Anasayfa Kitap Cevapları
6 Şubat 2024, 23:18 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236-238-239-240-241 Cevapları MEB Yayınları

Oya Metni Cevapları

8. TEMA İletişim: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236-237-238-239-240-241. Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. El sanatları ve iletişim konulu araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: El sanatları, insanların iç dünyasındakileri dışarı vurma, gösterme sanatıdır. El sanatları ile uğraşan insanlar kendini ifade etme yollarını bilirler ve iletişimlerinde daha güçlü, daha özgüvenli ve dışa dönük olurlar.


2. El dokuması ürünler ile ilgili edindiğiniz bilgileri paylaşınız.
Cevap:

Hayat Ağacı Motifi: Devamlı halde gelişerek ve değişerek yaşamayı sürdüren kâinatı simgeler.

Ejderha Motifi: Bereketli bahar yağmuruna kavuşma niyeti ile  dokunur.

Bukağı Motifi: Aşkı, birliği ve ailenin istikrarını simgeler.

Artı ve Çengel Motifi: Bela ve tehlikelerden korunmak için kullanılır.

Göz Motifi: Nazardan korunmak  için dokunur.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Metnin bağlamından hareketle aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırınız.

Arkeolojik: Kazı bilimi.
Etnolojik: Varlık bilimi.
Geleneksel: Bir yöreye ait örf ve adetler.
Görenek: Atalardan görüldüğü gibi yapmak.
Kırsal: Yeşil alan.
Mitolojik: Kahramanlıkları, tanrıları ve doğaüstü varlıkları ele almak.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Oya sanatını, benzerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Açıklayınız.
Cevap: Üç boyutlu oluşu ve dikiş iğnesi ile yapılmasıdır.


2. Oyanın Anadolu’da bir iletişim aracı olarak kullanılmasının nedenlerini belirtiniz.
Cevap: Anadolu’daki kadınların okuma yazma oranlarının düşük olmasından dolayı oya iletişim aracı olarak kullanılmıştır.

Sonraki Ödev:  En Büyük Hazine Kanaatkar Olmaktır. Sözünün Sizde Çağrıştırdığı Duygu ve Düşünceler

3. Oya motiflerindeki yöresel değişikliklerin nedenlerini açıklayınız.
Cevap: Coğrafi bölge, yörenin inançları, bitki örtüsü, gelenek ve görenekler gibi nedenlerden dolayı motiflerde değişiklikler olmaktadır.


4. Çiçek motifleri, oya sanatında niçin daha çok tercih edilmektedir?
Cevap: Çiçeklerin özünde bir güç olduğuna inanıldığından dolayı daha çok tercih edilmektedir.


5. Sizce, sözsüz bir iletişim örneği olan oya, duyguları anlatmada yeterli midir? Niçin?
Cevap: Bence duyguları anlatmada yeterli değildir. Çünkü karşılıklı bir iletişim olabilmesi için herkesin oya dilini bilmesi gerekir.


6. Sözsüz iletişim, oya dışında başka hangi yollarla sağlanabilir?
Cevap: Beden dili ile de sağlanabilir.


7. Oya yapıyor olsaydınız hangi duyguyu, hangi motifle, kime anlatmak isterdiniz?
Cevap: Renkli ve değişik çiçekler ile aileme olan sevgimi anlatmak isterdim.


3. ETKİNLİK

Metnin konusunu yazınız.
Cevap: Oya sanatının Anadolu’da ne için kullanıldığı ve nasıl yapıldığı.


4. ETKİNLİK

Çevrenizde gözlemlediğiniz sözsüz iletişim türlerinden örnekler veriniz.
Cevap:
– Beden dili
– İşaret dili


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanları işaretleyiniz.
Cevap:

() Oya, iletişim kurmak için yapılan bir örgü türüdür.
(✓) Oya, yıllar boyu tükenmeden devam edebilecek bir sanat türüdür.
() El sanatlarının her dalında eşim Güran Erbek ile araştırmalar yaptık.
() Akdeniz Bölgesi’nde portakal oyası, İç Anadolu’da domates veya elma olur.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

1. Pandomim nedir? Pandomim sanatçısı, seyirci ile nasıl iletişim kurar?
Cevap: Pandomim, duygu ve düşünceleri dans ve beden dili ile anlatılan bir oyundur. Pandomim sanatçısı, seyirci ile beden diliyle iletişim kurar.


2. Pandomim sanatı ile oya sanatının benzer yönleri nelerdir?
Cevap: İkisinde de söz kullanmadan iletişim kurulur.


3. Sizce, seyirci ile iletişim kurma konusunda hangi sanat dalı daha etkilidir? Niçin?
Cevap: Bence seyirci ile iletişim kurma konusunda pandomim daha etkilidir. Çünkü oya dili daha zor ve öğrenilmesi gereken bir dildir. Pandomimde ise beden dili ile olduğundan bir izlenim ve düşünce belirtir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 226-227-228. Cevapları ANKA Yayınevi

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

Metinden hareketle aşağıdaki cümleleri uygun neden-sonuç ifadeleri ile örnekteki gibi tamamlayınız.
Cevap:

• Oyaların konusu genellikle çiçeklerdir çünkü çiçeklerin özünde doğal güçler olduğuna inanılır.

• İç Anadolu’da portakal oyası olmaz çünkü İç Anadolu’da portakal yetişmez.

• Genç kız, yakasına ya da saçına gül takar çünkü bu davranış ”evlilik çağındayım” demektir.


8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Haber metni ile görseli uyumlu mudur? Niçin?
Cevap: Metin ile görseli uyumlu değildir. Çünkü metinde Van kedilerinden bahsedilmiştir ama resimdeki Van kedisi değildir.


b) Haber metninin görselini siz hazırlasaydınız nasıl bir görsel kullanırdınız? Söyleyiniz.
Cevap: Ben olsaydım metinde anlatıldığı gibi Van kedisi resmi koyardım.


9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin türlerini bularak yazınız.

Edat: Gibi, için.
Bağlaç: Veya, ile, ki.
Ünlem: Oh!


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları MEB Yayınları

10. ETKİNLİK

“Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.” sözünden hareketle insan-hayvan iletişimini konu alan bir hikâye yazınız.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları MEB Yayınları


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Televizyonu fazla izlemenin; tablet, telefon ve bilgisayarda gereğinden fazla vakit geçirmenin zararlarını araştırınız.
Cevap: Bu elektronik aletler ile gereğinden fazla vakit geçirmek insanlar ile iletişimi zayıflatır, içine kapanıklık meydana gelir, asosyallik olur, erken ergenlik başlar, uyku problemi ve dikkat eksikliği gibi rahatsızlıklar meydana gelir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap