Anasayfa Kitap Cevapları
19 Aralık 2023, 14:00 - Sena Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102-103-104-105. Cevapları Ata Yayıncılık

3. Ünite Sonu Soruları Cevapları

3. ÜNİTE Basınç: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102-103-104-105. Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Ata Yayıncılık

A. Aşağıdaki şekillerde cisimler farklı konumlarda yere bırakılıyor.

Buna göre cisimlerin başlangıçta yere yaptıkları katı basıncındaki değişimi işaretleyelim.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Ata Yayıncılık


B. Sıvı basıncının bağlı olduğu faktörlerle ilgili olarak yapılan bir deneyde özdeş kaplara yoğunlukları farklı sıvılar aşağıdaki gibi eşit seviyede olacak şekilde dolduruluyor ve sıvıların kabın tabanına yaptığı basınçlar ölçülüyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Ata Yayıncılık1

Buna göre deneydeki değişkenleri belirleyelim ve aşağıdaki tabloya yazalım.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Ata Yayıncılık2


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Ata Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Baraj duvarları yapılırken alt kısımları kalın, üst kısımları ince yapılır. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Ata Yayıncılık

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Cevap: D) Suyun basıncının derinlik ile doğru orantılı olması


2. Kapalı bir kapta bulunan sıvıya uygulanan basıncın her yöne ve eşit olarak iletilmesine Pascal prensibi denir.

Otomobil tamirhanelerinde otomobilleri kaldırmada kullanılan hidrolik liftler Pascal prensibinden yararlanılarak yapılmıştır.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Ata Yayıncılık1

Buna göre hidrolik liftler ile ilgili,
I. İçerisinde sıvı kullanılmasının nedeni sıvıların sıkıştırılamamasıdır.
II. İçerisinde kullanılan sıvının yoğunluğu arttırıldığında daha ağır otomobilleri kaldırabilir.
III. Üzerine uygulanan basıncı sıvı aracılığı ile her noktaya aynen iletir. yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap: C) I ve III

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142-143. Cevapları Ata Yayıncılık

3. Hipotez: Sıvı basıncı sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır. 

Ayşe verilen hipotezi ispatlamak için aşağıdaki düzeneklerden uygun olanları kullanacaktır. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Ata Yayıncılık2

Buna göre Ayşe numaralanmış düzeneklerden hangilerini kullanırsa hipotezini ispatlayabilir?
Cevap: A) 1 ve 2. düzenek


4. Görseldeki dalgıç önce K noktasından L noktasına, daha sonra L noktasından M noktasına geliyor. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Ata Yayıncılık3

Buna göre,
I. Dalgıç K noktasından L noktasına gelirken üzerine etki eden sıvı basıncı azalır.
II. Dalgıca M noktasında etki eden sıvı basıncı, K noktasında etki edenden büyüktür.
III. Dalgıca L noktasında etki eden sıvı basıncı, M noktasında etki eden sıvı basıncından büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap: A) Yalnız I


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Ata Yayıncılık

5. Semra deniz seviyesinde 0 °C sıcaklıkta yaptığı Torricelli deneyinde açık hava basıncını 76 cm-Hg olarak ölçüyor. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: B) Düzenekte daha geniş bir cam boru kullanılırsa cam borudaki cıva yüksekliği azalır.


6. Ali aşağıdaki kaplara eşit seviyede olacak şekilde su koyuyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Ata Yayıncılık1

Bu kaplara taşma olmayacak şekilde birer bardak su daha eklendiğinde kapların tabanında oluşan sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi olur?
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Ata Yayıncılık2


7. Cemal, kapağı açık teneke kutuyu bir süre ısıttıktan sonra kapağını kapatıp soğumaya bırakıyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Ata Yayıncılık3

Buna göre, Cemal’in yaptığı deneyle ilgili olarak, 

I. Tenekenin içindeki gaz basıncı arttığı için teneke kutu büzüşmüştür.
II. Tenekenin büzüşmesinde açık hava basıncı etkili olmuştur.
III. Teneke kutu kapağı kapatılmadan soğumaya bırakılsaydı büzüşme olmazdı. yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap: D) II ve III

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167. Cevapları Ata Yayıncılık

8. Sevim yaptığı deneyde içi su dolu kabın musluğundan akan suyun fışkırma mesafesini aşağıdaki gibi ölçüyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Ata Yayıncılık4

Sevim suyun fışkırma mesafesi olan X’i artırmak için,

I. Suya tuz ekleyip karıştırmalı.
II. Su yerine daha yoğun bir sıvı koymalı.
III. Musluğu daha aşağı koymalı.
önerilerinden hangilerini uygulamalıdır?
Cevap: D) I, II ve III


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Ata Yayıncılık

9. Aşağıdaki eşit bölmelendirilmiş kap tamamen su ile doldurulmuştur. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Ata Yayıncılık

Bir öğrenci bu kaptaki suyu, kap ile özdeş bölmelere sahip K, L ve M kaplarına eşit şekilde paylaştırıyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Ata Yayıncılık1

Buna göre K, L ve M kaplarının tabanlarına etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Ata Yayıncılık2


10. Şekildeki çiviye F kuvveti ile vuruluyor ve çivinin tahta zeminde ilerlemesi gözlemleniyor. Buna göre,

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Ata Yayıncılık3

I. Çivi, üzerine etki eden F kuvvetini tahtaya aynen iletir.
II. Çivinin üst kısmındaki basınç, alt ucundaki basınçtan büyüktür.
III. Çivinin tahta zemine ilerlemesi pascal prensibiyle açıklanamaz. yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap: C) I ve III


11. Ezgi yapacağı deneyde aşağıdaki değişkenleri dikkate alacaktır. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Ata Yayıncılık4

Buna göre Ezgi aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanmalıdır? 
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Ata Yayıncılık5

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap