Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 19:13 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21-22. Cevapları MEB Yayınları

Friendship Ünitesi Cevapları

1. Ünite Friendship  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21-22 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Work in pairs. Ask the questions to your pair. Write his / her answers.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Soruları eşinize sorun. Cevaplarını yazınız.
Cevap:

1. What is your hometown? (Memleketin neresi?)
2. When is your birthday? (Doğum günün ne zaman?)
3. Do you have any sisters/ brothers? (Kız kardeşin/erkek kardeşin var mı?)
4. What type of movies do you watch? (Ne tür filmler izlersin?)
5. What is your favorite color? (En sevdiğin renk nedir?)
6. What type of music do you listen? (Ne tür müzik dinlersin?)
7. Who is your favorite singer? (En sevdiğin şarkıcı kim?)
8. What is your favorite book? (En sevdiğin kitap nedir?)
9. What is your favorite sport? (En sevdiğin spor nedir?)
10. Which team do you support? (Hangi takımı tutuyorsun?)
11. What are your hobbies? (Hobilerin nelerdir?)
12. Which subjects do you like at school? (Okulda hangi dersleri seversin?)
13. How do you refuse your friends’ requests? (Arkadaşlarının isteklerini nasıl reddedersin?)
14. Where do you generally invite your buddies? (Arkadaşlarını genellikle nereye davet edersin?)
15. What is your best excuse? (En iyi bahanen nedir?)


Activity 2 (2. Aktivite)

Share the results in the classroom.
Çeviri: Sonuçları sınıfta paylaşın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

Visual Dictionary (Görsel Sözlük)

Prepare a visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.
Çeviri: Bu üniteden yeni kelimeler ekleyerek görsel bir sözlük hazırlayın.


S – 1 Self-assessment (S – 1 Öz değerlendirme)

How well can you do these things? Tick (✓) the chart.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin (✓).

 • I can understand conversations including accepting, refusing and apologizing. (Kabul etme, reddetme ve özür dileme gibi konuşmaları anlayabilirim.)
 • I can accept or refuse an offer by giving reasons. (Bir teklifi sebep göstererek kabul edebilir veya reddedebilirim.)
 • I can understand invitation letters or cards. (Davet mektuplarını veya kartlarını anlayabilirim.)
 • I can write a letter to refuse an invitation by apologizing. (Özür dileyerek bir daveti reddetmek için bir mektup yazabilirim.)

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

1. What do they like doing with their friends? Write your sentences.
Çeviri: Arkadaşların ne yapmaktan hoşlanırlar? Cümlelerinizi yazın.
Cevap:

 • My friends like cycling. (Arkadaşlarım bisiklete binmeyi sever.)
 • My friends like playing volleyball. (Arkadaşlarım voleybol oynamayı sever.)
 • My friends like eating and chatting. (Arkadaşlarım yemek yemeyi ve sohbet etmeyi sever.)
 • My friends like going to cinema. (Arkadaşlarım sinemaya gitmeyi sever.)
 • My friends like drawing. (Arkadaşlarım çizim yapmayı sever.)
 • My friends like listen the music. (Arkadaşlarım müzik dinlemeyi sever.)

2. Circle the correct words/ phrases.
Çeviri: Doğru kelimeleri/ifadeleri daire içine alın.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60-61-62-63-64. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

1) Cumartesi günü Othello oyununa gitmek ister misiniz?
2) Üzgünüm ama yapamam. Sınavım var
3) Futbolla ilgilenmiyorum bu yüzden seninle maça gelmek istemiyorum.
4) Cuma günü alışveriş merkezine gitmeye ne dersiniz?
5) Elbette, kulağa eğlenceli geliyor!


3. Solve the puzzle. Write the words/ phrases you find in the blanks
Çeviri: Yapbozu çöz. Bulduğunuz kelimeleri/ifadeleri boşluklara yazınız.

 1. buddy
 2. awesome
 3. backup
 4. share
 5. great
 6. count

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları1


4. Read the dialogue. Tick (✓) the true sentences.
Çeviri: Diyaloğu okuyun. Doğru cümleleri işaretleyin (✓).

Andy: Yarın öğleden sonra harika bir bilim kurgu filmi var. Birlikte gitmeye ne dersiniz?
Bob: Çok isterdim ama ailemle pikniğe gidiyorum.
Rıza: Çok meşgulüm ama reddedemem. Çünkü bilim kurgu filmlerini çok seviyorum.
Merve: Kulağa harika geliyor. Seninle olmaktan zevk alacağım.

[] 1. Andy invites her friends to a comedy movie.
[✓] 2. The movie is tomorrow afternoon.
[✓] 3. Bob has an excuse.
[] 4. Rıza misses his chance.
[✓] 5. Merve accepts the invitation.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Solve the puzzle.
Çeviri: Yapbozu çöz.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

1. fashionable or attractive. (modaya uygun veya çekici)
2. a person who isn’t an enemy. (Düşman olmayan bir kişi)
3. two people sharing a space or involving in the same activity. (Bir alanı paylaşan veya aynı etkinliğe katılan iki kişi)
4. hidden knowledge. (Gizli bilgi)
5. to discuss on a topic. (Bir konu hakkında tartışmak)
6. to give encouragement to someone. (Birine cesaret vermek)
7. informal conversation about daily matters. (Günlük meseleler hakkında gayri resmi konuşma)
8. relaxed in manner and character. (Tavır ve karakter açısından rahat)
9. someone always telling the truth. (Her zaman doğruyu söyleyen biri)
10. the activity of painting, drawing, and making sculpture. (Resim yapma, çizim yapma ve heykel yapma etkinliği)
11. not hungry. (Aç değil)
12. to explain why you refuse an invitation. (Bir daveti neden reddettiğini açıklamak için)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları

Activity 2 (2. Aktivite)

Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Then, act it out.
Çeviri: Kaydı dinleyin ve diyaloğu bir kelime veya cümle ile tamamlayın. Sonra harekete geç.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları

Kevin: Merhaba arkadaşlar! Hafta sonu şey yapıyor musunuz?

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65-66-67-68-69-70. Cevapları MEB Yayınları

Cenk: Hayır, hiç değil. Niye ya?

Kevin: Harika bir planım var! Bir rock konserine gidiyoruz. Bize katılmak ister misiniz?

Cenk: Tabii, kulağa eğlenceli geliyor!

Ada: Üzgünüm ama yapamam. Kuzenim geliyor.

Kevin: Ya sen Maria?

Maria: Tamam. Seninle gelmek isterdim ama konser salonu nerede bilmiyorum.

Kevin: Pekala! Saat 7’de şehir parkında buluşalım.


Activity 3 (3. Aktivite)

Match the invitations with the responses. (There is one extra response.)
Çeviri: Davetiyeleri yanıtlarla eşleştirin. (Ekstra bir cevap var.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları MEB Yayınları

Activity 4 (4. Aktivite)

Put the words/ phrases into the correct order.
Çeviri: Kelimeleri/ifadeleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

 1. Would you like to go to the theatre on Saturday? (Cumartesi günü tiyatroya gitmek ister misin?)
 2. Are you busy on Wednesday? (Çarşamba günü meşgul müsün?)
 3. Shall we drink something at a cafe? (Bir kafede bir şeyler içelim mi?)
 4. How about going to a shopping mall at the weekend? (Hafta sonu alışveriş merkezine gitmeye ne dersiniz?)
 5. Why don’t we have a barbecue next week? (Neden önümüzdeki hafta barbekü yapmıyoruz?)

Activity 5 (5. Aktivite)

You get an invitation of an art exhibition. Write a letter apologizing and giving reasons for not attending the after party of it.
Çeviri: Bir sanat sergisi daveti alırsınız. Özür dileyen ve sonraki partiye katılmamak için nedenlerini belirten bir mektup yaz.
Cevap:

Dear Sena,

Thank you for the invitation to the art exhibition. But I’m sorry for that i can’t join you. Because i have a homework. I have to finish this.

With my best wishes,
Furkan

ÇEVİRİ:

Sevgili Sena,

Sanat sergisine davetiniz için teşekkür ederim. Ama sana katılamayacağım için üzgünüm. Çünkü bir ödevim var. Bunu bitirmeliyim.

En iyi dileklerimle,
Furkan

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap