Anasayfa Kitap Cevapları
27 Şubat 2024, 23:05 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 111-112. Cevapları Dersdestek Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi 3. Ünite Neler Öğrendim? Cevapları

3. ÜNİTE: MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 111-112. Sayfa Dersdestek Yayıncılık


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen ifadelerden uygun olanlar ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Şahin Bey …….Antep…….. savunması sırasında Fransızlara karşı mücadele ederken şehit düşen kahramanlarımızdan biridir.
2. Mudanya Konferansı’na katılmayan Yunanistan bu konferansta …..İngiltere………. tarafından temsil edilmiştir.
3. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Ankara’da toplanan …..Maarif……… Kongresi’nde öğretim programlarının bilimsel esaslara göre yeniden hazırlanması kararı alınmıştır.
4. BMM hükûmetini tanıyan ilk İslam devleti ……Afganistan…… olmuştur.
5. İtilaf Devletleri BMM hükûmetinin temsilcilerini ………Londra………. Konferansı’na davet ederek BMM’nin hukuki varlığını tanımışlardır.
6. Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması ……Sakarya……… Zaferi’nin dış politika alanındaki sonuçlarından biridir.
7. Küçük Ağa romanının yazarı …….Tarık Buğra……… Millî Mücadele’yi anlatan edebiyatçılarımızdan biridir.
8. Sakarya Meydan Muharebesi tarihe …….Subay……… Savaşı adıyla geçmiştir.


B) Aşağıda verilen gelişmelerden her birinin numarasını ilişkili olduğu olayın başındaki kutucuğa yazınız
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Dersdestek Yayınları


C) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız
Cevap:

1. (Y) Ali Saip Bey, Maraş’ın kurtuluşunda rol oynamış, millî kahramanlarımızdan biridir.
2. (Y) Doğu Cephesi’nin ilk komutanı Albay İsmet Bey’dir.
3. (Y) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri Yunan ordusunun geri püskürtülmesi ile sonuçlanmıştır.
4. (D) Tekâlif-i Millîye Emirleri, Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde yürürlüğe konulmuştur.
5. (Y) Mustafa Kemal’e mareşal rütbesi Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde kazandığı zafer nedeniyle verilmiştir.
6. (D) Mudanya Ateşkes Anlaşması’yla Türk-Yunan Savaşı fiilen sona ermiştir.
7. (D) Tankut Öktem, Millî Mücadele’yi anlattığı heykelleriyle tanınmış sanatçılarımızdan biridir.
8. (D) Lozan Barış Antlaşması’yla kapitülasyonlar kaldırılmıştır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Tekâlif-i Millîye emirlerinden biri değildir?
Cevap: B) Her ilden bir milletvekili seçilerek Ankara’ya gönderilecektir.

2. Yukarıda tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur?
Cevap: B) Güney Cephesi’nde savaş durumu sona erdi.

3. I. Gümrü Antlaşması
II. Kars Antlaşması
III. Ankara Antlaşması
Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri TBMM hükûmetinin Batı Cephesi’ndeki mücadelesinde daha güçlü hâle gelmesini sağlamıştır?

Cevap: D) I, II ve III


D) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Kuvâ-yı Millîyeden düzenli orduya geçilmesini gerekli kılan nedenler nelerdir?
Cevap: Kuvay-ı Milliye belli bir düzeni ve planı olmayan halk tarafından oluşan birliklerdir. Düzenli ordu askeri alanda eğitim alan ve belli plan ve emirler doğrultusunda hareket ettiği için başarılı olması daha yüksektir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 76-77-78. Cevapları Dersdestek Yayınları

2. I. İnönü Zaferi’nin dış ilişkilerde ortaya çıkardığı sonuçlar neler olmuştur?
Cevap: Bu zafer dış ülkeleri çok şaşırtmıştır. Dış devletler Türkiye’yi tanımaya başlamıştır.

3. Mustafa Kemal’in Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin ardından ordumuza Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilme emri vermesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Kütahya-Eskişehir muharebesinde yenilen ordunun güçlenmesi gerekmekteydi. Aynı zaman da Yunan ordusuna karşı toplu halde mücadele etmek daha iyi sonuçlar doğuracağı için çekilme emri vermiştir.

4. Mustafa Kemal’in Tekâlif-i Millîye Emirlerini yayımlamasındaki amaçları nelerdir?
Cevap: Milli mücadele döneminde ülke hem ekonomik hem de sosyal anlamda çok kötü durumdaydı. ordunun ihtiyaçları karşılanmadığı takdirde askerlerin savaşacak gücü kalmayacaktı. Tekalif-i Milliye emirleri ile ordunun ihtiyaçları karşılandığı için ordunun umudu artmış ve cephede kendilerini daha iyi gösterebilmişlerdir.

5. Sakarya Meydan Muharebesi’nin Türk tarihindeki yeri ve önemi nedir?
Cevap:  Bu savaş ile 1683 Viyana bozgunundan beri geri çekilme sona ermiş ve Yunan ordusu savunmaya Türkler taarruza geçmiştir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap