Anasayfa Kitap Cevapları
20 Eylül 2023, 18:18 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16. Cevapları MEB Yayınları

Friendship Ünitesi Cevapları

1. Ünite Friendship  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11-12-13-14-15-16 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları

Tick (✓) the activities you like doing with your friends. Share them with your classmates.
Çeviri: Arkadaşlarınızla yapmaktan hoşlandığınız aktiviteleri işaretleyin (✓). Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları MEB Yayınları


Activity 1 (1. Aktivite)

Listen to the recording. Circle the correct phrases.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Doğru ifadeleri daire içine alın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları

1. Really? Are you busy tomorrow afternoon? (Gerçekten mi? yarın öğleden sonra meşgul müsün?)
2. No, not at all. Why? (Hayır, hiç de değil. Neden?)
3. That would be great. (Bu harika olurdu.)
4. Would you like to come to the shopping mall on Sunday? (Pazar günü AVM’ye gelmek ister misiniz?)
5. I’m sorry, but I can’t. (Üzgünüm ama yapamam.)


Activity 2 (2. Aktivite)

Suppose that one of your friends invites you to do an activity. Accept or refuse by giving explanations and reasons. 
Çeviri: Diyelim ki arkadaşlarınızdan biri sizi bir etkinlik yapmaya davet ediyor. Açıklamalar ve gerekçeler vererek kabul edin veya reddedin.
Cevap:

Emir: Hello Aslı. (Merhaba Aslı.)
Aslı: Hello Emir. (Merhaba Emir.)
Emir: I am planning to go to the cinema. Do you want to accompany me? (Sinemaya gitmeyi planlıyorum. Bana eşlik etmek ister misin?)
Aslı: Oh of course I will accompany you. I love watching movies. (Oo tabiki eşlik ederim. Film izlemeye bayılırım.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Match the words/ phrases with their explanations.
Çeviri: Kelimeleri/cümleleri açıklamalarıyla eşleştirin.
Cevap:

(2) a best/ close/ true friend
(4) b like each other
(1) c support
(3) d trust
(5) e relaxed


Activity 2 (2. Aktivite)

Read the text. How many buddies has Emel got?
Çeviri: Metni oku. Emel’in kaç arkadaşı var?
Cevap: Emel has four friends. Their names are Furkan, Stella, Zeynep and Tuna. (Emel’in dört tane arkadaşı var. İsimleri Furkan, Stella, Zeynep ve Tuna’dır.)

Metnin Çevirisi:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları MEB Yayınları


Activity 3 (3. Aktivite)

Read the text again. Complete the sentences with the bold words/ phrases in the text. 
Çeviri: Metni tekrar okuyun. Cümleleri metindeki kalın sözcüklerle/ifadelerle tamamlayın.
Cevap:

1. Emel has four __buddies__ in her life.
2. They __count on__ Furkan because he always tells the truth.
3. Zeynep __backs__ Emel __up__ when she calls on her.
4. Stella is always calm so she is a __laid-back__ girl.
5. Friends sometimes argue. However, they often __get on well with__ each other.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124-125-126-127-128-129-130-131. Cevapları MEB Yayınları

Çeviri:

1. Emel’in hayatında dört arkadaşı vardır.
2. Furkan’a güveniyorlar çünkü o her zaman doğruyu söylüyor.
3. Zeynep, Emel’i aradığında onu destekler.
4. Stella her zaman sakindir, bu yüzden rahat bir kızdır.
5. Arkadaş bazen tartışır. Ancak çoğu zaman birbirleriyle iyi geçinirler.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.
Çeviri: Kutulardaki cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. Her kutuya bir cümle daha ekleyin.
Cevap:

Making Simple Inquiries (Basit Sorular Sormak)

 • Would you like to come over tomorrow? (Yarın gelmek ister misin?)
 • Would you like some fruit juice? (Biraz meyve suyu ister misin?)
 • Are you busy tomorrow evening? (Yarın akşam meşgul musunuz?)
 • How about going to the cinema this Saturday? (Bu cumartesi sinemaya gitmeye ne dersiniz?)
 • Shall we go to swim weekend? (Hafta sonu yüzmeye gidelim mi?)

Accepting(Kabul Etmek)

 • Yes, I would love some. (Evet, biraz isterim.)
 • Sure, that sounds fun! (Elbette, kulağa eğlenceli geliyor!)
 • Yeah, that would be great. (Evet bu harika olurdu.)
 • Yeah, why not? (Evet neden olmasın?)
 • No, not at all. Why? (Hayır, hiç de değil. Niye ya?)
 • Sure, it sounds good/ great/ awesome. (Elbette, kulağa hoş/harika/harika geliyor.)
 • I’ll text our friends to come over at 7 o’clock, then. (Arkadaşlarımıza saat 7’de gelmeleri için mesaj atacağım.)
 • This is definitely a great idea. (Bu kesinlikle harika bir fikir.)

Refusing/ Apologizing/ Giving Explanations and Reasons (Reddetme/Özür Dileme/ Açıklama ve Sebep Verme)

 • I’m sorry, but I can’t come over because my cousin is coming tomorrow.
 • No, thanks. I’m full / stuffed.
 • I’d love to but I feel ill.
 • Üzgünüm. Çok meşgulüm.
  Hayır teşekkürler. Ödevim var.
  Üzgünüm meşgulüm.

Activity 2 (2. Aktivite)

Make a role play according to the instructions in the cards.
Çeviri: Kartlardaki talimatlara göre bir rol oyunu yapın.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24-25-26-27-28. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Tick (✓) the kind of movies you like watching.
Çeviri
: İzlemeyi sevdiğiniz film türlerini işaretleyin (✓).
Cevap:

[X]Comedy (Komedi)
[X]Animation (Animasyon)
[] Drama
[] Thriller (Gerilim)

[] Science Fiction (Bilimkurgu)
[] Western (Batılı)
[] Romance (Romantik)


Activity 2 (2. Aktivite)

Listen to the recording. Write the names of invitees and tick (✓) the chart.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Davetlilerin isimlerini yazın ve çizelgeyi (✓) işaretleyin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları MEB Yayınları


Activity 3 (3. Aktivite)

What kind of movies do you like watching? Explain by giving reasons. Share with your classmates.
Çeviri
: Ne tür filmler izlemeyi seversin? Nedenlerini belirterek açıklayınız. Sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: I love to watch comedy, romantic and action movies. Because I’m having fun. (Komedi, romantik ve aksiyon filmleri izlemeyi çok severim. Çünkü eğleniyorum.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Where do you want to invite your friends? Tick (✓) the events.
Çeviri: Arkadaşlarını nereye davet etmek istersin? Olayları işaretleyin (✓).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Read the invitation card. What should Burak bring with him?
Çeviri: Davetiyeyi okuyun. Burak yanında ne getirmeli?
Cevap: Burak should bring his gloves (Burak eldivenlerini getirmelidir.)

Davetiye Çevirisi:

Sevgili Burak,

Spor kulübü 17 Kasım Cuma öğleden sonra bir bowling turnuvası düzenliyor. Öğleden sonra saat 2 ve 4 arasında Green Street’teki bowling salonunda. Neden katılmıyoruz? Lütfen eldivenlerinizi getirin. Çok eğleneceğiz. Gelmeni umuyorum. Şerefe,

Sam.


Activity 3 (3. Aktivite)

Read the invitation card again. Fill in the table.
Çeviri: Davetiyeyi tekrar okuyun. Tabloda doldurunuz.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları


Activity 4 (4. Aktivite)

Suppose that you get an invitation card of a book fair. Write a short letter apologizing and giving reasons for not attending to the invitation.
Çeviri: Diyelim ki bir kitap fuarından davetiye aldınız. Özür dileyen ve davete katılmama nedenlerini belirten kısa bir mektup yazın.
Cevap:

Dear Sena,

I’d love to, but I can’t. Because I have a project assignment to complete. I’m sorry.

Cheers,
Furkan

Sevgili Sena,
Çok isterdim ama yapamam. Çünkü tamamlamam gereken bir proje ödevim var. Üzgünüm.

Şerefe,
Furkan

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap