Anasayfa Kitap Cevapları
28 Kasım 2023, 20:20 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 83-84. Cevapları Anka Yayınları

8. Sınıf Din Kültürü 4.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

4. Ünite: Hz. Muhammed’in Örnekliği: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 83-84. Cevapları Anka Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Anka Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) güvenilirliği konusunda bilgi veriniz.
Cevap: Hz. Muhammed dürüst ve doğru olduğu için herkes tarafından güvenilir bir insan olarak görülmüştür. Ona Muhammedül emin adını vermişlerdir.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli oluşu hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Peygamber efendimiz hem insanlara hem de hayvanlara karşı her zaman merhametli olmuştur. Bir hadisinde hayvanları aç susuz bırakmamak gerektiğinden bahsetmiştir.

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaretli ve kararlı oluşunu örnek vererek anlatınız.
Cevap: Hz. Ebubekir ile gizlice Medine’ye giderken Mekkeli müşriklere yakalanmamak için bir mağaraya sığınırlar. Mekkeli müşrikler mağaranın önüne gelir. Hz. Ebu Bekir  korkar fakat Peygamber efendimiz korkmaz ve Allah’ın kendileri ile olduğunu söyler. Bu olaydan da Peygamber efendimizin hem cesaretli hem de Allah yolunda olduğunu görürüz.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 9. Cevapları Anka Yayınevi

4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözeten bir insan olduğunu nasıl anlayabiliriz? Örnekler veriniz
Cevap: Peygamber efendimiz her zaman güvenilir bir insan olmuştur. Bir olay da şöyle anlatılmaktadır. Hacerülesved taşını bütün insanlar koymak ister peygamber efendimiz ise buna çözümü şu şekilde getirir; bir bezin üstüne konulup bu bezin ucundan herkesin tutmasını ve bu şekilde koymalarını söyler. Bu da peygamber efendimizin ne kadar adaletli bir insano9lduğunu gösterir.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz

1. Mekkeliler, Peygamber Efendimize (s.a.v.) gençliğinde “Muhammedü’l Emin” dererdi. Bunun sebebi neydi?
Cevap: B. Peygamberimizin (s.a.v.) dürüst ve güvenilir olması

2. Peygamberimizin (s.a.v.) Hılfu’l-Fudûl cemiyetine üye olmasının amacı ve sebebi nedir?
Cevap: C. Mekke’de haksızlıkları önlemek

3. Kureyş suresinde aşağıdaki konulardan hangisinden söz edilmez?
Cevap: C. Kureyş’in diğer kabilelerle yaptığı savaşlardan

4. Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir insanın görüşüne başvurmaya …………………. denir.
Boşluğa hangi ifade getirilmelidir?

Cevap: B. İstişare


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Anka Yayınevi

5. …………………………. kişinin özü ile sözünün, sözü ile davranışlarının birbirine uyması, insanın olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olmasıdır.
Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D. Sıdk

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 47-49-50. Cevapları Anka Yayınevi

6. Aşağıda karışık şekilde verilen Kureyş suresinin ayetlerini, doğru şekilde sıralayınız.
Cevap: B. 2, 1, 4, 3


C. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dürüst ve güvenilir olması, onun herkes tarafından sevilmesinde önemli bir rol oynamıştır.
2. (Y) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) cesareti ve sabrı nedeniyle Muhammedü’l Emin denilmiştir.
3. (D) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) inanmayanlar bile Mekke dışına çıktıklarında değerli eşyalarını ona emanet etmişlerdir.
4. (D) Hz. Muhammed (s.a.v.), kızlarını evlendirirken onların görüşünü almıştır.
5. (D) Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslüman olsun olmasın herkese karşı adil davranmıştır.
6. (D) Kureyş suresinde, Yüce Allah’ın (c.c.) Kureyşlilere verdiği bazı nimetler hatırlatılır. Onlardan Allah’a (c.c.) kulluk etmeleri istenir.


Ç. Peygamberimizi (s.a.v.) örnek alan bir mümin, insanlara değer verdiğini ne gibi davranışlarıyla gösterebilir? Aşağıdaki şemaya örnekler yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 84 Cevapları Anka Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap