Anasayfa Kitap Cevapları
15 Şubat 2024, 2:22 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210-211. Cevapları Ata Yayıncılık

3. Bölüm Sonu Soruları Cevapları

6. ÜNİTE Enerji Dönüşümler ve Çevre Bilimi: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210-211. Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları Ata Yayıncılık

A. Aşağıdaki görsel azot döngüsüne aittir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları Ata Yayıncılık

Görsele göre aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazalım.
Cevap:

1 (D) Yıldırım havadaki azotun toprağa karışmasında etkilidir.
2 (Y) Bitkiler havadaki azotu doğrudan kullanabilir.
3 (D) Organizmalar öldüğünde yapısındaki proteinler ayrıştırıcılar tarafından parçalanır.
4 (D) Azot ayrıştırıcı bakteriler topraktaki azotun atmosfere verilmesini sağlar.
5 (Y) Bitkiler fotosentez sonucu atmosfere azot gazı verir.


B. Küresel iklim değişikliği sonucunda meydana gelecek olası tehlikeler ile ilgili görüşlerimizi aşağıdaki boşluğa yazalım.
Cevap: Küresel iklim değişikliği yakın gelecekte bir çok canlı yaşamnının neslinin tükenmesine sebep olabilir. Çünkü kürese iklim değişikliği sonucu meydana gelen sera etkisiyle dünyanın hava sıcaklığı git gide artmakta; bu durum iklim değişikliklerine, buzulların erimesine ve deniz seviyelerinin yükselerek insanların yerleşim alanlarına ulaşmasıyla sonuçlanabilir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 43. Cevapları Ata Yayıncılık

Buzullarda yaşayan hayvanların neslinin tükenmesine, su altında kalan topraktaki hayvan ve bitki yaşamının sonlanmasına ve insan yaşamının büyük oranda zarar görmesiyle sonuçlanabilir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 211 Cevapları Ata Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıdaki görselde su döngüsü sırasında gerçekleşen bazı olaylar numaralanarak gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 211 Cevapları Ata Yayıncılık

Görsele göre hangi olaylar atmosferdeki su buharının artmasına neden olur?
Cevap: C

A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 2
D) 3 ve 4


2. Oksijen ve karbon döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: B

A) Karbon döngüsünde bitkiler fotosentez yaparak atmosfere karbondioksit verir.
B) Karbon döngüsünde ayrıştırıcılar rol alır.
C) Fosil yakıtların yanması için karbondioksideihtiyaç vardır.
D) Oksijen döngüsünde bitkilerdeki oksijen, besin zinciri sayesinde diğer canlılara aktarılır.


3. Ekolojik ayak izi ile ilgili,
I. İnsanların doğaya bıraktığı izin bir göstergesidir.
II. Sadece insanların ekolojik ayak izi hesaplanır.
III. Bireylerin ulaşımda, toplu taşıma araçlarını tercih etmesi ekolojik ayak izinin azalmasını sağlar.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107-108. Cevapları Ata Yayıncılık

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


4. Küresel ısınmanın sonuçlarının gösterildiği bir posterde aşağıdaki görsellerden hangisine yer verilemez?
Cevap: D

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 211 Cevapları Ata Yayıncılık


5. Emin Bey, kış dönemine hazırlık amacıyla evinde aşağıdaki uygulamaları yapıyor.

• Evin dış kapısına kapının otomatik olarak kapanmasını sağlayan bir sistem yerleştiriyor.
• Kalorifer peteklerinin içini temizleyerek ısının oda içinde daha kolay yayılmasını sağlıyor.
• Pencerelerin etrafına ısı akışını engellemek için sünger bant geçiriyor.

Emin Bey’in yaptığı bu uygulamalar sonucunda aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?
Cevap: B

A) Aylık doğal gaz faturasında azalma
B) Ekolojik ayak izinde büyüme
C) Enerji tüketiminde azalma
D) Hava kirliliğinde azalma

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap