Anasayfa Kitap Cevapları
8 Ocak 2024, 19:34 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102-103-104-105. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri 3.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

3. ÜNİTE: KUVVET VE ENERJİ 3. BÖLÜM: ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 102-103-104-105. Sayfa MEB Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.
Cevap:

(Y) 1- Büyük cisimler sadece kendinden küçük cisimlere kütle çekim kuvveti uygular.
(D) 2- Kütle çekim kuvveti büyük olan cisimlerin kütleleri de büyüktür.
(Y) 3- Dünya’da 6 kg olan bir kişi Ay’da 1 kg’dır.
(D) 4- Ağırlık bir kuvvettir.
(D) 5- Hızlı trenler hava direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır.
(Y) 6- Kütle dinamometre ile ölçülür.
(D) 7- Cisme etki eden yer çekimi kuvveti ağırlık olarak adlandırılır.
(D) 8- Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşebilir.
(D) 9- Sürtünme kuvvetinin yönü cismin hareket yönüne zıttır.
(Y) 10- Sırtında yükle merdivenleri çıkan bir kişi fiziksel anlamda iş yapmış sayılmaz.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.
Cevap:

1) Kuvvetin birimi olan Newton aynı zamanda ağırlığın da birimidir.
2) Yerkürenin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetine ağırlık denir.
3) Kütle, madde miktarının ölçüsüdür.
4) Potansiyel enerji esneklik potansiyel enerjisi ve çekim potansiyel enerjisi olmak üzere iki çeşittir.
5) Enerji, vardan yok olmaz ya da yoktan var olmaz. Buna enerjinin korunumu kanunu denir.
6) Fiziksel anlamda iş, bir cisme uygulanan kuvvet ve aldığı yol ile
doğru orantılıdır.
7) Enerji iş yapabilme yeteneğidir.
8) Kütle ve yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisi de artar.
9) Kütle ve sürat arttıkça kinetik enerji de artar.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204-205-206-207. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1- Yukarıdaki şekilde bir futbol topu sürtünmesiz ortamda hareket etmektedir. K noktasından serbest bırakılan futbol topunun kinetik enerjisi hangi noktadayken en fazladır?
Cevap: B) M


2- Fiziksel anlamda iş yapabilmek için cisme kuvvet uygulanmalı ve cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda yol almalıdır. Buna göre bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangilerinde fiziksel anlamda iş yapmıştır?
I. Yazı yazarken
II. Çantası sırtında okulun merdivenlerini çıkarken
III. Kitap okurken
Cevap: C) I ve II


3- Aşağıdaki olaylardan hangisi günlük yaşamda kinetik enerjinin sürtünme kuvveti etkisi ile ısı enerjisine dönüşmesine örnek olarak verilmez?
Cevap: A) Güneş ışığı altında bırakılan suyun ısınması

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-91-92. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB Yayınları

4- Aşağıdakilerden hangisi hava direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır?
Cevap: B)


5- Aşağıda hem kütle hem de ağırlığın özellikleri karışık olarak sıralanmıştır.
1- Bir cismin değişmeyen madde miktarıdır.
2- Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir.
3- Dinamometre ile ölçülür.
4- Eşit kollu terazi ile ölçülür.
5- Bulunduğu yere göre değişir.
6- Bulunduğu yere göre değişmez.
7- Birimi kg ya da g’dır.
8- Birimi N’dir.
Seçeneklerden hangisinde sadece ağırlığın özellikleri verilmiştir?

Cevap: C) 2, 3, 5, 8


6. Resimdeki dağda A noktasında bulunan bir cisim hangi noktaya götürülürse ağırlığı en az ölçülür?
Cevap: B) C


7-
1- Sıkıştırılmış yay
2- Gerilmiş lastik
3- Daldaki elma
4- Uçan kuş
Yukarıdakilerden hangileri esneklik potansiyel enerjisine sahiptir?

Cevap: C) 1, 2


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

Ç) Aşağıdaki soruların cevaplarını kelime avı bulmacada bularak işaretleyiniz
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları 

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap