s.a.v.) Hilfü’l-Fudûl’un en genç üyesidir.

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili belirtilen özelliklerden biridir?
Cevap: C) Hz. Muhammed (s.a.v.) kararlıydı.


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.
Cevap:

1- Doğruluk, sıdk kavramıyla ifade edilir ve dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, kendi aleyhine bile olsa her zaman doğruyu söylemek gibi davranışlarla
kendini gösterir.
2- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnekliği Kur’an-ı Kerim’de üsve-i hasene kavramıyla
ifade edilir.
3- Peygamberlerin özelliklerinden biri olan emanet güvenilir olmak anlamına geldiği gibi insan ilişkilerinde vazgeçilmez ahlaki bir ilkedir.
4- Hz. Peygamber (s.a.v.) herkesi ilgilendiren önemli konularda arkadaşlarına danışmış ve Müslümanlarla istişare sonucunda verilen kararlara uygun hareket edilmiştir.
5- Hz. Muhammed (s.a.v.) “Güneşi sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” buyurarak sebat ve kararlılığını dile getirmiştir.
6- Mümin şartlar ve durumlar ne olursa olsun imanında kesin bir sebat ve
azim gösterir


D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
Cevap:

1. (D) Hz. Muhammed (s.a.v.) hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirmiştir.
2. (Y) Hz. Muhammed’in (s.a.v.), arkadaşlarına danışarak yaptığı işlere “üsve-i hasene” denir.
3. (D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bireye ve topluma en güzel örnek olması özelliğini
Kur’an-ı Kerim “üsve-i hasene” olarak nitelemektedir.
4. (D) Hz. Muhammed (s.a.v.) haksızlıklarla mücadele etmek için gençliğinde “Erdemliler Cemiyeti”ne katılmıştır.
5. (Y) Kureyş suresinde Fil Olayı’ndan bahsedilmektedir.
6. (D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kişisel özelliklerinden biri de cesur olmasıdır.
7. (Y) Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece yaşadığı döneme ve topluma örnek olmuştur.
8. (D) Hz. Peygamber (s.a.v.) herkesi ilgilendiren önemli konularda arkadaşlarına
danışmış ve Müslümanlarla istişare sonucunda verilen kararlara uygun hareket
etmiştir.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz.
Cevap:

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 111 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap