Anasayfa Kitap Cevapları
20 Kasım 2022, 19:31 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 29-30. Cevapları Anka Yayınları

Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

1. ÜNİTE: KADER İNANCI 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 29-30. Cevapları Anka Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları Anka Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Evrendeki her şeyin bir ölçüye göre yaratıldığını örnek vererek açıklayınız.
Cevap: Canlıların evrende nefes alabilmesi için oksijenin olması, yiyecek için bitkilerin yetişmesi.


2. Sünnetullah kavramı ne anlama gelir? Bilgi veriniz
Cevap: Yüce Allah’ın (c.c.) kâinatta belirlemiş olduğu evrensel ve değişmez kanunlara denir.


3. Allah (c.c.) tarafından belirlenen evrensel yasaların ortak özellikleri nelerdir? Yazınız
Cevap: Bu yasalar fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalardır. Bu yasaların ortak özellikleri:

  • Bütün insanları ilgilendiren yasalardır. Yani evrenseldir
  • Düzenli bir işleyiş sağlamak amacı ile oluşan yasalardır.

4. Özgürlükle sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Cevap: Her insan özgürdür fakat toplumda belli yasalar vardır. Sorumluluklarımızın bilincinde olarak özgür olabiliriz. Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde bizlerin özgürlüğü biter.


5. Emek ve rızık kavramının kaderle ilişkisi nedir? Belirtiniz.
Cevap: Emek etmeden rızkımız olmaz. Helal yoldan rızık kazanmak bizim kaderimizi iyi yapar.

Sonraki Ödev:  Sizce Çok Fakir Birisi Başkalarına Nasıl İyilik Yapabilir? Görüşlerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

6. Kader ve tevekkül kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır? Söyleyiniz
Cevap: Kader bizim yaşayacağımız olaylardır. Tevekkül ise Allah’a güvenmek, ondan dilemektir. Yaşantımız da illa kötü olaylar yaşarız fakat iyi sonuca çevirmeye çalışıp Allah’a güveniriz.


7. Ayete’l-Kürsi’nin okunuşunu yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 29 Cevapları Anka Yayınları


8. Ayete’l-Kürsi’de Yüce Allah’ın (c.c.) hangi sıfat ve özellikleri dile getirilmektedir? Söyleyiniz
Cevap:

  1. Muhalefetül lil Havadis:  Allah yaratılmışlardan farklıdır.
  2. İlim: Allah her şeyi bilir.
  3. Basar: Allah her şeyi görür.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Yüce Allah’ın (c.c.) kâinatta belirlemiş olduğu evrensel ve değişmez kanunlara ne ad verilir?
Cevap: A. Sünnetullah


2. Yüce Allah’ın (c.c.) sonsuz ve sınırsız iradesine ne denir?
Cevap: B. Külli irade


3. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın tevekkül anlayışıyla bağdaşmaz?
Cevap: D. İnsanın çalışmadan, Allah’tan (c.c.) bol rızık istemesi


4. “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabb’inin zatı baki kalacak.” (Rahmân suresi, 26-27. ayetler.)
Yukarıdaki ayetler, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?

Cevap: B. Ecel ve ömür


5. Allah (c.c.) tarafından Hz. Musa (a.s.) ile beraber peygamber olarak gönderilen ve onun kardeşi olan kişi kimdir?
Cevap: D. Hz. Harun (a.s.)


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Anka Yayınları

C. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız
Cevap:

1. (D) Her şeyin bir ölçüye göre yaratıldığına dair doğadan ve çevremizden pek çok örnek
gösterebiliriz.
2. (Y) Allah (c.c.) tarafından önceden belirlenen olayların, zamanı geldiğinde gerçekleşmesine kader denir.
3. (Y) Isınan metallerin genleşmesi, biyolojik yasalarla ilgili bir durumu ifade eder.
4. (D) Fiziksel yasalar her zaman ve her yerde geçerlidir. Bunlarda yanılma ihtimali çok düşüktür.
5. (D) Toplumda meydana gelen olaylar neden-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir.
6. (D) İnsan, hasta olduğunda Allah’ın (c.c.) her hastalık için şifa yarattığını bilmeli ve tedavi olmalıdır.
7. (D) Yüce Allah’ın kürsüsü, gücü, kuvveti, kudreti her şeyi kapsar.
8. (D) Hz. Musa’ya (a.s.) Tur Dağı’nda ilahi emirleri içeren levhalar verilmiştir.

Sonraki Ödev:  Dinin Birey ve Toplum Üzerindeki Etkileri Nelerdir? Düşüncelerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

Ç. Aşağıdaki bulmacada, işlediğiniz ünitede geçen bazı isim ve kavramlar gizlenmiştir. Bunları bulup işaretleyiniz.
Cevap:

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 30 Cevapları Anka Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap